Národním parkům hrozí velký rozprodej veřejných pozemků a další zástavba

Poslanci jednají  o změnách pravidel péče o národní parky.

Poslanecká sněmovna projedná příští úterý ve druhém čtení vládní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která mění a zpřesňuje pravidla péče o všechny naše národní parky. Novela z dílny ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) umožňuje rozprodat pozemky v majetku státu v zastavěných a zastavitelných území obcí. Poslanec Jan Klán (KSČM) ovšem přichází s pozměňovacím návrhem, který rozšiřuje možnost rozprodat veřejné pozemky na ještě mnohem větší ploše národních parků. To by významně omezilo možnosti chránit krajinu v národních parcích před developerskou výstavbou.

Pozměňovací návrh poslance Jana Klána přichází s 28 body změn, z nichž ani jedna není pro ochranu přírody přínosná. Ty nejzávažnější vycházejí vstříc spekulantům s pozemky a další zástavbě národních parků. Poslanec Klán:

  • Navrhuje rozšířit možnost rozprodat veřejné pozemky v národních parcích v celé tzv. zóně kulturní krajiny. Ta bude obsahovat zastavěná a zastavitelná území obcí a některé trvale obhospodařované lesy, louky a pole.
  • Navrhuje zrušit v celé zóně kulturní krajiny předkupní právo státu na pozemky, které se jejich majitel rozhodne prodat. Záměrem je zabránit státu, aby pozemky vykoupil pro ochranu přírody a krajiny.
  • Navrhuje zrušit paragraf novely, který říká, že orgány územního plánování a stavební úřady, které povolují stavby, mají vykonávat svoji činnost s respektem k ochraně přírody v národních parcích. 

Klánův návrh zkouší otevřít bránu dalším spekulacím s pozemky. Například v Národním parku Šumava část pozemků již dříve získali lidé blízcí ODS, realitní, developerské a stavební firmy i advokátní kanceláře z Klatov, Prachatic, Prahy, Brna nebo Příbrami. Předloňský návrh zákona o NP Šumava senátora Tomáše Jirsy (ODS) a jeho kolegů je chtěl přeřadit do dnešní třetí zóny, kde je pak možné je převést na stavební parcely [1]. Poslanecká sněmovna však tehdy tento nájezd na státní pozemky smetla ze stolu [2].

Hnutí DUHA apelovalo na poslance, aby rozprodej veřejných pozemků v národních parcích zcela zakázali. Ekologická organizace varovala, že i tam, kde by nebyly pozemky přeměněné na stavební parcely a dál se na nich lesnicky nebo zemědělsky hospodařilo, není jejich rozprodej pro stát výhodný. Soukromým vlastníkům by musel hradit milionové kompenzace za omezení hospodaření kvůli ochraně přírody. Proto se ve všech evropských národních parcích státy snaží naopak pozemky vykoupit.

Krajina národních parků je lukrativním a přitažlivým prostředím pro celou řadu investorů se zájmem budovat nové apartmány i honosná sídla prominentních podnikatelů. Současně se ale díky přísnějšímu režimu ochrany než kdekoliv jinde alespoň zčásti daří výstavbu regulovat. Zmiňovaný pozměňovací návrh ovšem stupeň ochrany markantně snižuje. Důležitou pojistkou proti pokračující výstavbě je fakt, že řadu pozemků vlastní stát.

Hnutí DUHA upozorňuje poslance, že problematický je už návrh ministerstva životního prostředí, který umožňuje prodat desítky hektarů pozemků v zastavěných a zastavitelných územích obcí. Návrh poslance Jana Klána (KSČM) otevírá tuto možnost na celém území zóny kulturní krajiny. Ta může v případě NP Šumava tvořit pět procent jeho rozlohy, jako je tomu dnes, ale také deset procent nebo v extrémním případě i polovinu národního parku.

Ceny pozemků jako potenciálních stavebních parcel v NP Šumava dnes dosahují značně vysokých cen srovnatelných například s pozemky v okolí Prahy. Ceny se pohybují okolo 1000 Kč/m2, ale místy stoupají až k více než 3000 Kč/m2. Jedná se tedy o velmi lukrativní záležitost a tlak na rozprodej pozemků je značný.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:

„Pozměňovací návrhy poslance Klána z KSČM k vládní novele zákona o ochraně přírody a krajiny jsou hrůzostrašné. Znamenaly by praktické zrušení národních parků a ukazují také, že důvodem je snaha developerů a spekulantů dostat se k lukrativním pozemkům v majetku státu. Brzy se ve sněmovně uvidí, kteří poslanci podpoří ochranu přírody a kteří rozkradení našich národních parků.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/senatni-zakon-o-np-skryty-najezd-krale-sumavy-f-taliana-podnikatelu-na-lukrativni-pozemky

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/poslanci-smetli-senatni-zakon-o-sumave-ktery-ohrozoval-narodni-park-i-prosperitu-obci

Podpořeno nadací Euronatur. www.euronatur.org

Šítky aktuality: