Státní podnik Lesy České republiky poprvé připustil, že začne část lesů spravovat podle pravidel šetrného hospodaření FSC

Hnutí Duha oceňuje, že státní podnik Lesy České republiky zvažuje certifikaci veřejných lesů kvalitní certifikací FSC (Forest Stewardship Council), která garantuje šetrné a trvale udržitelné hospodaření [1]. Ekologická organizace k tomuto kroku pro zdraví našich lesů státní podnik Lesy ČR opakovaně vyzývala. Zároveň zdůrazňuje, že nesmí dojít ke změkčení pravidel pro udělení certifikace FSC, má-li plnit svůj účel.   

Pokud by Lesy ČR již dříve zvolily certifikaci FSC [2] namísto stávající certifikace PEFC [3], která až na výjimky nejde nad rámec zákonných požadavků, mohla být již nyní pětina lesů ve správě LČR připravena na změnu klimatu. V takových zdravých lesích by bylo mnohem menší riziko plošných kalamit. Hospodaření podle pravidel certifikace FSC na rozdíl od PEFC [4] např. omezuje velikost holosečí a zavádí do lesů víc stabilizačních dřevin (hlavně listnáčů).

Pro systematické zlepšení zdraví našich lesů je nezbytná komplexní změna legislativy, dotací a zadání pro státní podnik Lesy ČR. Příprava a schválení potřebných změn zákonů a dalších pravidel bude však trvat delší dobu. Upravit hospodaření podle standardů šetrného lesnictví FSC a tím začít zvyšovat odolnost lesů lze okamžitě. 

Ministr zemědělství Jiří Milek se obává vyšších nákladů na certifikaci FSC [5]. Kalkulace, kterou mu jeho pracovníci připravili, je ale nepřesná. Z dlouhodobého hlediska se totiž zavedení pravidel šetrného hospodaření podle certifikace FSC jednoznačně ekonomicky vyplatí, protože omezí kalamity. V částech lesů, které požadavky šetrného hospodaření již nyní splňují, nebudou se zavedením certifikace spojené výrazné náklady. Změny lesního hospodaření vlivem certifikace výrazně zlepší zdravotní stav lesů a zvýší jejich odolnost vůči klimatickým změnám. Lesy ČR jako správce veřejných lesů by měly sázet víc ekostabilizačních dřevin a méně těžit v holosečích i bez ohledu na certifikaci, protože lesy plní další veřejné zájmy, nejen ekonomické.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:
„Jsme rádi, že se Lesy ČR a ministerstvo zemědělství po mnohaletém přešlapování konečně odhodlaly k zavedení šetrného hospodaření podle mezinárodně uznávaných pravidel certifikace FSC. K tomuto kroku jsme je opakovaně vybízeli. Je to rychlá cesta k proměně smrkových monokultur na pestré zdravé lesy, které budou lépe čelit kalamitám.  Má-li certifikace lesům skutečně prospět, nesmí se snižovat úroveň jejího standardu, což ministr zemědělství Jiří Milek naznačil.
Lesy České republiky a ministerstvo zemědělství chtějí udělat krok správným směrem. Je to první krok na dlouhé cestě, ale i tak si zaslouží ocenění.“

Tento i další komentáře a tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne

 
Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Pro vydání Hospodářských novin z 5. 6. uvedl zastupující ředitel státního podniku Lesy ČR Tomáš Pospíšil: „Dovedu si představit, že půjdeme na certifikaci FSC, pokud se na tom shodneme v rámci pracovních skupin a bude to i ve shodě s naším zakladatelem." Navázal tak na ministra zemědělství Ing. Jiřího Milka, který již minulý týden prohlásil: „Na části majetku jsme ochotni tento certifikát zavést." Přičemž dodal, že o podobě standardu certifikace se musí ještě jednat: „Řekněme trošku jednodušší, tak jako to mají některé jiné země."

Hospodářské noviny. 5. června 2018. Ikea uspěla, Lesy ČR připustily přesun k ekologičtější těžbě. Českým dřevařům hrozilo, že od nich přestanou řetězce nakupovat. Dostupné online na:
https://archiv.ihned.cz/c1-66158540-ikea-uspela-lesy-cr-pripustily-presu...

[2] Certifikační systém FSC (Forest Stewardship Council) vznikl v roce 1993. Organizace FSC vytvořila 10 celosvětově platných principů a 56 kritérií pro lesní hospodaření, na jejichž základě jednotlivé národní pobočky FSC ve spolupráci s odborníky vytvářejí národní standardy FSC. FSC ČR vytvořila a reviduje Český standard FSC pro přírodní a sociálně-ekonomické podmínky České republiky, podle kterého se od 30. srpna 2006 certifikují lesní majetky značkou FSC. Organizace je rozdělená podle převažujícího zájmu odborníků na tři sekce: ekonomickou, sociální a ekologickou. Více podrobností naleznete na webu http://www.czechfsc.cz

[3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je certifikací, na kterou Lesy ČR přistoupily, přestože až na výjimky nezajišťuje ochranu lesů nad rámec zákona, což ukazuje i přiložené srovnání certifikací. Na závažné nedostatky certifikace PEFC upozornil pořad „Cash Investigation" televize France 2 ze dne 24. ledna 2017, když odhalil, že při udělení certifikace PEFC neproběhla žádná místní kontrola, a tak byl certifikát na podnět investigativních novinářů zcela nesmyslně udělený dokonce supermarketu, letišti nebo dvěma reaktorům francouzské jaderné elektrárny. Pořad je dostupný zde:
https://www.dailymotion.com/video/x59i4ud

[4] Srovnání standardů certifikací PEFC a FSC v České republice:
https://drive.google.com/a/hnutiduha.cz/file/d/1sFm8BYvd3TlPKgH3sRUFPMch...

[5] Ministr zemědělství Jiří Milek (ANO) se v Poslanecké sněmovně 31. května 2018 při interpelaci poslance MUDr. Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) vyjádřil:
„Podotýkám, že Lesy České republiky obhospodařují těsnou polovinu výměry a ani ostatní vlastníci se do toho zavádění nehrnou. Důvod je jediný. Náklad na kubík takto vyprodukovaného dřeva stoupne o 55 korun. Takže při milionu hektarů je to nějakých 350−400 milionů ročně.”
Viz Hospodářské noviny, 5. června 2018. Ikea uspěla, Lesy ČR připustily přesun k ekologičtější těžbě. Českým dřevařům hrozilo, že od nich přestanou řetězce nakupovat.

Šítky aktuality: