Sněmovna projedná senátní zákon o Šumavě

Koaliční poslanci by měli likvidační návrh senátorů odmítnout stejně, jako to již udělala vláda.

Poslanci budou na nadcházející schůzi, která začíná již zítra, rozhodovat o osudu Šumavy – mají na programu senátní návrh zákona o národním parku, který by vedl k jeho faktické likvidaci [1,2]. Návrh již koncem července jednomyslně odmítla vláda [3]. Přinejmenším koaliční poslanci by proto neměli jeho projednání odkládat a měli by jej v prvním čtení zamítnout.

Senátní návrh zákona je nepřijatelný především z těchto důvodů:

  • umožňuje až na dvou třetinách národního parku další výstavbu včetně developerských projektů (§ 1 a § 6 odst. 4);
  • nezajišťuje vůbec, že v národním parku bude jakékoli místo pro divokou přírodu – tedy účel, kvůli kterému se národní parky zřizují (§ 4);
  • vyvádí pozemky z majetku státu (§ 11);
  • vychází vstříc spekulantům s pozemky, a to změnou hranic zón (příloha č. 4);
  • podporuje developerský projekt lanovky a sjezdovky na Hraničníku, v jedné z nejcennějších částí parku, kde žijí vzácní tetřevi (zákon navrhuje převést pozemky pod plánovanou lanovkou a sjezdovkou rovnou do zóny s nejbenevolentnějšími pravidly pro výstavbu, přičemž klíčový expertní posudek, který si objednalo ministerstvo životního prostředí, říká, že tuto stavbu nelze legalizovat [4]);
  • snižuje ochranu v NP lesů na nižší úroveň než mimo NP; péče o lesy v národním parku podle návrhu nemá nadále podléhat zákonu o ochraně přírody, ale pouze zákonu o lesích – takže by byly dokonce méně chráněné než sousední komerční lesy, kde platí zákony oba (§ 8 odst. 2);
  • umožňuje lov zvěře v národním parku všude kromě intravilánů obcí (§ 8 odst. 4).

Podporu šumavských obcí si senátoři zajistili paragrafem, podle kterého mají již nyní bohaté obce v národním parku dostávat "od státu finanční náhradu za ztížení péče o všestranný rozvoj jejich území a ztížení péče o potřeby jejich občanů". Do Národního parku Šumava přitom přijíždí ročně téměř dva miliony návštěvníků, díky nimž mají obce dvojnásobné příjmy a podstatně nižší nezaměstnanost než obce mimo národní park [5].

Hnutí DUHA zaslalo poslancům podrobné informace o tom, jaká rizika senátní návrh obsahuje [6], včetně publikace, která ukazuje příklady vybraných deseti krásných míst, jež by návrh zákona mohl zničit [7]. Ekologická organizace také odhalila konkrétní stavební firmy, realitní kanceláře a podnikatele spjaté s politiky, kteří si už dopředu nakoupili cenné pozemky, jež by senátní návrh převedl do třetí – zastavitelné zóny s nižším ochranným režimem [8].

Senátní návrh na konci července jednomyslně odmítla vláda. Přesto na minulé schůzi poslanců nebyl senátorský návrh zamítnut, ale právě díky hlasům zejména vládních poslanců bylo hlasování odloženo [9].

Přes 43 tisíc návštěvníků národního parku a lidí z celé republiky i Šumavy samotné přitom apelovalo peticí na zákonodárce, aby jasnými pravidly zajistili ochranu divoké přírody před těžařskými firmami a krásné šumavské krajiny před developery a spekulanty s pozemky. Petici již projednal parlamentní petiční výbor a výbor pro životní prostředí [10].

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA, řekl:

„Doufejme, že poslanci nám i všem milovníkům Šumavy nalijí čistého vína, nebudou rozhodování o senátním návrhu zákona dále odkládat a jasně se hlasováním vyjádří, zda chtějí na Šumavě národní park s divokou přírodou, za níž jezdí dva miliony turistů ročně, nebo lunapark, kterému zbytky přírody dělají jen jakousi kulisu. Návrh senátorů už odmítla vláda, přinejmenším koaliční poslanci tedy nemají důvod nesmést jej ze stolu také.“

„Bylo by lepší mít jasná, srozumitelná pravidla, která ukončí letité spory o národní park. Ale tohle je zákon, který by NP prakticky zrušil. Tento návrh od kmotrů z Hluboké nad Vltavou chce dvě třetiny parku otevřít stavebním firmám a vyvést pozemky ze státního majetku. Někteří podnikatelé tam už dnes mají nakoupené cenné přírodní pozemky, které by zákon umožnil snáze proměnit ve stavební parcely. Lesy v národním parku by byly dokonce méně chráněné než mimo něj a za určitých okolností by bylo možné kácet úplně všude. Návrh popírá samotné poslání národního parku. Proti zákonu vytrvale vystupuje ministerstvo životního prostředí, ochránci přírody, vědci, aktivní šumavští obyvatelé i někteří starostové.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:   

[1] Senátorský návrh zákona o NP Šumava je v Parlamentu ČR zařazen jako sněmovní tisk č. 250: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=250&CT1=0

[2] Pozvánka na 19. schůzi, která začíná 21.10 2014: http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=19&pozvanka=1

[3] Stanovisko vlády k senátorskému návrhu zákona o NP Šumava: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=250&ct1=1

Viz též: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/281622-ma-mit-sumava-vlastni-zakon-vlada-chce-komplexni-zakon/

[4] www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2014&php=tz140331.php

[5] Zeman, R.: Výhody a omezení obcí ležících ve správním území Národního parku Šumava z hlediska zdrojů obecních příjmů, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budějovice, 2008

[6] http://hnutiduha.cz/publikace/prachobycejny-najezd-na-statni-pozemky

[7] Příklady deseti krásných míst, které by schválení senátního návrhu zákona mohlo zničit: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2014/09/sumavska_mista_odstavectucne_www.pdf

[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/senatni-zakon-o-np-skryty-najezd-krale-sumavy-f-taliana-podnikatelu-na-lukrativni-pozemky

[9] http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/snemovna-bude-o-sumavskem-parku-jednat-az-po-obecnich-volbach

[10] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/uz-41-667-lidi-spolu-s-vedci-pozaduje-ochranu-jedinecne-sumavske-prirody-stop-developerum

a

http://www.hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-vyboru-pro-zivotni-prostredi-odmitaji-senatni-navrh-zakona-o-sumave

Šítky aktuality: