Naše lesy potřebují rychlé a systémové řešení příčin krize - zásadní změnu hospodaření

Komentář k dnešní tiskové konferenci LČR na Opavsku

Státní podnik Lesy České republiky dnes na tiskové konferenci ve Vítkově na Opavsku, v oblasti postižené největší lesní katastrofou, ústy ředitele lesního a vodního hospodářství Lesů ČR ing. Tomáše Pospíšila potvrdil, že vysazování smrkových monokultur je vedle změny klimatu a sucha hlavním důvodem lesní krize na severní Moravě, která hrozí i v dalších krajích.

Ředitel Pospíšil v oblasti postižené masivním rozpadem smrkových monokultur postižených kůrovcem uvedl: „Při obnově lesa je potřeba maximálně rozšířit paletu dřevin..(budoucnost nemají) už  žádné monokultury, ani jehličnaté, ani listnaté, ale pestrá skladba dřevin...Jednáme o tom s ministerstvem zemědělství a dalšími subjekty.“ Tomáš Pospíšil dále uvedl, že zejména při pokračujícím suchu je ohrožena Vysočina a Jižní Čechy, resp. všechny oblasti, kde byl smrk uměle vysázen v nepřirozených polohách.

Hnutí DUHA však nesouhlasí s tou částí vystoupení pana ředitele, kde svaluje odpovědnost za vysazování monokultur jen na minulost. Sám přitom uvedl: „Při běžném hospodaření se obnoví 1% lesů ročně, pěstování lesa je tedy stoletou záležitostí.“  Smrku se ovšem dosud na mnoha klimaticky nevhodných místech stále vysazuje až 75 %.

Druhové složení lesů jistěže nelze změnit ze dne na den. Pokud by se však začalo s proměnou porostů po roce 1989 včas, jak již tehdy upozorňovalo Hnutí DUHA a přírodovědní experti, mohla být dnes v přírodě blízkém a odolném stavu už čtvrtina našich lesů. Je proto nepřípustné odkládat dál systémové změny v lesním hospodaření. Se změnou druhové skladby a přírodě blízkým hospodařením se musí začít hned, aby krize v lesích nepokračovala a aby se postupně stávaly naše lesy pestřejšími a odolnějšími vůči změně klimatu.

Zaměřit se pouze na důsledky rozpadu lesů v Nízkém Jeseníku a jeho opětovné zalesnění by znamenalo zcela pominout příčiny krize lesů i její skutečný geografický rozměr. Rozpad monokultur není důsledkem jen posledních několika suchých let, ale teprve se rozbíhající změny klimatu, která v následujících čtyřech desetiletích postihne až 80 % českých smrkových lesů.

Převážný podíl na dnešním krizovém stavu má nevhodné hospodaření ve státních lesích, které se dosud nezačalo změně klimatu přizpůsobovat, a to ani přes varování vědců a ekologických organizací. Tato změna hospodaření v lesích vyžaduje úpravu zákonů, vyhlášek, změnu nastavení dotací a zákonné ukotvení toho, aby Státní podnik Lesy České republiky hospodařil ve veřejném zájmu, tedy bral skutečný ohled i na ekologické a sociální funkce lesa. Pestré druhové skladby dřevin nebude možné dosáhnout, pokud se nezmění nejen vyhlášky a související zákony, ale i lesnická praxe.

Dosud stále hrozí, že se na mnohých místech holin a polomů dle platné legislativy opět vysází až 75 % smrku. Opětovné vysazení smrkových monokultur by začátek řešení příčin problému oddálilo o desítky a možná dokonce stovky let. Řadu stávajících smrkových porostů se již nepodaří dopěstovat do mýtního věku, další vysazování smrku je tedy i nehospodárné. Komplexní změna všech potřebných pravidel a legislativy bude vyžadovat několik let. Začít hospodařit v našich lesích přírodě blízkým způsobem ovšem potřebujeme hned.

Hnutí DUHA jako první krok k nápravě spustilo nedávno výzvu Zachraňme lesy, která žádá, aby se neprodleně začaly řešit příčiny, nikoliv důsledky krize lesů. Každý se k výzvě může připojit na webu www.zachranmelesy.cz.

Rychlým a účinným řešením stávajících problémů v lesích by bylo přijetí pravidel šetrného hospodaření dle certifikace Forest Stewardship Council. To by vedlo k výsadbě takových druhů stromů, které do příslušných klimatických podmínek patří – tedy namísto smrků převážně buky, jedle nebo duby. Po takovém dřevu z ekologicky obhospodařovaných lesů také roste poptávka, a v ČR je ho přitom málo. Vzhledem k nedostatku dřeva certifikovaného podle pravidel zdravého hospodaření Forest Stewardship Council hrozí v České republice ztráta až 4000 pracovních míst v dřevozpracovatelském průmyslu.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, uvedl:
„Podle odborníků se dnešní krize lesů z Nízkého Jeseníku jen během několika let přesune na většinu českého území. Již dnes vládní report varuje, že rozpad smrkových monokultur vážně zasahuje šest krajů.”

„Nestačí řešit důsledky, musíme se urychleně zaměřit na příčiny krize.  Aby se lesy dokázaly vzpamatovat, potřebují především šetrné lesní hospodaření, jaké umožní jen komplexní změny pravidel. Přidejte se k naší výzvě Zachraňme lesy na webu www.zachranmelesy.cz.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

Dřívější, související tiskové zprávy k zahájení kampaně za zdravé lesy a přírodě blízké lesní hospodaření najdete zde:
 http://hnutiduha.cz/aktualne/zabery-z-dronu-ukazuji-kolaps-lesu-v-predhu...
 http://hnutiduha.cz/aktualne/misto-oslav-mezinarodniho-dne-lesu-varovani...

Šítky aktuality: