Novela energetického zákona (Lex OZE II) je kompromis mezi energetickými firmami a spotřebiteli, ale rozvoji OZE hodně pomůže

Možnost sdílet energii v rámci energetického společenství skrze distribuční síť, to je zásadní změna obsažená v návrhu novely energetického zákona (Lex OZE II), kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu právě odeslalo Úřadu vlády ČR [1]. Stalo se tak po dlouhém vypořádávání připomínek, které poslaly další ministerstva, energetické firmy či obce [2]. Návrh novely obsahuje i zřízení Energetického datového centra, které dá distribučním společnostem (ČEZ, EG.D a Pražská energetika) i provozovateli přenosové sítě (ČEPS) do rukou kontrolu nad daty o tocích energie a nové příjmy. 


Novela také definuje tzv. zranitelného zákazníka, ale omezuje se pouze na fyzicky zranitelné odpojením od energií, což vyhovuje energetickým firmám. Sociální kritéria (ohrožení energetickou chudobou) bude však vláda moci zohlednit v nařízení vlády a cílit na nízkopříjmové domácnosti úsporný tarif. 


Hnutí DUHA považuje výsledný návrh za kompromis mezi energetickými firmami a spotřebiteli energií, který však přesto přináší velké možnosti pro decentralizaci energetiky a rozvoj obnovitelných zdrojů.


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

„Novela energetického zákona známá jako Lex OZE II dává spotřebitelům elektřiny přelomovou možnost vyrábět a sdílet čistou lokální energii a přináší základní ochranu zranitelných zákazníků. Zároveň významně zohledňuje potřeby distributorů elektřiny a dává jim do rukou data i nové příjmy na provoz soustavy. Vládní koalice původně slibovala celý nový energetický zákon už do konce minulého roku. O to více se nyní musí snažit, aby alespoň dílčí novela prošla co nejrychleji Parlamentem a domácnosti, obce i firmy mohly budovat svoji energetickou soběstačnost a odolnost proti cenovým turbulencím na trhu nejpozději od 1. ledna 2024. A také aby vláda mohla konečně cílit pomoc s účty za energie na ohrožené domácnosti.“

Poznámky:

[1] https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCKUGPN1S/

[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/ministerstva-obce-ci-ombudsman-pozaduji-vyssi-ochranu-zakazniku-v-energetickem-zakone