Rada NP Šumava podpořila návrh zonace národního parku

 Správa NP a MŽP musí nyní zajistit ochranu také místům, kterým ji zonace nezajistí

Rada NP Šumava dnes na svém jednání ve Vimperku podpořila návrh nové zonace, klíčového dokumentu pro ochranu přírody v národním parku, který jí předložila Správa NP. Pro návrh hlasovalo 29 členů rady, proti byli čtyři, osm se hlasování zdrželo [1].

Jednání Rady NP Šumava v minulých měsících předcházelo projednávání návrhu zonace s dotčenými obcemi, vědci, ostatními členy Rady i se spolky. Správa NP kladně vypořádala výraznou většinu připomínek obcí [2]. Připomínky vědců a Hnutí DUHA však zahrnula jen nepatrně.

Ti navrhovali, aby byla velikost nejcennější přírodní zóny zvýšena na základě podrobných odborných mapování přírodních kvalit v NP z 27,4 % na 53 % území NP [3]. Správa ji však rozšířila o pouhých 0,3 % na aktuálních 27,7 % území NP. Bez potřebné ochrany  a  vystaveny intenzivnímu kácení tak zůstávají například cenné rašelinné smrčiny v oblasti Zhůřských, Horskokvildských a Kvildských slatí, které jsou v majetku města Kašperské Hory. Zde Správa ochranu na žádost města dokonce snížila, takže v této oblasti bude dle radou podpořeného návrhu zonace i nadále pokračovat komerční těžba dřeva v režii vlastníka [4].

Bez potřebné ochrany přírodní nebo přírodě blízké zóny zůstávají na příštích patnáct let, po které se zonace podle zákona nebude moci měnit, také mnohá další cenná místa. Patří mezi ně např. smrkové a bukové lesy na východním svahu Smrčiny, některé části divokého kaňonu řeky Křemelné, smíšené porosty v okolí Velkého Boru či Slučího Tahu, část jádrového území tetřeva v severních svazích Jezerního hřbetu nebo srázy nad Otavou.

Rada NP Šumava je poradním orgánem Správy NP, který sdružuje zástupce všech 22 obcí národního parku, Jihočeského a Plzeňského kraje, vědců, místních podnikatelů a dalších. Její postoj k zonaci je významným poradním hlasem. Poslední slovo o podobě zonace má však Ministerstvo životního prostředí.

Martin Voráč, expert na ochranu přírody Hnutí DUHA, řekl:
„Rada NP Šumava dnes na svém jednání ve Vimperku výraznou většinou hlasů podpořila návrh nové zonace, klíčového dokumentu pro ochranu přírody v národním parku. Toto rozhodnutí respektujeme. Je to důležitý krok ke stabilitě ochrany přírody v našem největším národním parku. Správa NP a Ministerstvo životního prostředí však nyní musí zajistit také ochranu místům, která návrh zonace chrání nedostatečně. Jde především o cenné rašelinné a podmáčené smrčiny v okolí Zhůřských, Horskokvildských a Kvildských slatí, jejichž ochrana byla v průběhu projednávání nepřípustně snížena na žádost města Kašperské Hory, které zde chce i nadále intenzivně těžit. Ochranu bude třeba zajistit ale i celé řadě dalších cenných míst.“

Tuto i další tiskové zprávy najdete na: www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://www.npsumava.cz/cz/5692/10394/clanek/rada-narodniho-parku-sumava-...

[2] http://www.npsumava.cz/cz/5692/10358/clanek/sprava-narodniho-parku-sumav...

[3] http://hnutiduha.cz/aktualne/v-narodnim-parku-sumava-muzeme-uz-dnes-polo...

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/navrh-zonace-np-sumava-umoznuje-dalsi-d...

Šítky aktuality: