Senát zítra hlasuje o zákoně, který má otevřít šumavský národní park stavebním projektům

Senátoři ve čtvrtek (19. 6.) budou hlasovat o kontroverzním zákoně, který má otevřít dvě třetiny národního parku na Šumavě developerským firmám.

Návrh zákona byl do programu zařazen dodatečně na poslední chvíli. Senátoři by jej tak měli projednat a schválit, aniž by se vůbec začali zabývat peticí o národním parku, kterou podepsalo více než 25 000 milovníků šumavské přírody.

Veřejné slyšení k petici je totiž plánováno na 22. července a následně by se jí mělo zabývat plénum Senátu.

Petiční výbor včera apeloval na předsedu horní komory Milana Štěcha, aby Senát o zákoně rozhodl až poté, co projedná petici. Výbor také podotkl, že pokud senátoři zákon schválí, aniž by se desítkami tisíc podpisů jakkoli zabývali, petici si vyzvedne zpátky.

Senátoři by rozhodli, jaký návrh postoupí do Poslanecké sněmovny, takže jej později těžko budou měnit, aniž by se zabývali názorem lidí, kteří se na ně prostřednictvím petice obrátili.

Senátorský návrh zákona umožňuje stavět na téměř dvou třetinách národního parku. Navíc chce také:

  • Vyvést rozsáhlé pozemky z majetku státu převodem na obce, které je mohou obratem rozprodat.
  • Nařídit správě parku, aby umožnila lov zvěře na celém území národního parku kromě intravilánů obcí (kde platí omezení střelby mysliveckým zákonem).
  • Otevřít cestu pro developerský projekt na Hraničníku, v jednom z nejcennějších částí parku, kde žijí vzácní tetřevi. Navrhují převést pozemky pod plánovanou lanovkou a sjezdovkou rovnou do zóny s nejbenevolentnějšími pravidly pro výstavbu. Klíčový expertní posudek, který si objednalo ministerstvo životního prostředí, přitom tuto stavbu neumožňuje legalizovat.

Většina národního parku by se podle senátorů měla řídit laxnějšími pravidly pro ochranu přírody, než platí pro běžné komerční lesy. Na rozdíl od nich by tu totiž lesní zákon měl přednost před zákonem o ochraně přírody a krajiny. Může to například znamenat, že při těžbě dřeva v národním parku by dřevorubci nemuseli brát ohled na hnízda chráněných druhů ptáků, kdežto jinde takové omezení bude nadále platit.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Návrh zákona je očividně napsaný pro spekulanty s pozemky a papalášské lovce, kteří si chtějí přijet do parku zastřílet.“
„Někteří senátoři na schválení hrozně spěchají. Působí to dojmem, jako by se strašně báli, aby ministerstvo životního prostředí nestihlo dopsat chystaný zákon dříve, než bude jejich návrh schválen.“
„Pokud Senát zákon schválí, aniž by se desítkami tisíc podpisů jakkoli zabýval, petici mu opět odebereme a vyzvedneme si ji zpátky. Projednávat petici několik týdnů po schválení zákona by byla šaškárna.“

Šítky aktuality: