Praha podporuje obnovitelné zdroje energie navzdory ministerstvu průmyslu, které obce a města v jejich rozvoji omezuje

 Komunitní energetické projekty pro řešení klimatické krize lákají i naše města a obce

Praha se přidala k městům a obcím, které chtějí více spoléhat na obnovitelné zdroje energie a vsadit na rozvoj komunitní energetiky. Pražské zastupitelstvo odhlasovalo důslednější klimatickou politiku [1] a požaduje urychlení příprav svého Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, jehož významnou součástí je využívání OZE [2].

Praha proto hodlá podpořit větší využití střešní a fasádní fotovoltaiky doplněné o tepelná čerpadla nebo elektromobility výstavbou dobíjecích stanic a využíváním elektromobilů v rámci městských společností. Součástí řešení ke snižování emisí skleníkových plynů má být i nákup zelené elektřiny pro objekty v majetku Prahy.

V letošním roce bude zároveň vláda schvalovat důležité zákony a strategické plány, které mají v souladu s plněním evropských klimaticko-energetických cílů 2030, obnovit rozvoj OZE. Dosavadní návrhy Ministerstva průmyslu, které je přípravou energetické legislativy pověřené, však paradoxně rozvoj OZE výrazně omezují a úsilí obcí a měst zásadně podkopávají. Jedná se o zcela nedostatečné návrhy zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) a Národního klimaticko-energetického plánu (NKEP) [3, 4].
●    v zákoně o POZE jde o návrh podmínek pro nové OZE, který favorizuje komerční projekty na úkor obecních a hrozí tak, že města a obce nebudou své obnovitelné projekty realizovat,
●    NKEP navrhuje do roku 2030 významně omezit rozvoj výroby čisté elektřiny, což by znamenalo i výrazné omezení počtu obecních projektů OZE.

O tom, že by OZE a komunitní energetika měly hrát v České republice výraznější roli, není přesvědčena jenom Praha. Na začátku ledna vyzvalo Sdružení místních samospráv v otevřeném dopise tehdejší ministryni průmyslu Martu Novákovou, aby v návrhu Národního klimaticko-energetického plánu dbala na možnosti rozvoje OZE a neomezovala výrobu čisté elektřiny ve vlastnictví obcí a měst [5]. Podobně i Svaz měst a obcí kritizoval ve svých připomínkách k novele zákona o podporovaných zdrojích energie na konci loňského roku, že navržené kroky znemožňují zapojení obcí do rozvoje OZE [6]. Ambicióznější přístup a výraznější zastoupení komunitní energetiky podporuje i Komora obnovitelných zdrojů energie [7].

Ministerstvo průmyslu se tak svým dlouhodobým odporem k rozumnému využívání OZE staví nejen proti obcím a městům usilujícím o projekty komunitních OZE, ale i části průmyslu reprezentujícího moderní energetiku a v poslední době i proti veřejnosti. Z výzkumů veřejného mínění totiž vyplývá, že preference obnovitelných zdrojů rostou a lidé chtějí jejich větší podíl [8].

Komunitní projekty mají přitom pozitivní dopad nejen na zvyšování výroby čisté energie, ale i na lokální ekonomiku, zaměstnanost nebo energetickou soběstačnost. Zkušenosti ze západní Evropy ukazují, že tyto projekty obvykle v obcích akcelerují další úsporná a energetická řešení a jsou tak hnacím motorem dalších žádoucích změn včetně sociálních, kulturních a politických. V neposlední řadě se komunitní projekty významnou měrou podílejí na popularitě obnovitelných zdrojů u veřejnosti a nepřímo tak umožňují rozvoj i větších komerčních projektů.

Praha se tak přidává k celosvětovému hnutí obcí, měst, regionů, které dobrovolně přijímají závazky ke snížení skleníkových emisí a jdou tak příkladem státům a vládám světa, které zatím kulhají pozadu. Daleko pozadu je se svou špatnou energetickou a klimatickou politikou právě ČR. Právě proto dnes podruhé stávkují za řešení klimatické krize čeští studenti sdružení v celosvětovém hnutí Fridays  for Future.

Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Prahy, řekl [9]:
“Praha v oblasti zmírňování dopadů změn klimatu jednoznačně počítá s vyšším využitím obnovitelných zdrojů energie, které jí pomohou snížit emise skleníkových plynů a posílí tak její energetickou soběstačnost.

Plánujeme se také zaměřit na nákup zelené energie z obnovitelných zdrojů pro objekty v majetku hlavního města Prahy. Víme, že v současné době není dostatek těchto zdrojů, ale chceme podpořit jejich budování naší poptávkou.

Výraznějšímu rozvoji projektů využívajících obnovitelné zdroje energie však brání legislativní bariéry a nezájem zodpovědných ministerstev a úřadů potřebné změny navrhnout a prosadit. Příkladem takového jednání je aktuální návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, který rozvoj výroby zelené elektřiny nepodporuje. Ani po vlně kritických připomínek v připomínkovém řízení se tato situace nezměnila.”

Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku Hnutí DUHA, řekl:
“Ministerstvo průmyslu by mělo konečně změnit svůj přístup ke komunitní energetice a probudit se ze sna minulého století, kdy naší energetice diktovaly velké centralizované uhelné zdroje. Česká republika má dostatek slunce, větru a dalších obnovitelných zdrojů k tomu, aby mohla během příštích deseti let pokrýt kompletní spotřebu elektřiny v domácnostech a zcela nahradila plýtvavé a málo účinné uhelné elektrárny. Nerozumím proto přístupu ministerstva průmyslu, které tak okázale ignoruje náš potenciál i požadavky občanů, obcí a měst.”

Kontakt:

 
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/inagetdocument.aspx?par=207014048...

[2] Vypracování plánu je součástí podmínek vyplývajících z členství v Paktu starostů a primátorů, iniciativy evropských měst a obcí, které se dobrovolně zavázaly snížit své emise CO2 do roku 2030 nejméně o 40% a zvýšit odolnost vůči dopadům klimatických změn.

[3]
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministryne-marta-novakova-navrhem-slabe...

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-prumyslu-omezuje-ochranu-k...

[5] https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1829-otevreny-dopis-k-narodnimu-kli...

[6] https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSB78EPT5Z

[7] https://www.komoraoze.cz/?fullpage=1&clanek=126

[8] https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1001/3110/767-2; s. 59-71

[9] https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/2469...

 

 

Podpořeno Ministerstvem životního prostředí,
Tisková zpráva nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Šítky aktuality: