Pokuta ČIŽP potvrdila opakované nelegální poškozování přírody Správou NP Šumava: reakce Hnutí DUHA na zprávu ČTK

Hnutí DUHA uvítalo, že Česká inspekce životního prostředí udělila pokutu Správě NP za poškozování cenných chráněných částí šumavské přírody. Rozhodnutí ČIZP je dalším v řadě úředních důkazů, potvrzujících oprávněnost podnětů Hnutí DUHA. Hnutí DUHA soustavně upozorňuje na nezákonné jednání Správy NP, které vede k závažnému poškozování národního parku.

Informace ze Správy NP, kterou zveřejnilo ČTK, není úplná. ČIŽP udělila pokutu 450 000 korun jako souhrnnou sankci za podněty podané v letech 2010 a 2011. Rozhodnutí ČIŽP zahrnuje kromě pokuty za ohrožování vzácného tetřeva hlušce a za nelegální používání chemických prostředků také sankci za nelegální kácení v mimořádně cenné lokalitě Ptačí potok na Modravsku. Právě to může být malou satisfakcí pro stovky lidí z celé země, kteří zde loni bránili nelegálnímu kácení mírumilovnou občanskou blokádou.

Rozhodnutí o pokutě však jen symbolický význam. Poškozené přírodě již nepomůže a Správa NP jej podle zveřejněného vyjádření ředitele Jiřího Mánka nebere vážně. ČIŽP měla využít své pravomoci a kácení ihned na začátku po podnětu Hnutí DUHA a odborníků zastavit. Rovněž výše pokuty je vzhledem k závažnosti poškození zcela nedostatečná.

Hnutí DUHA bude rozhodnutí ČIŽP podrobněji komentovat po jeho obdržení.

Krajský
soud v Plzni [1] a ombudsman [2] dříve potvrdili, že zásahy policie, přivolané na žádost Správy NP, proti lidem bránícím nelegálnímu kácení u Ptačího potoka, byly protiprávní a že lidé, kteří chránili les, měli pravdu.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

Rozhodnutí inspekce vítáme, je ale nedostatečnou a pozdní reakcí. Vážně poškozenou přírodu již nenapraví. Horský les se bude na Ptačím potoce obnovovat minimálně sto let. Inspekce měla podle zákona zasáhnout ihned po našem podnětu na samém počátku kácení loni v červenci a kácení okamžitě zastavit. Mohla tak předejít velkým a zbytečným škodám. Správa NP dokonce v nelegálním kácení na Ptačím potoce pokračovala, byť v menší míře, i letos v létě a poškození přírody způsobené loni tak dál zvětšovala.

Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/soud-zasahy-policie-na-sumave-byly-nezakonne

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ombudsman-kaceni-na-sumave-bylo-ilegalni

Šítky aktuality: