Potvrzeno. Ministerstvo životního prostředí posvětilo plány krajů skládkovat a pálit většinu komunálních odpadů i v roce 2025 Evropě navzdory

Dvě třetiny komunálních odpadů z ČR končí zbytečně na skládkách a ve spalovnách [1]. Nová analýza Hnutí DUHA zjistila, že ministerstvo životního prostředí krajům schválilo plány nakládání s odpady, podle kterých má i v roce 2025 na skládkách a ve spalovnách končit většina komunálních odpadů. Závazek vysoké recyklace z programového prohlášení vlády by tím byl definitivně pohřben.

Analýza ukázala, že kraje zcela ignorují prognózu vládou schváleného Plánu odpadového hospodářství, jež předpokládá zvýšení recyklace komunálních odpadů ze současné třetiny na polovinu v roce 2020 a o pět let později již na bezmála 60 % [2]. Kraje však v roce 2025 plánují skládkovat a pálit víc než 52 % komunálních odpadů.

Zpracování krajských plánů z 80 % financoval z rozhodnutí ministra Richarda Brabce Státní fond životního prostředí [3]. Oficiální krajské plány odpadového hospodářství jsou důležitými dokumenty, podle kterých se mají například rozdělovat dotace z evropských fondů.

Přitom i ministři životního prostředí členských států EU se shodují na tom, že v roce 2025 by měly státy Evropské unie, včetně ČR, recyklovat většinu svých odpadů. Za nesplnění cílů daných novými evropskými směrnicemi by přitom hrozily členským státům Unie vysoké sankce.

Analýza Hnutí DUHA odhalila, že kraje uvádějí ve svých odpadových plánech tyto nutné kapacity:

-Praha: ke stávající spalovně Malešice s kapacitou 330 tis. tun údajně potřebuje kapacity na zpracování dalších 200 tis. tun odpadů ročně – dva nové kotle do spalovny. Celkem tedy 530 tis. tun [4].
-Středočeský     kraj udává, že potřebuje vybudovat překládací stanice pro netříděný odpad s kapacitou 420 tis. tun a spalovnu s kapacitou 370–400 tis. tun. Počítáme s kapacitou jen 370 tis. tun [5].
-Jihočeský kraj údajně potřebuje vybudovat malé spalovny s kapacitami do 35 tis. tun v několika jihočeských městech. Celková požadovaná kapacita činí 142 tis. tun [6].
-V Plzeňském kraji údajně nebude dostačovat ani načerno budovaná spalovna Chotíkov s kapacitou 95 tis. tun. Kraj bude navíc potřebovat kapacity na zpracování dalších 50 tis. tun odpadů, celkem tedy 145 tis. tun [7].
-Karlovarský kraj uvádí, že potřebuje kapacity na úpravu odpadů ve výši 60 tis. tun [8].
-Ústecký kraj požaduje kapacity na úpravu odpadů ve výši 150 tis. tun [9].
-Liberecký kraj údajně ke stávající spalovně Liberec s kapacitou 96 tis. tun potřebuje zajistit další kapacity ve výši 40,7 tis. tun, celkem tedy 136,7 tis. tun [10].
-Královéhradecký kraj uvádí, že potřebuje kapacity na úpravu odpadů ve výši 130 tis. tun [11].
-Pardubický     kraj údajně potřebuje kapacity na úpravu odpadů ve výši 120     tis. tun [12].
-Kraj     Vysočina chce vybudovat překládací stanice s kapacitou 90 až 120 tis. tun. Počítáme s kapacitou jen 90 tis. tun [13].
-Jihomoravský kraj plánuje rozšířit stávající kapacitu spalovny Brno     z dosavadních 240 tis. tun o jeden kotel. Celkem tedy počítáme 360 tis. tun [14].
-Olomoucký     kraj údajně potřebuje vybudovat překládací stanice s kapacitou 135 až 175 tis. tun [15]. Počítáme tedy s kapacitou jen 135 tis. tun.
-Zlínský kraj požaduje kapacity na úpravu odpadů ve výši 130 tis. tun [16].
-Moravskoslezský kraj by chtěl vybudovat kapacity na úpravu odpadů ve výši 350     tis. tun [17].

Podle předpokladů MŽP obsažených ve schváleném Plánu odpadového hospodářství by se v ČR v roce 2024 nemělo vytvořit celkem více než 5,5 milionů tun komunálních odpadů [18]. Výše uvedené potřeby krajů pro zpracování netříděných odpadů přitom dosahují celkové výše 2,85 milionů tun, tedy asi 52 % veškeré produkce komunálních odpadů.

Také aktuální návrh nového zákona o odpadech, který MŽP brzy předloží vládě, by nezajistil v roce 2020 recyklaci ani poloviny komunálních odpadů. Příloha č. 10 zákona říká, kdy získají obce recyklační slevu ze zvýšeného skládkovacího poplatku. Obce získají recyklační slevu i v případě, že budou v roce 2020 recyklovat pouhých 35 % všech komunálních odpadů [19].

Novou analýzu ne/potřebných kapacit spaloven s energetickým využitím představí Hnutí DUHA na novinářské snídani v úterý 6. prosince v Praze.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
“Dvě třetiny komunálních odpadů z ČR končí zbytečně na skládkách a ve spalovnách. Nová analýza Hnutí DUHA zjistila, že ještě v roce 2025 se má skládkovat a pálit víc než 52 % odpadů. Ministerstvo životního prostředí totiž krajům schválilo odpadové plány, podle kterých má i za deset let skončit na skládkách a ve spalovnách většina komunálních odpadů, ačkoli evropské cíle počítají s šedesátiprocentní recyklací.”

„Ministr životního prostředí Richard Brabec ještě může splnit vládní programové prohlášení a předložit zákon o odpadech, který omezí skládkování a zvýší recyklaci na úroveň úspěšných evropských zemí. K tomu je potřeba doplnit do zákona skutečnou recyklační slevu - inkasovatelnou obcemi až v případě nadpoloviční recyklace v roce 2020 a 60% v roce 2025. Zároveň je však třeba z návrhu zákona vypustit kritérium výhřevnosti u zákazu skládkování. Toto kritérium by vzhledem k nízkým recyklačním cílům krajů a chybějící koordinaci plánů na zpracování zbytkového odpadu vedlo k přesměrován odpadů ze skládek do spaloven a hrozilo potlačením recyklace.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] MŽP uvádí ve Zprávě o životním prostředí v ČR 2015, že jsme v roce 2015 recyklovali 35 % komunálních odpadů.
[2] tabulka 23 str. 61 POH ČR, viz http://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty
[3] http://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/16004-vyzva_1_poh.pdf
[4] Směrná část POH, kap. 4.1.2.2, str. 102.
[5] Směrná část POH, kap. 2.3.4, str. 30.
[6] Směrná část POH, kap. 4.4.5, str. 19.
[7] Směrná část POH, kap. 4.1.2.2, str. 116.
[8] Směrná část POH, kap. 1.5 odst. 4, str. 15.
[9] POH, kap. 3.3, str. 128.
[10] Směrná část POH, kap. 4.1.2.2, str. 103.
[11] Směrná část POH, kap. 4.1.2.2, str. 97.
[12] Směrná část POH, kap. 4.1.2.2, str. 97.
[13] Směrná část POH, kap. 1.3.3.3., str. 39. Viz http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450...
[14] Směrná část POH, kap. 4.1.3.e, str. 15.
[15] Směrná část POH, kap. 5.3.2. str. 24
[16] Návrh POH, str. 48.
[17] Směrná část POH, kap. 4.4.5.5, tab. 16, str. 33.
[18] tabulka 22 str. 61 POH ČR, viz http://www.mzp.cz/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty
[19] Příloha č 10 návrhu zákona o odpadech, tabulka č.2


Šítky aktuality: