Rysí tulák z Prachaticka došel až k Linzi

Mezinárodní spolupráce umožňuje lépe mapovat a chránit rysy.

Poprvé se rysí samec Luděk objevil před objektivem fotopasti  Hnutí DUHA letos počátkem dubna. Opakovaně byl pozorován na Prachaticku, a nyní se k velkému překvapení českých i rakouských ochránců přírody objevil v sedmdesát kilometrů vzdáleném lesním komplexu Kürnbergerwald u rakouského Linzu.

 

Na monitoringu a ochraně rysa ostrovida na Šumavě spolupracují zoologové z ALKA Wildlife [1] a Hnutí DUHA [2]  s kolegy z rakouského Luchsprojekt Österreich Nordwest [3]. Tato přeshraniční spolupráce nyní přináší cenné výsledky.
Aktuální zjištění potvrzuje velikou pohyblivost vzácných a ohrožených rysů. Pro jejich efektivní ochranu je proto zásadní udržet prostupnou krajinu, aby se zvířata mohla bez rizika přesouvat na velké vzdálenosti. Rys na své pouti z Prachaticka do Linze musel překonat frekventované silnice spojující rekreační oblasti na levém břehu Lipna a další části jižní Šumavy. Otázkou také je, jak se dostal přes Dunaj. Buď je mladý samec velmi dobrý plavec, nebo širokou řeku překonal po mostě u elektrárny v Ottensheimu. Nic z toho ovšem není bez rizika. Střety s automobily na silnicích a pytláctví představují dvě největší rizika pro současnou česko-bavorsko-rakouskou populaci rysa ostrovida.

Luděk není prvním rysím cestovatelem, kterého mezinárodní tým zoologů zaznamenal. Šelmy neznají hranic, a tak dnes na česko-bavorsko-rakouském pomezí žije 60-80 rysů a někteří z nich hranici pravidelně překračují. V minulých letech přírodovědci zmapovali cestu rysa Duvery, který byl na podzim 2012 vyfocen v Rakousku u Dunaje a v květnu následujícího roku v Chráněné krajinné oblasti Blanský les [4]. Na takto dlouhé vzdálenosti se častěji vydávají právě mladí rysí samci, kteří si hledají nová teritoria.

Tereza Mináriková z ALKA Wildlife řekla:
„Příklad rysa Luďka ukazuje na důležitý aspekt ochrany této vzácné kočkovité šelmy: na nutnost zachování krajiny průchodné pro migrující zvířata, na ochranu takzvaných migračních koridorů. Jinak budou jednotlivé populace izolovány, což může vést až k jejich postupnému zániku. A protože zvířata neznají hranice, musí být ochrana těchto populací i jejich propojenost řešena na mezinárodní úrovni. Prioritou by mělo být zejména zachovat spojení mezi česko-bavorsko-rakouskou rysí populací a sousedními populacemi: karpatskou a alpskou, které patří k největším v Evropě.“

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek z Hnutí DUHA, řekla:
„Moc si vážím práce a úsilí našich dobrovolníků, díky kterým jsme mohli přispět k poznání této vzácné šelmy. Zpráva o výskytu rysa Luďka nedaleko Linzu nás utvrzuje v tom, že naše práce má smysl a přináší konkrétní výsledky.“

Kontakty:
Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek Hnutí DUHA, 775 734 434, josefa.volfova@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Více o organizaci ALKA Wildlife http://www.alkawildlife.eu/?lx=cz&ft=&us=
[2] Více o Rysích hlídkách Hnutí DUHA http://www.selmy.cz/ochrana/hlidky/
[3] Více o Luchsprojekt Österreich Nordwest http://luchs.boehmerwaldnatur.at/
[4] Rys cestovatel http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/rys-cestovatel/ 

Projekt Rysích hlídek je podpořen grantem ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra České republiky. 


 

Šítky aktuality: