Ochrana národních parků: krok dobrým směrem, ale do cíle ještě kus cesty

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny prošla sněmovnou v prvním čtení.<--break->

Poslanci a poslankyně právě v prvním čtení podpořili vládní návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která zpřesňuje a v mnoha ohledech zlepšuje pravidla ochrany pro naši nejcennější přírodu – národní parky. Zvětšuje a víc návštěvníkům zpřístupňuje území pro divočinu bez zásahů člověka, lépe chrání krajinu před nevhodnou zástavbou a stanovuje přísnější podmínky pro prodej pozemků v národních parcích. Zároveň však novela obsahuje i problematická ustanovení, která umožňují zbytečné škodlivé zásahy i v nejcennějších zónách a také velkoplošné kácení na zbývajícím území národních parků.

Hnutí DUHA a další ekologické organizace proto opět osloví poslance během dalšího schvalování zákona. Požádají je, aby v něm udělali důležité změny tak, aby poslání NP, kterým je „zajistit nerušený průběh přírodních dějů na jejich převažující rozloze“ (citace novely), bylo skutečně naplněno.

Jaromír Bláha, expert na ochranu přírody z Hnutí DUHA, řekl:

„Je dobře, že novela prošla prvním čtením. Snad konečně zpřesní pravidla pro národní parky tak, aby z nich žádný ministr či jejich ředitel nemohl dělat lunaparky. K tomu by teď ovšem měli poslanci navrhnout pozměňovací návrhy, které dají vládním proklamacím konkrétní obsah a odstraní vážné hrozby pro ochranu nejcennějších částí naší divoké přírody. Třeba její rozšíření na polovinu plochy národních parků a tedy i nabídka nových míst divočiny turistům je v současném návrhu jen prázdným slibem. Neříká totiž vůbec, do kdy se to u jednotlivých národních parků má stát„

„Ministr Brabec předložil zákon, který konečně potvrzuje, že národní parky jsou vyhlašovány kvůli ochraně nerušeného vývoje přírody na alespoň polovině jejich rozlohy, tak jako u jiných NP v Evropě. Současně ale slibuje šumavským starostům, že tamější chráněnou divočinu zmenší na pouhých 23%, jak o to usiloval už jeho předchůdce Tomáš Chalupa z ODS [1]. Dnes při jednání ve sněmovně dokonce prohlásil, že prostor pro divokou přírodu na Šumavě podle jeho návrhu by měl být vytvořen za 50 až 100 let. Zpochybňuje a tuneluje tím svůj vlastní návrh zákona i slib, že nabídne turistům přístupnou divočinu. Prostě si z milovníků Šumavy dělá legraci.“ 

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-brabec-rezignoval-na-lepsi-ochr...

Příloha:
Informační list ekologických organizací “Národní parky pro přírodu, příroda pro lidi”

Šítky aktuality: