Poslanci převzali petici za dobrý zákon o NP Šumava. Podpořily ji respektované osobnosti.

Členové petičního výboru - profesor Pavel Kindlmann z Karlovy univerzity, herec Petr Vacek a Jaromír Bláha z Hnutí DUHA dnes odpoledne předali Petici návštěvníků pramenů Vltavy za dobrý zákon o Národním parku Šumava místopředsedkyni Petičního výboru Poslanecké sněmovny Haně Orgoníkové.

Petici podpořila řada respektovaných osobností kulturního života - například Jiří Suchý, Věra Čáslavská, Jan Hřebejk, Boris Hybner, Eva Kantůrková, Jiří Žáček, Táňa Fischerová a další [1]. Osobnosti tak daly najevo, že ochrana divočiny -  tak jako péče o kulturní dědictví - je znakem vyspělosti národa. Petici podepsalo během dvou prázdninových měsíců 1 587 návštěvníků pramenů Vltavy.

Petice žádá poslance a senátory, aby přijali takový zákon o Národním parku Šumava, v němž:

  • bude hlavním cílem ochrana přírody; ostatní činnosti budou možné jen do míry, jež neohrozí vzácnou přírodu,
  • bude zachována současná rozloha území ponechaného přírodě, tj. 30 % národního parku, a stanoveno jeho postupné rozšíření alespoň na 50 % do roku 2030 tak, jak určuje současný Plán péče o národní park a jak je to obvyklé v ostatních evropských národních parcích,
  • bude omezena další výstavba tak, aby nezničila cennou šumavskou krajinu.

Jaromír Bláha zároveň připomněl a předal poslankyni Haně Orgoníkové dokumentaci k předchozí celostátní Petici za zachování Národního parku Šumava a ochranu jeho přírodních hodnot, kterou rovněž organizovalo Hnutí DUHA. Petiční výbor složený ze známých osobností [2] a více než 16 000 signatářů tehdy požadovalo mimo jiné zastavit kácení lesa v nejcennějších částech parku a dodržovat základní principy ochrany přírody.

Divokou přírodu v Národním parku Šumava ohrožují plány ministra Tomáše Chalupy a ředitele parku Jiřího Mánka (oba ODS), kteří chtějí novým zákonem otevřít horskou krajinu developerům. Hodlají také těžařským společnostem umožnit kácení v tisících hektarů lesů, které byly dosud ponechány přírodě [3].

Mezirezortní projednávání návrhu kontroverzního zákona o Národním parku Šumava se zadrhlo po závažných připomínkách některých ministrů i Hradu.

Světový svaz ochrany přírody (IUCN) nedávno varoval, že podle Chalupova návrhu by Šumava nesplňovala mezinárodní kritéria pro národní parky a byla by vyřazena z jejich seznamu, který vede OSN [4].

Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Centra excelence CZECHGLOBE řekl:
 „Jádrová území národního parku, přesně definovaná ve vědecké literatuře [5, 6], jsou cenná především proto, že se zde příroda samovolně vyvíjela bez podstatného vlivu člověka po tisíce let až do současnosti. Začít je nyní „udržovat“, podle lidského názoru by bylo nesmyslné. Má-li být naplněn smysl existence národního parku, musejí zůstat jádrová území ponechána samovolnému vývoji. Návrh zákona připravovaný ministrem Chalupou však umožňuje lidské zásahy, mimo jiné i kácení, dokonce v části těchto jádrových území. .Věříme, že i naše petice přispěje k nalezení uspokojivého řešení, které nebude pouze diktátem ambiciózních politiků, ale řešením hodným moderního evropského národa 21. století.“

Herec Petr Vacek řekl:
"Národní park Šumava a vzácná příroda v něm patří k našemu národnímu dědictví a bohatství. Hodnota tohoto území je nevyčíslitelná, mnohonásobně vyšší než cena dřeva a pozemků . Snahu ministra Chalupy a vedení parku těžit dřevo ve staletých šumavských pralesích  a zastavět krajinu hotely a sjezdovkami vnímám jako barbarství. Stejné barbarství, jako kdyby někdo udělal v Národním divadle veřejný dům . Věřím, že žádný  moudrý a čestný politik by nikdy nic takového nedopustil."

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Před několika lety jsme zákonodárcům předali petici se šestnácti tisíci podpisy, ve které lidé z celé republiky požadovali, aby se v nejcennějších částech národního parku nekácelo a dodržovaly se základní principy ochrany přírody. Ministr Chalupa přesto navrhuje zákon, kterým chce vpustit těžaře na pět a půl tisíce hektarů dosud přísně chráněných lesů. Nedělali jsme znovu celonárodní petici, ale předáváme dnes poslancům petici lidí, kteří do národního parku jezdí obdivovat divokou přírodu. Na jednom jediném místě v národním parku daleko od turistických center podpořilo petici za dobrý zákon o Šumavě přes jeden a půl tisíce návštěvníků - . Lidí, kteří na vlastní oči viděli jak vykácené holiny a polomy tak i divočinu se suchými smrky a bohatstvím mladých stromků vyrůstajících pod jejich ochranou.“

Poznámky:
[1] K signatářům petice patří například:

Jiří Suchý, dramatik, divadelník, textař, básník, spisovatel, skladatel, hudebník, grafik, výtvarník
Věra Čáslavská, sedminásobná olympijská vítězka
Jan Hřebejk, režisér
Ondřej Neff, spisovatel, novinář, vydavatel internetových deníků
Jiří Štěpnička, člen činohry Národního divadla
Jiří Žáček, spisovatel, překladatel, básník
Eva Kantůrková, spisovatelka, scénáristka
Miloslav Stingl, cestovatel, etnograf, spisovatel
Táňa Fischerová, herečka, politička
Zdenek Merta, hudební skladatel, klavírista, producent
Boris Hybner, mim, herec, režisér, scénárista
Ladislav Gerendáš, herec a hudebník 
Vladimír Javorský, herec a hudebník, člen činohry Národního divadla
Michael Heyrovský, vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie AV ČR, syn nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského
Filip Rajmont, herec, člen činohry Národního divadla
Alexandr Rašilov, herec, člen činohry Národního divadla Olga Sommerová, dokumentaristka
Jan Novotný, herec, člen činohry Národního divadla, režisér, pedagog
Rudolf Stärz, herec, člen činohry Národního divadla


[2] Petiční výbor předchozí celostátní Petice za zachování Národního parku Šumava a ochranu jeho přírodních hodnot:
Doc. Dr. Milan Straškraba, předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd  ČR
Prof. Dr. Rudolf Rozkošný, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university Brno
Ing. Igor Míchal, člen grémia ministra životního prostředí pro národní parky
Ing. Pavel Pešout, Český svaz ochránců přírody
Dr. Jaromír Bláha, Hnutí DUHA
Jiřina Jirásková, herečka, ředitelka Divadla Na Vinohradech
Ivan Klíma, spisovatel
Helena Houdová, miss České republiky 1999

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-vpustit-na-sumavu-deve...

[4] Podrobnosti: www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-chalupa-se-musi-rozhodnout-bud-zacne-c...

[5] Z. Křenová, J. Hruška (2012): Proper zonation – an essential tool for the future conservation of the Šumava National Park. European Journal of Environmental Sciences 2: 62-72 – článek dostupný na www.ejes.cz

[6]  P. Kindlmann, K. Matějka, P. Doležal (2012): Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. Karolinum, Praha.

Šítky aktuality: