Skončil 15. ročník Týdnů pro les. Lidé po celý rok pomáhali s Hnutím DUHA přírodě

V sobotu se v Krásensku u Brna uskutečnila poslední ze série akcí Týdny pro les a krajinu.

Dobrovolníci zde dosazovali keře do nově vznikajícího obecního sadu. Hnutí DUHA letos uspořádalo sedm týdenních pracovních setkání a jedno jednodenní, určených pro dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří chtěli pomoci s obnovou zdravých lesů a zeleně v krajině. V roce 2012 proběhl již 15. ročník pracovně-vzdělávacího projektu Týdny pro les a krajinu. Zúčastnilo se jej celkem 96 dobrovolníků, kteří odpracovali přes 3000 hodin bez nároku na finanční odměnu.

Akce proběhly v Jizerských horách, v Beskydech, na Svitavsku, na Strakonicku, v Jeseníkách a v Moravském krasu.

Dobrovolníci pomáhali s ochranou stromků před spasením zvěří, pečovali o remízky a meze ve volné krajině, kosili louky a mokřady, vytrhávali invazní netýkavku žláznatou či ošetřovali obecní zeleň. Součástí každé akce byly i zajímavé večerní přednášky a také exkurze s odborným výkladem např. do Národního parku Bavorský les.

Týdny pro les pořádá Hnutí DUHA v rámci své práce na ochraně a obnově zdravých lesů a krajiny. Ta pak bude lépe zachycovat dešťovou vodu, a tím snižovat sílu a velikost povodní. V předchozích čtrnácti letech se uskutečnilo přes devadesát turnusů. Zúčastnily se jich stovky lidí, kteří odpracovali přes 50 tisíc dobrovolnických hodin a vedle další práce také vysadili více než dvě stě tisíc stromů.

Ekologická organizace také prosazuje reformu lesního zákona, která zajistí zdravější hospodaření v lesích. Bude vyžadovat větší výsadbu listnáčů či smíšených porostů a kácení vybraných stromů a jejich skupin namísto plošné, holosečné těžby.

Letošní Týdny pro les se konaly díky podpoře z veřejné sbírky Obchodů Nadace Veronica a financím z Nadace Veronica, Ministerstva vnitra ČR a především díky dárcům Hnutí DUHA.

Eliška Kvitová, koordinátorka Týdnů pro les a krajinu, řekla:
„Jsem ráda, že i v letošním roce se našla spousta dobrovolníků z řad veřejnosti, kteří se rozhodli strávit svou dovolenou smysluplnou prací.

Podařilo se nám společně vytrhat přes 10 000 kusů nepůvodní netýkavky žláznaté, přes 2000 stromků ochránit před sežráním zvěří a pokosit několik hektarů luk. Pro účastníky byly připraveny zajímavé přednášky a především odborné exkurze. Dobrovolníci se tak mohli celý týden podílet na obnově lesů a krajiny, potkat zajímavé lidi, protáhnout svá těla a dozvědět se přitom spoustu zajímavých informací a navštívit místa s výskytem vzácných rostlin a živočichů.“

Ilustrační foto: Markéta Jedličková
Šítky aktuality: