Petice Za dobrý zákon o NP Šumava dnes odebrána Senátu. Jde o první demonstrativní odebrání petice zákonodárcům za jejich pohrdání občany

Senátní zákon o Šumavě je paskvil ohrožující Národní park Šumava.

Petiční výbor Petice Za dobrý zákon o NP Šumava a zástupci 25 555 signatářů dnes odebrali petici senátorům za jejich pohrdání občany. Jedná se o historicky první odebrání petice českým zákonodárcům. Senát totiž schválil minulý týden zákon o Šumavě, který znamená likvidaci národního parku, a to dříve, než se vůbec začal zabývat peticí, která Senát před schválením zákona varovala. Přitom při oficiálním předání petice 3. června byl petiční výbor senátory ujištěn, že petice bude projednána dříve než zákon, protože opačný postup by postrádal smysl [1]. Petici vrátila přítomným senátorka Eva Syková, místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice, která se stavěla za její přednostní projednání [2].

Petiční výbor - profesor Pavel Kindlmann, herec Petr Vacek a expert na ochranu lesů Jaromír Bláha - a 25 555 signatářů apeluje v petici na zákonodárce, aby nedopustili likvidaci vzácné chráněné přírody špatným zákonem – třeba právě takovým, který navrhl senátor Tomáš Jirsa z Hluboké (ODS) a jeho kolegové a jenž Senát minulý týden hladce schválil.

Podle pravidel měl Senát projednat petici na veřejném slyšení (mělo se uskutečnit být 22. 7.) a pak na plénu. Místo toho ale minulý týden náhle narychlo doplnil projednávání likvidačního návrhu zákona o NP Šumava do programu jednání poslední schůze pléna a ve čtvrtek 19. 6. jej velkou většinou schválil.

Senát schválením zákona nahrává developerům proti zájmům občanů. Skutečný počet lidí, kteří chtějí zachovat na Šumavě divokou přírodu a neporušenou krajinu, je daleko větší, než je 25 555 signatářů petice. Podle opakovaných průzkumů veřejného mínění dává v NP přednost ochraně přírody i na úkor rozvoje nových projektů 70% obyvatel.

Senát svým hlasováním dokázal nejen ignoranci k občanům, ale i k argumentům 50 českých vědců a profesorů i 72 ředitelů nejvýznamnějších světových ochranářských organizací a NP světa. Zákon je paskvilem jak z přírodovědného, tak legislativního hlediska. Mj. odporuje evropskému právu, jak ve svém komentáři píše šumavský senátor Miroslav Krejča, předseda Výboru pro záležitosti EU, který patřil k nejvýraznějším oponentům zákona [3].  

Přesto většina senátorů včetně předsedy Senátu a jeho organizačního výboru Milana Štěcha nedbala na apely petičního výboru i některých kolegů, aby nejprve vyslechli argumenty signatářů petice a pak se rozhodli, jak budou postupovat se zákonem. Přitom petiční výbor zaslal předem dopisy všem senátorům i zvláštní dopis předsedovi senátu Milanu Štěchovi (oba v příloze).

Petice 25 555 občanů, podepsaná  řadou respektovaných osobností kulturního a veřejného života [1],  žádá poslance a senátory, aby přijali takový zákon o Národním parku Šumava, v němž:

  • bude hlavním cílem ochrana přírody; ostatní činnosti budou možné do míry, jež neohrozí vzácnou přírodu;
  • bude zachována současná rozloha území ponechaného přírodě, tj. 30 % národního parku a stanoveno jeho postupné rozšíření alespoň na 50 % do roku 2030 tak, jak určuje současný Plán péče o národní park a jak je to obvyklé v ostatních evropských národních parcích;
  • bude omezena další výstavba tak, aby nezničila cennou šumavskou krajinu.

Přijetí senátní návrhu zákona by znamenalo likvidaci NP. Umožnilo by stavět na téměř dvou třetinách národního parku a vyvést rozsáhlé pozemky z majetku státu převodem na obce, které by je mohly obratem rozprodat. Zákon senátorů umožňuje lov zvěře na celém území národního parku kromě intravilánů obcí a otevírá cestu k výstavbě lanovky a sjezdovky na Hraničníku, v jednom z nejcennějších částí parku, kde žijí vzácní tetřevi. Většina národního parku by se podle senátorů měla řídit laxnějšími pravidly pro ochranu přírody, než platí pro běžné komerční lesy.

Senát postoupil zákon do Poslanecké sněmovny, která o něm bude jednat nejdříve v září.

Petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava je určena Poslanecké sněmovně a Senátu. Jejím dnešním odebráním Senátu proto nekončí. Petiční výbor bude ve sběru podpisů pokračovat a na podzim předá poslancům petici doplněnou o tisíce dalších podpisů.
 
Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR a člen petičního výboru, řekl:
„Na senátním návrhu zákona je zcela zřetelně vidět, že žádný z těch, kdo psali jeho text, nemá nejmenší znalosti o tom, jak probíhají procesy v přírodě. Je proto opravdu s podivem, že tvůrci zákona nebyli kromě petice ochotni vzít na vědomí a dokonce ani vyslechnout názor více než 50 českých profesorů a docentů ani názor 72 ředitelů nejvýznamnějších světových ochranářských organizací i národních parků. Díky tomu je návrh zákona z přírodovědeckého hlediska naprostým paskvilem, který by v případě přijetí vedl k naprosté katastrofě šumavských ekosystémů a vyhynutí desítek, spíše však stovek vzácných druhů, které již jinde nežijí.“

Petr Vacek, herec a člen petičního výboru, řekl:
„Léta sleduji zápas o záchranu Národního parku Šumava. Stále zřetelněji z něj vyplývá, že je to ve skutečnosti zápas o dodržování zákonů, které přitom státní správa a politici beztrestně porušují. Schválení senátního zákona o Šumavě do toho přesně zapadá. Politikům až na čestné výjimky nikdy nešlo o národní park a místní obyvatele. Stále nehorázněji ukazují, že jim jde jen o propojení politiky s velkým byznysem.“
 
Jaromír Bláha, člen petičního výboru a expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA, řekl:
„Projednávat petici, která zákonodárce žádá o zásadní změnu návrhu zákona až několik týdnů po jeho schválení, to by byla dokonalá šaškárna. Takového výsměchu Senátu občanům nechceme být účastni. Většina senátorů ukázala, že pohrdá pětadvaceti tisíci lidmi, kteří petici podepsali, a že nemá cenu Senátu petice dávat. Budeme však pokračovat ve sbírání podpisů a na podzim předáme petici Poslanecké sněmovně. Doufáme, že poslanci se zachovají k občanům zodpovědněji a vyslechnou nás dříve, než budou o zákonu rozhodovat.“

Fotografie z akce budou po 15.30 ke tažení na http://hnutiduha.cz/nase-akce/fotogalerie

Kontakty:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Text petice a předávací dopis senátorům: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/72557/60959
Více v tiskové zprávě: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/petice-za-dobry-zakon-o-np-sumava-preda...

[2] Senátorka Eva Syková, místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice, řekla v Senátu před schválením zákona:
„Považuji ale za velkou chybu, že jsme zařadili senátní návrh zákona o Národním parku Šumava na pořad dnešní schůze, aniž bychom se ještě předtím zabývali peticí za dobrý zákon o Národním parku Šumava, která byla doručena Senátu počátkem tohoto měsíce a kterou podepsalo více než 25 tisíc občanů. …. Občanům bychom neměli dávat najevo, že nás nezajímají. Nejedná se o žádnou okrajovou záležitost, ale o budoucnost jednoho z našich nejvýznamnějších národních parků, která zajímá většinu veřejnosti.“

[3] Komentář šumavského senátora Miroslava Krejči, předsedy Výboru pro záležitosti EU ke schválení zákona z 19.6.:
Fraška zvaná Šumava. Senátem prošel dnes tzv. druhým čtením senátní návrh zákona o Národním parku Šumava a zamíří teď do Poslanecké sněmovny. Návrh špatný, lobbisticky prosazený senátory, kteří možná na Šumavě nikdy nebyli. Návrh, se kterým nesouhlasí ministerstvo životního prostředí, návrh, který je v rozporu s právem EU. Většina senátorů bohužel ale odmítla i jen pouhé odložení projednání tohoto návrhu zákona než proběhne veřejné slyšení k petici „Za dobrý zákon o Šumavě“, kterou podepsalo 25.550 občanů a byla do Senátu zástupci petentů doručena 3. června. Předseda Senátu dokonce tuto petici označil za obstrukci vůči projednávání senátního návrhu zákona. Hezký obrázek horní komory našeho parlamentu, hezký obrázek všech, kteří při převzetí mandátu zákonodárce složili slib, že budou rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v zájmu občanů této země. Faktem ale je, že v tomto slibu předepsaném Ústavou není nic o tom, že by zákonodárci měli alespoň občany vyslechnout než rozhodnou. Někdy si říkám, že volání po zrušení druhé komory českého parlamentu mají možná určitou logiku.

Přílohy:
Dopis člena petičního výboru Petra Vacka senátorům (pdf)
Dopis člena petičního výboru Jaromíra Bláhy předsedovi Senátu Milanu Štěchovi (pdf)

Šítky aktuality: