Program vlády slibuje srazit kritickou závislost na fosilních palivech a zlepšit recyklaci odpadu

Vláda však zcela selhala v ochraně obcí před doly kontroverzního uhlobarona Pavla Tykače.

Právě zveřejněné programové prohlášení nové vlády [1] má zásadní vadu. Kvůli selhání premiéra Sobotky v něm není ani slovo o ochraně severočeských obcí před uhelnými rypadly kontroverzního podnikatele Pavla Tykače. Desetitisíce obyvatel obcí a měst v Podkrušnohoří tak budou dál žít v nejistotě, zda kvůli nepotřebnému, špinavému uhlí nepřijdou o střechu nad hlavou. Koaliční lídři selhali navzdory četným deklaracím, že města a vesnice před rozšiřováním dolů ochrání.

Vláda tak splnila jen tři úkoly z deseti, které zveřejnily ekologické organizace po jejím jmenování [2]. Přesto jsou v programovém prohlášení rozumné projekty, které přinesou mnohonásobně větší úspory energie, než kolik se skrývá v uhlí za limity. 

Naopak k výraznému pozitivnímu posunu k cílům prosazovaným ekologickými organizacemi došlo v hospodaření s odpady: „Vláda připraví novelu zákona o odpadech s cílem snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů, včetně odpadů biologických na úrovni vyspělých evropských zemí [3].“

Vláda také potvrdila závazek z koaliční smlouvy a v programovém prohlášení potvrzuje přípravu přelomového zákona: „Vláda připraví návrh zákona o snižování závislosti ČR na fosilních palivech.“ Právě takový zákon, který se již osvědčil například v Británii, systematicky prosazuje Hnutí DUHA svou iniciativou Velká výzva (www.velkavyzva.cz) [4].

Programové prohlášení naopak zcela opomíjí přírodu a krajinu. Neříká, zda a jak bude pečovat o divokou přírodu a národní parky, ani jestli zlepší zdraví našich lesů a udělá pořádek ve státním podniku Lesy ČR. Jen nedostatečně a vágně zmiňuje ochranu kvalitní orné půdy před zastavěním, ačkoli koaliční smlouva deklaruje její zákonnou ochranu [5].

Kromě rizika bourání severočeských obcí také selhává prohlášení vlády v otázce stavby nových bloků v Temelíně, kde se pohybuje již za hranou napomáhání negativním trendům. Není jasné, zda vláda neustoupila od předvolebních slibů, že případné nové reaktory v Temelíně nebudou dotovat spotřebitelé ani daňoví poplatníci. V březnových jednáních o energetické politice EU chce nová vláda prosazovat zájmy energeticky náročného průmyslu, ale zapomíná na moderní efektivní odvětví, kde je přitom pro plýtvavou českou ekonomiku mimořádný prostor ke zlepšení.

Vláda také v prohlášení opomněla lepší využití malých zdrojů obnovitelné energie. Neříká, umožní-li rodinám a obcím vyrábět si domácí čistou elektřinu, ačkoli koaliční smlouva novelizaci špatného loňského zákona o podporovaných zdrojích slibuje [5].

Hnutí DUHA naopak oceňuje další pozitivní kroky, které programové prohlášení slibuje: pokračování úspěšného programu zelená úsporám a investování prostředků z EU fondů do zateplování, pomoc rodinám s výměnou starých uhelných kotlů za čisté a efektivní či zákaz devastující těžby zlata nebo břidlicového plynu. Vláda také chce zachovat právo místních lidí vyjadřovat se ke stavbám ve svém jejich okolí.

Podrobné hodnocení programového prohlášení je v příloze tiskové zprávy (přehledná tabulka s podrobnějším komentářem). Ekologická organizace do něj oproti dříve zveřejněným deseti ekologickým úkolům pro vládu zahrnula hodnocení dalších tří témat, které prohlášení vlády obsahuje: zlepšení kvality ovzduší, řešení problému kamionů a zapojování veřejnosti o rozhodování. Poměr splněných úkolů zůstává stejný – méně než polovina, v tomto případě je to šest ze třinácti.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Pokud splní svůj program, zapíše se tato vláda do historie tím, že nastartovala snižování závislosti naší země na stále dražších a špinavých fosilních palivech. Sobotkův kabinet slíbil připravit přelomový zákon, který již nese ovoce v Británii. Zákon srazí spotřebu ropy, plynu i uhlí a tím i rodinné a firemní účty za energii, právě tak jako sníží znečištění ovzduší.“

                                                     

 „Obrovským selháním předsedy sociální demokracie Sobotky však je, že v programovém prohlášení není ani slovo o ochraně severočeských obcí před uhelnými rypadly kontroverzního podnikatele Pavla Tykače. Ministr životního prostředí Brabec ochranu navrhoval spolu s rozumnými projekty, které energii z uhlí mnohonásobně nahradí. Ovšem ty jsou výhodné „pouze“ pro stát a občany a nikoliv pro uhlobarona Tykače.“

„Vláda oproti vágní deklaraci v koaliční dohodě také konkrétně píše, že připraví nový odpadový zákon a konečně tak dostane ČR v recyklaci odpadků mezi evropskou elitu, což sníží spotřebu surovin i plynu a ropy.“

„Naopak vůbec nic se v programovém prohlášení neříká o ochraně divoké přírody v národních parcích nebo o péči o zdravé státní lesy. Právě tak jen zcela nedostatečně zmiňuje ochranu orné půdy před zastavěním, ačkoli zákonnou ochranu vláda slibovala v koaliční dohodě.“

„Nedozvíme se také, zda si budeme moci vyrábět domácí čistou elektřinu nebo naopak budeme desítky let platit za dotace pro výstavbu nového Temelína. Vláda rovněž selhává v závazku podpory moderní a efektivní energetické a klimatické evropské politiky.“

Jan Rovenský, energetický expert Greenpeace ČR, řekl:

"Jsme hluboce zklamáni postojem předsedy vlády Bohuslava Sobotky k ochraně severočeských obcí ohrožených rozšiřováním uhelných dolů. Podle našich informací to byl bohužel osobně pan premiér, kdo vetoval opakovaný návrh ministra životního prostředí Brabce, aby vláda domovy místních lidí před velkorypadly ochránila. Tisíce obyvatel Horního Jiřetína, Černic, ale i Litvínova tak budou žít dál v nejistotě."

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

 [1] http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/

 [2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/na-nove-ministry-cekaji-zhave-ukoly-chranit-sumavu-vylepsit-recyklaci-odpadku-ci-srazit

 [3] ČR nyní recykluje asi 30 % odpadků. Německo 50% recyklace dosahovalo už před 10-12 lety (nyní recykluje asi 60 %). Již nyní dosahuje 50% recyklace Olomouc a další česká města. Zákon pomůže ostatním městům, ale vláda bude muset také směřovat prostředky z evropských fondů na recyklační projekty a nikoliv na stavby spaloven odpadků.

 [4] TOP 09 záměr zákona podporuje a také KSČM se chce na jeho přípravě podílet. Legislativa srazí závislost na drahých dovozech ropy a plynu i na uhelných dolech. Rozhýbe tak nová průmyslová odvětví, srazí účty rodin a firem za energie a sníží emise skleníkových plynů.

 [5] http://zpravy.idnes.cz/text-koalicni-smlouvy-06h-/domaci.aspx?c=A131213_100441_domaci_hv

 Příloha:

 Podrobné hodnocení programového prohlášení – přehledná tabulka s komentářem

Šítky aktuality: