Senátoři dnes navrhli zničit české národní parky. Nechtějí vyslyšet veřejné mínění, které si přeje víc divoké přírody

Poslanci v opakovaném hlasování rozhodnou, získají-li naše národní parky nová, lepší pravidla

Senátoři dnes večer schválili pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně přírody a krajiny, které znamenají popření smyslu národních parků. Odmítli vládní předlohu zákona, která mění a zpřesňuje pravidla pro čtyři české národní parky. Schválili i třicet bodů předložených senátorem Jaroslavem Větrovským (ANO), z nichž většina doslova torpéduje ochranu přírody a harmonické krajiny národních parků.

Zachraňme naše národní parky, které senátoři navrhli zničit. Zanedlouho budou o novele znovu rozhodovat poslanci. Připomeňme jim, že si lidé přejí více divoké přírody. Zapojit se můžete na www.hnutiduha.cz/zachranme-narodni-parky/

Vládní návrh zákona, který v prosinci podpořilo ve sněmovně 121 poslanců, se tak vrací do Sněmovny k opakovanému hlasování. Poslanci v něm rozhodnou, zda podpoří destrukční návrh Senátu nebo jeho stanovisko přehlasují a potvrdí již dříve schválenou podobu zákona.


Senát schválil mimo jiné, že:

-    významná část lesů národních parků bude převedená do režimu trvalého hospodářského využívání (bod 10. pozměňovacího návrhu senátora Větrovského)

-    rozvoj obcí bude mít v národních parcích stejnou prioritu jako ochrana přírody (bod 1. pozměňovacího návrhu senátora Větrovského)

-    vypustí dlouhodobý cíl chránit nerušený vývoj přírody na převážné části rozlohy národních parků

-    oslabí až znemožní ochranu přírodní zóny s divokou přírodou (body 9, 19, 20 a 22 pozměňovacího návrhu senátora Větrovského) mimo jiné vypuštěním důvodů, které opravňují provádět vyjmenované činnosti v rozporu s režimem přírodní zóny nebo zavedením nevhodné a matoucí terminologie

-    umožní budovat pod záminkou zlepšení retence vody umělé vodní nádrže, i když umělá opatření jsou nákladná, málo efektivní a v rozporu s cílem národních parků chránit nerušený vývoj přírody (bod 2. pozměňovacího návrhu senátora Větrovského)

-    nedůvodně nařídí správcům parku udržovat asfaltové cesty, a to i ty, které už v oblastech vymezených pro divočinu vůbec nikdo k ničemu nepotřebuje (body 7 a 22. pozměňovacího návrhu senátora Větrovského)

-    umožní i v přírodní zóně národních parků lov nejen spárkaté zvěře, ale i všech dalších druhů zvěře (bod 21. pozměňovacího návrhu senátora Větrovského).

Návrh senátora Větrovského prošel těsnou většinou - z potřebných 37 získal 38 hlasů.

Senátoři naopak zamítli například pozitivní návrhy:

-    návrh senátorky Jitky Seitlové (KDU-ČSL a SZ) doplnit termín, do kdy mají národní parky dosáhnout cíle chránit nerušený vývoj přírody na převážné části jejich rozlohy, aby to nemohlo být neustále odkládáno,
-    návrh senátora Václava Hampla (KDU-ČSL a SZ), aby v národních parcích nebylo možné zmenšovat jednou vyhlášené přírodní zóny,
-    návrh senátorky Jitky Seitlové (KDU-ČSL a SZ) omezit rizika plíživé zástavby ve volné krajině národních parků.

Senátoři tak úplně zahodili dlouho připravovanou novelu ministerstva životního prostředí, která ve Sněmovně získala jako přijatelný kompromis ústavní většinu více než 120 poslanců. Kromě koalice ji podpořila i část opozičních poslanců [1].

Senátoři tak nepodpořili nová pozitivní pravidla, která mění a zpřesňují péči o čtyři české národní parky – Podyjí, Šumavu, Krkonoše a České Švýcarsko. Nepřejí si, aby dlouhodobým cílem národních parků byla ochrana svobodného vývoje přírody bez kácení a výstavby na více než polovině jejich území, jako je tomu jinde v Evropě. Nechtějí tak vyjít vstříc názorům lidí, kteří v průzkumu veřejného mínění dali jasně najevo, že si přejí podstatně víc divoké přírody [2].

Za uznání základních principů existence a fungování národních parků a rozumný postup na své kolegy marně apelovali senátoři Jitka Seitlová (KDU-ČSL a SZ), Eva Syková (ČSSD), Václav Hampl (KDU-ČSL a SZ), Zdeněk Berka (ČSSD), Václav Chaloupek (nez.), Petr Orel (KDU-ČSL a SZ), Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL) či Jan Žaloudík (za ČSSD).

Robin Böhnisch, poslanec za ČSSD a předseda Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, řekl:
„Senát svým dnešním schválením návrhů senátora Větrovského otevřel cestu k destrukci českých národních parků. Chtěl bych velmi poděkovat senátorům, kteří se postavili proti tomu. Vzhledem k tomu, že Sněmovna podpořila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny větší než ústavní většinou, zůstávám optimistou a věřím, že v opakovaném hlasování se dolní komora opět postaví za ochranu nejcennějších částí naší přírody a jejich zachování pro budoucí generace.“

Jiří Junek, poslanec za KDU-ČSL a člen Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, řekl:
„To, co senátoři těsně o dva hlasy schválili, nemá s moderní ochranou přírody národních parků nic společného. Senátní úprava degraduje území našich dnešních čtyř národních parků na něco, co nebudeme moci dále národními parky nazývat. Alespoň ne potud, pokud očekáváme, že v národních parcích budeme především chránit nerušený vývoj přírody. Schválení takového množství zcela nesourodých návrhů by vyvolalo při péči o národní parky naprostý zmatek.“

Jaromír Bláha, expert na ochranu přírody Hnutí DUHA, řekl:
„Senátoři dnes odmítli nová pozitivní pravidla pro naše národní parky. Nepodpořili vládní novelu zákona, která nedávno prošla Sněmovnou, a to dokonce s ústavní většinou poslaneckých hlasů.  Nepřejí si, aby víc než polovina území národních parků patřila svobodnému vývoji přírody, jako je tomu jinde v Evropě a jak si to přeje podle průzkumu většina našich občanů . Naopak schválili zcela destruktivní návrhy, které jsou pro další fungování našich národních parků ničivé."

„Senátoři odmítli dva a půl roku trvající práci ministerstva životního prostředí a vládní návrh na kompromisní znění nových pravidel, které našly širokou podporu u poslanců. Rozhodnutí Senátu nepřekvapuje, odpovídá totiž dlouhodobému negativnímu postoji senátorů k ochraně přírody. V roce 2014 senátoři sami iniciovali speciální návrh zákona o národním parku Šumava, který by vedl k nepřijatelným snížením ochrany území a de facto k jeho konci. Tento likvidační návrh naštěstí smetli ze stolu poslanci. Doufejme, že i tentokrát poslanci projeví víc moudrosti než senátoři a přehlasují je při opakovaném, finálním hlasování.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-odhlasovali-nova-pravidla-pro-naro...

[2] https://www.muni.cz/kalendar/archive-58649810

Podpořeno nadací Euronatur. www.euronatur.org

Šítky aktuality: