Šumavskými pralesy i holinami na vlastní oči: zítra začíná třináctý ročník pochodu Hnutí DUHA národními parky

Zítra ráno v Nové Peci začíná čtyřdenní pochod s odborným výkladem do národních parků na obou stranách Šumavy, který tradičně pořádá Hnutí DUHA. Poprvé se koná v době, kdy se hraje o samotné zachování národního parku.

Účastníci pochodu uvidí nejen horský smrkový prales, kamenné moře, ledovcová jezera, podmáčené lesy i rašeliniště či polomy po orkánu Kyrill – zároveň budou moci porovnat výsledky ochrany přírody na české a bavorské straně hor. Spaří, jak vinou několikaletého kácení vznikly obrovské holiny a rozšířily se polomy. Uvidí také, jak v obou národních parcích na místech, kde došlo k namnožení kůrovce, vyrůstá mezi uschlými stromy nový a zdravý prales. Lidé poznají, jak se přirozeně obnovuje nový, samovolně vzniklý les pět, deset nebo pětadvacet let po napadení kůrovcem.

Letos poprvé se pochod koná v situaci akutního plošného ohrožení chráněných přírodních hodnot Šumavy. Nový ředitel parku Jiří Mánek ji hodlá vyřadit ze seznamu mezinárodně uznávaných národních parků a převést do jiné kategorie chráněných území [1]. Ministr Tomáš Chalupa předkládá k mezirezortnímu připomínkování nový zákon o národním parku, který zásadně ohrožuje hodnoty, kvůli nimž NP vznikl [2].

Účastníci uvidí místa, která se v budoucnu měla stát divokou přírodou, avšak ministr Chalupa je chce novým zákonem navždy přenechat těžařům. Podívají se i na koridor na Hraničník, který má zákon kvůli nerealistickým plánům na vybudování lanovky se sjezdovkou vyjmout z národního parku, ačkoli se jedná o výjimečně cenné lesní území s hnízdišti tetřeva.

Na Šumavě by měla platit stejná pravidla jako v dobře spravovaných národních parcích v Evropě, ve kterých se vždy ponechává značná část území proměnám divoké přírody. Jedním z takových příkladů je i NP Bavorský les, který účastníci během pochodu navštíví. Avšak zákon, který předložil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, zmenšuje NP Šumava a otevírá vzácnou přírodu developerům a velkým stavebním projektům. Navíc razantně zmenšuje území, které je nyní v parku ponecháno pouze divoké přírodě a turistům, ve prospěch oblastí pro těžbu dřeva. [3]

Hnutí DUHA pořádá tento pochod už po třinácté: minulé ročníky se setkaly u veřejnosti s mimořádným úspěchem. Srdečně zveme také novináře.

„Nabízíme lidem, aby se na vlastní oči podívali na rozdíly mezi divokou přírodou a lidskými zásahy v obou národních parcích. Chceme, aby se lidé mohli sami přesvědčit o přínosech ochrany divočiny ve skutečném národním parku. Účastníci uvidí jak bezútěšné holiny po kácení, tak i lesy, které se samy obnovují po napadení kůrovcem. Projdou i některé nejkrásnější části Šumavy – horský smrkový prales, ledovcová jezera, kamenné moře, podmáčené lesy i rašeliniště. Každý z předchozích jedenácti ročníků se setkal s velkým úspěchem.“

„Je fascinující sledovat, jak se u lidí překvapení z prvního pohledu na uschlé stromy v dálce mění po příchodu dovnitř lesa v úžas nad bohatstvím nově vznikajícího plného života. Na vykácených holinách nic takového vidět není. Proto obnovující se prales na německé straně přitahuje tolik turistů. Předchozí ročníky poznávacího pochodu měly u veřejnosti mimořádný úspěch. Účastníci byli doslova nadšeni.“

>> V případě zájmu se novináři mohou k exkurzi připojit. <<
Jan Piňos, média a komunikace, tel.: 731 465 279

Poznámky:
[1] Jiří Mánek oznámil, že návrh plánu péče bude obsahovat přeřazení Šumavy z kategorie II. National Park (národní parky) klasifikace IUCN (Světový svaz ochrany přírody) do kategorie IV. Habitat/Species Management Area (obhospodařované chráněné plochy), více na http://www.hnutiduha.cz/aktualne/novy-reditel-chce-aby-sumava-nebyla-nar...

[2] Návrh zákona ministra Tomáše Chalupy zásadním způsobem omezuje plánované budoucí rozšiřování území ponechaných přírodě. Navzdory svému vlastnímu dřívějšímu rozhodnutí ministr Tomáš Chalupa otočil a chce, aby na více než 10 tisících hektarů lesů, tj. území bezmála stejně velkém jako celá Plzeň, které se postupně do roku 2030 mělo ponechat divoké přírodě a turistům, mohli těžaři už navždy kácet stromy. Jedenáct let starý a dosud nikým nezpochybňovaný Plán péče o NP stanovil cíl rozšířit území ponechané přírodě na nejméně 50 % celkové rozlohy NP do roku 2030. Chalupovo ministerstvo platnost plánu v loňském roce prodloužilo. Ovšem podle návrhu zákona, který ministr předkládá, má v budoucnu mít první, nejpřísněji chráněná zóna parku pouhých 35 %, a to až v roce 2057. V evropských národních parcích mají jádrové zóny obvykle více než 75 % rozlohy parku.

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-vpustit-na-sumavu-deve...

Šítky aktuality: