Ředitel Mánek: „Skvěle hospodařím a stavebními akcemi měním Šumavu na evropský národní park!“

Hodnota NP není ve stavbách, ale v ochraně divočiny.

Ředitel NP Šumava Mánek (ODS) uvedl ve středeční tiskové zprávě, že Šumava prožívá jeden z nejbohatších roků v historii CHKO a NP. Prohlásil také, že buduje moderní národní park inspirovaný Evropou. Skutečnost je však naprosto jiná.

Ředitel Národního parku Šumava Jiří Mánek řekl:

„I při nejnižších příjmech na činnost a historicky nejnižších těžbách, tedy s historicky nejmenšími prostředky na straně příjmů stavíme mosty, opravujeme silnice, stavíme vyhlídky, opravujeme vlastní nemovitosti, máme zásobník plný projektů. Všechno zvládáme s historicky nejnižším počtem zaměstnanců - 275 a na účtě máme dnes dostatek prostředků na pohodlný chod organizace." 

„Kácíme mnohem méně dřeva, než tomu bylo v minulosti, přitom z jeho prodeje máme stejný zisk. Zdravá a funkční ekonomika tak jde ruku v ruce s ochranou přírody.”

“Budujeme moderní národní park, kde má vedle divočiny prostor i zhýčkaný turista. Inspirujeme se v národních parcích celé Evropy, protože jsme přesvědčeni, že jedině tak může Šumava obstát v silné konkurenci.” [1]

Skutečnost je však mnohem prozaičtější. Správa NP snížila náklady například tím, že propustila zaměstnance, kteří patřili k nejlepším. Odejít musela třetina oddělení, které má chránit šumavskou krajinu před živelnou výstavbou - včetně architektky, jež nesouhlasila s dodatečným povolováním černých staveb. Skončil hlavní tvůrce informačních středisek, který v parku pracoval dvacet let. Propuštěn byl zoolog, který ze zabýval ochranou ptáků, zejména kriticky ohroženého tetřeva, i jeho kolega, který pracoval na důležitém výzkumu šumavských rysů, losů a jiných vzácných zvířat. Vyhozen byl i expert, který měl na starosti ozdravění rašelinišť a varování před povodněmi.

Úspory v lesnické činnosti jdou zase na úkor péče o les. Zalesňování rozsáhlých holin, přeměna smrkových monokultur v nižších polohách NP podsadbami listnáčů a jedlí, ochrana vysázených stromů proti buřeni a zvěři představují nákladné práce. V rozporu s tvrzením ředitele Mánka  použití sazenic listnatých stromů klesá. V roce 2010 (ředitel Krejčí) to bylo 558 tisíc, v roce 2011 (ředitel Stráský ) 336 tisíc a v roce 2012 (ředitel Stráský a Mánek) už jen 209 tisíc. Také plochu holin, kterých je pořád kolem 1000 ha, se novému vedení nedaří zmenšit, ač tvrdí, že úspěšně zalesňuje. Potichu však vytváří nové a nové holiny. V roce 2010 jich bylo v NP Šumava celkem  904,31 ha, v roce 2011 celých 1 036,16 ha a v roce 2012 to bylo 951,52 ha (vždy k 31.12. daného roku).

O “evropské úrovni” současného vedení NP Šumava svědčí apely 72 ředitelů NP a odborných pracovišť z celé Evropy, dopisy Světového svazu ochrany přírody i reakce evropských expertů na ochranu biodiverzity, kteří právě tento týden Šumavu navštívili. Ti všichni žádají Českou republiku, aby zde nesnižovala ochranu světově unikátní přírody.

Nejvýmluvnější je ovšem bezprecedentní návrh ředitele Jiřího Mánka na vyřazení NP Šumava z kategorie národních parků v mezinárodní klasifikaci a jeho vyškrtnutí ze světového seznamu národních parků, který vede OSN. Mánek tento návrh předložil minsterstvu životního prostředí v rámci schvalování nového plánu péče.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:

“Sebechvála ředitele Mánka pěkně smrdí. Každý, kdo rozumí řízení péče o chráněná území, vidí, v jakém rozkladu se správa šumavského parku nachází. Nejvíce jsem se ovšem zasmál výčtu stavebních projektů a tvrzení ředitele, že buduje moderní národní park, inspirovaný v parcích celé Evropy.

Kvalita evropských ani světových národních parků se nepoměřuje stavebními investicemi, ale ochranou divočiny, přírodní rozmanitostí, minimalizací lidských zásahů a šetrnou návštěvností. To vše jsou přístupy, s nimiž je počínání ředitele Mánka v přímém a naprostém protikladu.

Wild10 - Světový kongres o ochraně divočiny [2], který minulý týden skončil ve španělské Salamance. byl v tomto oboru bezesporu nejvýznamnější událostí posledních pěti let. Ovšem vyměnit si své zkušenosti s kolegy z celého světa tam Jiří Mánek ani nikdo z jeho týmu pochopitelně nepřijel. Českou republiku tam zastupovali lidé a prezentace Hnutí DUHA a ústavu Czech Globe akademie věd.”

Poznámky:
[1] Tisková zpráva NP Šumava: http://www.npsumava.cz/cz/1444/9241/clanek/sumava-zaziva-jeden-z-nejboha...
[2] www.wild10.org

Šítky aktuality: