Piráti předložili kompromis k zákazu výjimek pro znečištění z uhelných elektráren

Velké uhelné elektrárny by mohly dostat na splnění nových limitů pro znečišťování ovzduší 4 roky navíc, ale splnit by je nakonec musely [1].

Tento pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně ovzduší předložila předsedkyně poslaneckého Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti) [2].

Podle Hnutí DUHA a Greenpeace dává návrh zbytečně moc času, kdy by mohly elektrárny znečišťovat více, než umožňují nové limity, a navíc vůbec nijak neomezuje uhelné teplárny. Pozitivem návrhu však je, že by nakonec limity splnit musely, v opačném případě by k 31. prosinci 2025 musely zavřít, či fungovat jen 60 dní v roce. Dnešní podoba zákona o ochraně ovzduší nevylučuje udělování výjimek z nových limitů na delší dobu či dokonce časově neomezených. Ekologické organizace se proto obávají, že část elektráren se pomocí výjimek pokusí nové limity obejít natrvalo.

Pozměňovací návrh je kompromisní a daleko mírnější variantou k původnímu návrhu poslankyně Balcarové, který chtěl uhelným elektrárnám udělování výjimek zakázat úplně a donutit je tak splnit limity do srpna 2021. Příliš krátký čas na modernizaci byl hlavním relevantním argumentem zástupců elektrárenských společností.  Ministerstvo životního prostředí zaujalo k původnímu návrhu neutrální postoj, byl však na výboru odmítnut poslanci ANO, ODS a STAN [3].

Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora ve svém společném dopise poslancům ze dne 28. února 2018 původní pozměňovací návrh komentovali takto: „Zároveň musíme zdůraznit, že udělování výjimek nemá sloužit k tomu, aby energetický zdroj spalující pevná fosilní paliva nemusel dále ekologizovat svoje zařízení, ale aby s ohledem na kapacitní, finanční možnosti s ohlasem na již vložené investice do ekologizace v souladu s plněním vyhlášky č. 415/2012 Sb., měl časový prostor stanovený výjimkou na realizaci další ekologizace zdroje dané BAT.“ (zvýrazněno autory tiskové zprávy).

Limity, z nichž chtějí elektrárny výjimky, jsou přitom výrazně slabší, než limity pro nové elektrárny v Číně [4]. Česko je navíc jeden z největších světových vývozců elektřiny (vyvážíme stejné množství, jaké spotřebují všechny české domácnosti dohromady) a její výroba z uhlí se má podle Státní energetické koncepce ČR utlumovat ještě víc, než by mohl docílit samotný návrh Pirátů [5]. Úplné zrušení výjimek minimálně pro velké uhelné elektrárny považuje za správné Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, lékaři, vědci a některé známé osobnosti [6].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Nový návrh, který místo zákazu výjimek z limitů pro znečištění z velkých uhelných elektráren požaduje pouze omezení platnosti výjimek do konce roku 2025, je kompromis z původního kompromisu, který vynechal teplárny. Je to tak mírný návrh, že jestli ani po takové nabídce ministr životního prostředí Brabec radostně neskočí, bude na stole otázka, jestli mu vůbec jde o ochranu ovzduší a snižování emisí skleníkových plynů. A pokud poslanci ANO budou nyní proti, znamenalo by to, že buď nečetli volební program ANO, nebo na svoje sliby občanům kašlou.“

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl:

„Piráti udělali přesně to, co po nich Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora chtěli - místo úplného zrušení výjimek jim poskytuje navíc čtyřletý časový prostor, aby se s novou legislativou mohli vyrovnat. S velkým napětím očekáváme, zda kapitáni průmyslu tento kompromis přijmou, nebo naopak přijdou s nějakou další výmluvou, proč ho torpédovat. Vsadil bych si bohužel spíše na to druhé.“

Poznámky pro editory:

[1] Aktuálně platí, že uhelné elektrárny musí snížit znečištění do 18. srpna 2021, ale zákon umožňuje udělit výjimku. Nové limity jsou uvedeny v technickém dokumentu Závěry o BAT (Best Available Techniques), který pro modernizaci elektráren bere v potaz nejlepší současně dostupné technologie. Protože uhelné firmy hlasitě promlouvaly už do rozhodování o tomto dokumentu, výsledná verze je kompromisní a k provozovatelům elektráren mírná.

[2] Odkaz na stažení pozměňovacího návrhu z webu Poslanecké sněmovny: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=134746

[3] http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-ano-ods-stan-odmitli-zruseni-vyjim...

[4] České uhelné elektrárny nesplňují nové limity především u oxidů dusíku, kde došlo k mírnému snížení z původních 200 na nynějších 175 mg/Nm3. Pro srovnání - v Číně, která je dnes největším znečišťovatelem na světě, platí 100 mg/Nm3. (Podrobnosti v angličitně viz https://unearthed.greenpeace.org/2015/03/05/bref-european-air-standards-...

[5] http://hnutiduha.cz/aktualne/loni-vyrazne-vzrostl-vyvoz-elektriny

[6] Návrh na omezení výjimek pro uhelné elektrárny podporuje výzva “Čisté ovzduší bez výjimek”, kterou podepsala Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, bývalý premiér Petr Pithart, jehož vláda prosadila první vlnu odsíření uhelných elektráren či profesor Bedřich Moldan. Výzvu podpořili také severočeský lékař Petr Klepiš a lékařka a senátorka za obvod Most Alena Dernerová, kteří žijí poblíž hlavních uhelných elektráren a jejich kraj navíc trpí povrchovou těžbou hnědého uhlí. či přední český expert na zdravotní dopady znečištění ovzduší a také lékař Radim Šrám. K výzvě se přidal i ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe prof. Michal V. Marek. K čistému ovzduší bez výjimek vyzývají zákonodárce i známé osobnosti jako socioložka Jiřina Šiklová, režisér Břetislav Rychlík či herečka Táňa Fischerová. Text výzvy je na http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru...

Šítky aktuality: