Bavorský ústavní soud: Divočina je v pořádku

Hnutí DUHA vítá zásadní rozhodnutí Bavorského ústavního soudního dvora [1]. Zamítl žalobu odpůrců Národního parku Bavorský les sdružených v Občanském hnutí za ochranu Bavorského lesa [2], který se domáhal zrušení novely nařízení o Národním parku Bavorský les z roku 2007.

V České republice dosud soud obdobnou žalobu podanou na ministerstvo životního prostředí nerozhodl. Žalovaná legislativa nařizovala, že se tzv. přírodní zóny - tedy oblasti ponechané přírodě, ve kterých budou lidské zásahy vyloučeny - mají postupně zvětšovat tak, aby do roku 2027 pokrývaly 75% území národního parku [3]. To se týká především nové části národního parku připojené teprve v roce 1997, kde proces rozšiřování přírodní (bezzásahové) zóny není ještě dokončen.

Bavorský ústavní soudní dvůr prohlásil, že rozšíření území, ve kterém člověk přestane v národním parku zasahovat, je v souladu s Bavorskou ústavou. Ve svém rozsudku pak mimo jiné uvedl: „Obava žalobce, že přirozené lesy ve vysokých polohách budou nenávratně ztraceny v důsledku nekonajících se opatření k boji se škůdci, není ničím podložená. Na území Bavorského lesa a Šumavy po více než staletí bez lidských zásahů vznikala a zůstala zachována velká zalesněná krajina středohor. Bavorský správní soudní dvůr konstatoval v již zmíněném rozhodnutí, že na plochách se stojícím nebo ležícím mrtvým dřevem – také z polomu z roku 1983 – se ukazuje podrost z mladých stromů. Lze tudíž vycházet ze správnosti odhadu tvůrce nařízení, že si příroda sama pomůže (VGH n. F. 52, 133/148).“ [4] Tento rozsudek ukončil zpochybňování konceptu parku. Díky zvětšení přírodních zón i v jeho nové části bude nadále odpovídat mezinárodním kritériím.

Podle Hnutí DUHA by také Šumava měla mít stanoveny cíle stejně jasným způsobem, jako je tomu v Bavorsku. Přijetí zákona o NP Šumava by ovšem měla předcházet dohoda mezi ministerstvem životního prostředí, vědci, místními obyvateli a nevládními organizacemi, které zatím nebylo dosaženo. Podle doporučení Světového svazu ochrany přírody (IUCN) z roku 2003 si Šumava může zachovat statut mezinárodně uznávaného národního parku, plochy ponechané přírodě však měly již v roce 2008 představovat 30-40% rozlohy šumavského národního parku [5]. Česká Republika ovšem tato doporučení plní jen částečně.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Rozhodnutím bavorského ústavního soudu se pod odpůrci bezzásahového principu v Národním parku Bavorský les definitivně rozevřelo propadliště dějin. Je to pěkný dárek ke čtyřicátým narozeninám, které bavorský národní park letos slaví. Národní park zkrátka není běžný hospodářský les. Také na Šumavě musí nyní skončit tahanice o oblasti, ve kterých budou moci návštěvníci pozorovat nerušené přírodní procesy. V souladu s odbornými doporučeními Světového svazu ochrany přírody by měly tyto zóny pokrývat okamžitě alespoň 30-40% plochy národního parku a měl by být připraven plán na jejich postupné rozšiřování v dalších letech.“

Poznámky:

[1] Rozhodnutí z března letošního roku č.j. Vf. 11-VII-08 . Celý text rozhodnutí je k dispozici zde >>

[2] Oficiální název zní Bürgerbewegung zum Schutz des Bayerischen Waldes e. V.

[3] Viz § 12a nařízení o NP Bavorský les. Text nařízení je k dispozici zde >>

[4] Rozsudek zmiňuje rozhodnutí Bavorského správního soudního dvora z roku 1999, v němž byla zamítnuta žaloba týkající se šíření kůrovce v NP Bavorský les.

[5] Zpráva expertní mise Světového svazu ochrany přírody IUCN ke stažení zde >>

Ilustrační foto: Samphoto

Šítky aktuality: