Podpora zateplování a solárních panelů sníží závislost na plynu, musí však být dostupná všem, shoduje se veřejnost s experty

Preference Čechů a Češek v oblasti řešení náhrady ruského plynu se shodují se skutečnými možnostmi, které Česko má a které by měl stát provést,. Jedná se o zajištění dodávek plynu z jiných zdrojů, rychlé zateplování domů a instalaci fotovoltaických panelů. Klíčové je však zajistit, aby svoje domovy mohly fosilní závislost zbavit i chudší rodiny a aby jim stát poskytl přímou pomoc se zvládnutím cenových šoků. Na setkání s novináři a novinářkami dnes výsledky výzkumů a analýz představila expertka ze společnosti Ember a odborníci Hnutí DUHA.


Analýza společností Ember, E3G, RAP a Bellona [1] ukazuje, že 150 miliard metrů krychlových ruského plynu může Evropská unie do roku 2025 plně nahradit a ukončit tím závislost či nouzový stav spojený s dřívějším zastavením odběru, což je rovněž proveditelné [2]. Zhruba 100 miliard m3 lze nahradit zvýšením výroby energie z obnovitelných zdrojů, tepelnými čerpadly a úsporami energie. Zbylých 50 miliard m3 pak zvýšením dovozu zemního plynu z jiných zdrojů s využitím existující infrastruktury. Trvalé nezávislosti na ruském plynu lze tak podle nových propočtů dosáhnout ještě o dva roky dříve, než navrhuje Evropská komise [3]. Propočty také ukazují, že útlum uhlí přitom není nutné odkládat.


Aktuální výzkum veřejného mínění agentury OMG [4] odhalil, že tři nejvíce lidmi preferované reakce státu na energetickou krizi jsou zajištění dodávek zemního plynu z jiných zdrojů (52 % dotázaných), pomoc se zateplováním domů (46 %) a instalací solárních panelů (40 %). Naopak na konci seznamu je pro Čechy a Češky zvýšení těžby a spalování uhlí (jako první volbu to uvedly jen necelá 3 % dotázaných), o něco více lidí (3,6 %) by nedělalo nic a nechalo situaci na trhu.


72 % lidí souhlasí, aby stát pomáhal domácnostem se zateplováním domů a instalací solárních panelů pokrytím téměř veškerých nákladů na tyto investice. 16 % s tím nesouhlasí. 13 % lidí uvažuje o pořízení obnovitelného zdroje energie do domácnosti i bez podpory státu, 31 % lidí by uvažovalo, ale podporu by potřebovali. 22 % lidí už nějaký takový zdroj využívají a 33 % lidí o tom zatím ani neuvažuje. 


Podle Hnutí DUHA česká vláda zatím stále nedělá dost, aby domácnosti a ekonomiku zbavila závislosti na ruském plynu. Podle Hnutí DUHA je nejvyšší čas přesměrovat peníze do domácí ekonomiky a místo dotování ruského režimu daleko více a rychleji pomáhat lidem v Česku s úsporami a vlastní čistou výrobou energií. Proto Hnutí DUHA zveřejnilo výzvu “Uber plyn” https://uberplyn.hnutiduha.cz/ .


Hnutí DUHA navrhuje následující hlavní řešení:


  • Dostupná podpora zateplování a solární panely pro chudší domácnosti. Pro zateplování panelových a bytových domů je třeba poskytnout příspěvky domácnostem, které nedokáží platit navýšení fondu oprav. Hnutí DUHA navrhuje poskytovat 10 000 korun měsíčně po dobu splácení rekonstrukce, což by vyžadovalo navýšit aktuální dotační programy o 10 miliard korun pro příštích 5 let. Dotace na zateplení rodinných domů je třeba odstupňovat a zvýšit pro nejchudší až na 95 %, což by vyžadovalo až 19 miliard korun na příštích 5 let. Zdroji nových peněz může být Národní plán odbnovy a výnosy z aukcí emisních povolenek, které nyní směřují do státního rozpočtu a nevyužívají se na snižování závislosti na fosilních palivech. Všechny nízkopříjmové domácnosti pak potřebují cílené a komplexní poradenství s energetickými renovacemi.


  • Únosné ceny energií pro nejzranitelnější. Ne každý má možnost zateplit si dům, třeba protože žije v nájmu. Přesto je nutné chránit i tyto chudší domácnosti před neúnosnými cenami energií. Proto je potřeba, aby ministerstvo průmyslu zavedlo kategorii sociálně zranitelného zákazníka a takovým lidem by pak stát pomáhal s placením nadměrných účtů za elektřinu, plyn či teplo.


  • Energetika v rukou lidí, obcí, farmářů, menších firem, spolků. Novelou energetického zákona a prováděcích vyhlášek je potřeba zavést jednoduchá pravidla pro zakládání a fungování energetických společenství, umožnit sdílení elektřiny mezi členy energetických komunit a jejich přístup do distribuční soustavy. Je potřeba také výhodný cenový tarif pro energetická společenství. Podle Studie EGÚ Brno mohou projekty obnovitelné komunitní energetiky obcí a bytových domů v ČR vyrobit potenciál 12 715 GWh elektřiny, tedy pokrýt 79 % spotřeby domácností [5].   


  • Obnovitelná revoluce v energetice. Stát by měl podporovat provoz nových fotovoltaických elektráren, bioplynových stanic na komunální odpad a také větrných turbín. Ministr průmyslu Jozef Síkela by měl přestat blokovat spuštění pro stát velmi výhodných aukcí a zelených bonusů pro fotovoltaické elektrárny. Provozní podporu pro nové fotovoltaiky chtějí obce, průmysl i řada ministerstev [6]. Je však potřeba na obnovitelné zdroje využívat také peníze z Modernizačního fondu a odstranit administrativní bariéry a zjednodušit povolovací procesy. Stát by měl také podpořit domácí výrobu komponent pro obnovitelné zdroje (například solárních panelů či baterií) a zvyšování kapacity instalačních firem.


Doporučujeme vaší pozornosti také zítřejší tiskovou konferenci o možnostech obnovitelných zdrojů a energetických úspor v nahrazování ruského plynu,kterou pořádá Komora obnovitelných zdrojů energie společně se Šancí pro budovy ve středu 4. května 2022 od 10 hodin v sále na Sněmovní 174/7, Praha 1 (možnost on-line účasti).


Sarah Brown, analytička a hlavní autorka studie ze společnosti Ember, říká: 

Rozvoj domácích obnovitelných zdrojů představuje strategii ukončení závislosti na ruském zemním plynu. Evropská unie se může odstřihnout od ruského dovozu do roku 2025, o dva roky dříve než navrhuje Evropská komise v dokumentu REPowerEU. Evropa to může zvládnout, aniž by zastavila útlum uhelných elektráren nebo nahrazovala závislost na jednom zdroji fosilního paliva závislostí na jiném, výhradně díky rychlému rozvoji čistých energetických technologií. Musí ovšem začít rychle jednat a dosáhnout společného závazku splnit navržené cíle pro obnovitelné zdroje v roce 2030 a urychlení rozvoje větrných a solárních elektráren.”


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

Lidé mají jasný názor na řešení ukončení závislosti na ruském plynu. Kromě zajištění náhradních dodávek plynu chtějí podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů. Shodují se v tom s experty, stejně jako v tom, že návrat k uhlí je ještě horší, než nedělat vůbec nic. Miliony lidí chtějí mít vlastní obnovitelné zdroje energie. Vlády by měla změnit zastaralý energetický zákon a navazující vyhlášky a umožnit lidem, aby společně vyráběli a sdíleli čistou elektřinu bez administrativních a ekonomických překážek. Díky tomu se dají dohromady obce, místní spolky, farmáři či menší firmy a postarají se o většinu svých energetických potřeb sami.”


Ondřej Pašek, expert na dotace v energetice z Hnutí DUHA, říká:

“Česká vláda by měla vyslyšet názory lidí i doporučení expertů a zpřístupnit dotace na zateplování či solární střechy i chudším rodinám a nastavit sociální tarif na energie pro zranitelné domácnosti. Právě lidé s nižšími příjmy jsou nejvíce ohroženi rostoucími cenami fosilních paliv a bez zásadní pomoci se ani závislosti na nich, ani vysokých účtů za energie nezbaví.” 


Poznámky pro editory a editorky:


[1] EU can stop Russian gas imports by 2025

New analysis by Ember, E3G, RAP and Bellona identifies the indispensable role clean energy solutions play in rapidly ending the EU’s reliance on fossil gas imports from Russia. https://ember-climate.org/insights/research/eu-can-stop-russian-gas-imports-by-2025/ 


[2] https://www.bruegel.org/2022/02/preparing-for-the-first-winter-without-russian-gas/


[3] https://edition.cnn.com/2022/03/11/energy/europe-russia-energy-end-date/index.html 


[4] https://hnutiduha.cz/publikace/vysledky-vyzkumu-agentury-omg-o-postojich-ceske-populace-k-rozvoji-obnovitelnych-zdroju


[5] Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR, která se věnuje problematice komunitní energetiky v České republice s důrazem na stanovení hodnot technického a ekonomického potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů a opatření vhodných k řízení toků elektřiny (jedná se o bateriovou akumulaci, zápornou a kladnou flexibilitu, tj. řízení spotřeby na odběrném místě a výkon pro agregaci, řízení elektromobility a sector coupling). Zaměření této studie, včetně detailu zpracování, představuje nejen v českém prostředí, ale také v okolních zemích unikát.

https://www.hnutiduha.cz/publikace/studie-potencialu-komunitni-energetiky-v-obcich-bytovych-domech-cr


[6] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/stovky-lidi-zadaji-ministra-sikelu-o-rozvoj-fotovoltaiky-stejne-jako-prumysl-obce 


Návrh na doplnění rozumné a efektivní podpory fotovoltaických elektráren zaslaly v rámci meziresortního připomínkového řízení k nařízení vlády o podporovaných zdrojích energie Ministerstvu průmyslu a obchodu Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, ale také Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek zase kritizuje nevyváženost a absenci podpory fotovoltaiky.


Doplnění fotovoltaiky mezi podporované zdroje na příští tři roky je v souladu s tím, co slibovaly strany před volbami a také s programovým prohlášením vlády. Je také nutné pro zajištění modernizace české energetiky, která se musí vypořádat s odklonem od uhlí. Rozvoj obnovitelných zdrojů je také recept na aktuálně vysoké ceny energií (které způsobuje vysoká závislosti zejména na zemním plynu, neboť umožňuje snižovat závislost na dodávkách ze sítě a generuje levnou elektřinu.