Nekonečné lány nebo pestrá krajina? Dobrovolníci přijedou pomáhat přírodě

Co je sluneční past [1], broukoviště [2] nebo ježkoviště [3]? A dá se při ochraně přírody simulovat pasení dobytka?

Na tyto a řadu dalších otázek se odpovědi dozví zhruba dvacítka dobrovolníků z české i slovenské strany hranice, kteří přijedou pečovat o přírodu nedaleko Radějova u Strážnice. Zapojí se do zvýšení rozmanitosti místní krajiny a pomohou s pracemi v nově vznikající permakulturní zahradě Samorast.

Akce probíhá od 3. do 5. října v ubytovně Sokolka v osadě Mlýnky poblíž Radějova.

Dobrovolníci v průběhu pracovně-vzdělávacího víkendu mimo jiné posečou hektar louky, aby tak pomohli ochraně vzácných orchidejí. Je to způsob, jak napodobit tradiční a do nedávna běžné spásání trávy dobytkem. Orchideje tak nebudou mít následující jaro problém vyrůst nad zbytky trávy z minulé sezóny. Vzácné kytky se v části Bílých Karpat drží právě díky tradičnímu způsobu hospodaření, od kterého se ale postupně upouští. Rozmanité prvky a způsoby hospodaření jsou zejména v zemědělské krajině potřeba proto, aby v ní mohly přežívat i druhy, které v intenzivně obdělávaných lánech nemají dost prostoru pro svůj vývoj.

Podstatnou náplní víkendu bude i práce na nově vznikajícím ekocentru Samorast, jehož hlavní náplní je takzvané permakulturní pěstování. Jeho zakladatel Václav Petráš pak zájemce seznámí s tím, jak se taková přírodní zahrada zakládá, jak o ni pečovat nebo jaké rostliny vedle sebe mohou růst, aby si vzájemně neškodily.

Ing. Eliška Kvitová, organizátorka víkendu z Hnutí DUHA, říká:

"Permakulturní neboli přírodní zahrada nevznikne tak, že necháte konvenční zahradu zarůst. Aby opravdu fungovala, je na počátku nutné “vytvořit některé prvky, jako jsou takzvané sluneční pasti nebo speciálně osázený záhon ve tvaru spirály. Ještě lepší výsledky pak pro přírodu zahrady mají, pokud v nich jsou takzvaná broukoviště a ježkoviště, kde se mohou často velmi vzácné druhy nerušeně vyvíjet. Rozmanité prvky v krajině potřebujeme, protože, ač se to nezdá, intenzivně zemědělsky využívaná krajina je svým způsobem zelená poušť.“

Více informací o akci je na http://hnutiduha.cz/nase-akce/bile-karpaty

Kontakty:

Ing. Eliška Kvitová, tel.: +420 608 283 530, e-mail: eliska.kvitova@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Sluneční past je, zjednodušeně řečeno, velký, postupně se zvyšující záhon obrácený jižním směrem. Díky lepšímu prohřívání poskytuje dobré prostředí pro pěstování rostlin. Více informací na http://www.prirodnicestou.cz/slunecni-past-zlepsujeme-mikroklima-na-zahonech/

[2] Broukoviště je uměle seskládaný nebo po pokácení ponechaný soubor kmenu nebo velkých větví, ve kterých je příhodné prostředí pro ty druhy brouků, které ke svému rozmnožování a životu potřebují odumírající dřevo, tedy například tesaříka nebo páchníka. Více informací na http://cs.wikipedia.org/wiki/Broukovi%C5%A1t%C4%9B

[3] Jedná se o ekologický prvek, který je tvořen v zásadě hromadou klestí, ve které najdou přirozený úkryt ježci a další obratlovci.

 


Akce se konají díky podpoře Fondu mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty v rámci projektu „Ochrana mizející krajinné rozmanitosti“.

www.regionbilekarpaty.cz  FOND MIKROPROJEKTŮ

Šítky aktuality: