Reakce Hnutí DUHA na rozhodnutí plzeňského krajského soudu

Ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek říká:
“Plzeňský krajský soud se ve svém rozhodnutí nezabýval obsahem sporu o nezákonné kácení v lokalitě u Ptačího potoka v šumavském národním parku.

Krajský soud pouze konstatoval, že klatovský okresní soud měl oprávnění k vydání předběžného opatření. Jakýkoliv jiný závěr je účelovým překrucováním verdiktu soudu.”

“Důsledky rozhodnutí plzeňského krajského soudu jsou však již nyní nulové. Předběžné opatření vydané loni v červenci klatovským okresním soudem totiž zaniklo.”

Správa Národního parku nepodala do 31.10.2011, jak jí bylo soudem uloženo, návrh na zahájení samostatného soudního řízení o vzniku škody a tím předběžné opatření zaniklo. [1]

Pro samotný obsah sporu o legálnost kácení u Ptačího potoka je podstatné, že Česká inspekce životního prostředí zahájila již v srpnu 2011 se Správou národního parku Šumava řízení o udělení pokuty. Má totiž dostatek podkladů, které prokazují, že tzv. protikůrovcovými zásahy došlo k závažnému poničení vzácného horského lesa. [2]

Krajský soud v Plzni již 5. října 2011 potvrdil, že zásah policie proti účastníkům blokády byl neoprávněný. [3]

Poznámky:
[1] Vedení národního parku ve svém červencovém návrhu soudu argumentovalo, že blokádou kácení vznikají škody na lesích, které napadl kůrovec. Soud proto následně v září 2011 nařídil řediteli parku zahájit s Hnutím DUHA řádný soudní spor o domnělé škody a stanovil mu lhůtu k podání žaloby do 31. 10. 2011. Hnutí DUHA ovšem dodnes žalobu správy parku neobdrželo a podle informací, které má k dispozici, ji Správa parku v uvedeném termínu skutečně nepodala. Podle občanského soudního řádu tím platnost předběžného opatření vůči Hnutí DUHA zanikla, a to dřív než se Krajský soud v Plzni vůbec začal zabývat argumentací odvolání Hnutí DUHA.

§ 77 OSŘ stanoví:
(1) Předběžné opatření zanikne, jestliže
a)  navrhovatel  nepodal  v  zákonné  lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh na zahájení řízení;

[2] Podrobnosti v tiskové zprávě Hnutí DUHA z 2. září 2011:
http://hnutiduha.cz/aktualne/zvrat-na-sumave-inspekce-chce-dat-sefum-parku-pokutu-za-kaceni-u-ptaciho-potoka
[3] Podrobnosti v tiskové zprávě Hnutí DUHA ze dne 2. listopadu 2011:
http://hnutiduha.cz/aktualne/soud-zasahy-policie-na-sumave-byly-nezakonne

Šítky aktuality: