Přes třicet nový stromů zpříjemní cestu z Petrova k památné lípě

Pětadvacet nových jabloní a osm ořešáků od víkendu spojuje obyvatele Petrova u Strážnice s krajinou.

Stromy vysázeli dobrovolníci z pomezí Česka a Slovenska, zapojili se i místní obyvatelé. Úctyhodnou alej, která vede z obce k památné lípě, využívají a obdivují místní, zemědělci, vinaři a i různí pocestní. Dosázení alej je prvním krokem obnovy krajinných prvků, díky kterým se nejen rozrůzní místní prostředí velkých zemědělských celků, ale také se omezí větrná a vodní eroze, ke které zde dochází.

Před samotným sázením se zájemci dozvěděli, které aspekty je nutní zvážit ještě před tím, než začneme uvažovat sázení nových stromů. Málo kdo si totiž uvědomí, že nejde jen o to vybrat vhodný druh stromu, ale myslet je nutné i na to, jestli v daném místě třeba nevedou nějaké inženýrské sítě. Často je také potřebné opatřit si potřebná povolení, zajistit dostatečnou péči v několika letech po vysázení. Kurz vedla zahradní inženýrka Ilona Vybíralová.

Do výsadby se zapojili i dobrovolní hasiči obce Petrov a dobrá spolupráce byla i s místní starostkou Evou Mlýnkovou. I díky dvěma soukromým dárcům se podařilo zakoupit dostatek starých krajových odrůd, konkrétně 25 stromků jabloně Panenské české a osm ořešáků Mars.

Ing. Eliška Kvitová, organizátorka víkendu z Hnutí DUHA, říká:

„Hodně lidí asi řekne, že vysadit stromky není takový problém. Pokud chceme, aby nové stromy v aleji dobře rostly, byly zdravé a přinášely výhody i pro přírodu, musíme dobře vybrat odrůdy a zajistit si kvalitní péči. Jsme rádi, že se místní obyvatelé i dobrovolníci myšlenky na dosázení aleje chytli. Věřím, že stezka mezi vinicemi z Petrova k památné lípě bude díky novým stromům atraktivní k procházkám a stromy poslouží i jako domov pro řadu zvířat a zvýší se druhová rozmanitost v okolí.“

Více informací o akci je na http://hnutiduha.cz/nase-akce/bile-karpaty

Kontakty:

Ing. Eliška Kvitová, tel.: +420 608 283 530, e-mail: eliska.kvitova@hnutiduha.cz

 


Akce se konají díky podpoře Fondu mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty v rámci projektu „Ochrana mizející krajinné rozmanitosti“.

www.regionbilekarpaty.cz 

Šítky aktuality: