Na zítřejší valné hromadě ČEZ se budou akcionáři ptát, jak firma ochrání klima Největším rizikem je prodej elektrárny Počerady. Spálí 10 tun uhlí za minutu: 6,5 tuny proletí bez užitku komínem a zbytek exportujeme

Zítra budou na valné hromadě firmy ČEZ nejen zástupci státu a minoritních akcionářů. Budou zde také držitelé akcií, kterým jde místo zisku o to, aby firma ČEZ dělala maximum pro snížení emisí skleníkových plynů a ochranu zdraví lidí. Budou to po vedení ČEZu žádat prostřednictvím dotazů k předkládaným materiálům.

Aktuální plány ČEZu - zejména prodej uhelné elektrárny Počerady do rukou firmy Vršanská uhelná ze skupiny SevEn Energy Pavla Tykače - však naplňují opačný scénář: vyšší množství znečištění. Pavel Tykač chce zastaralý a plýtvavý zdroj provozovat dlouhodobě. Varujícím příkladem je dřívější prodej elektrárny Chvaletice do rukou Pavla Tykače, která dnes poškozuje klima víc než dříve, kdy byla ve vlastnictví ČEZu.

Prodej elektrárny Počerady navíc ohrožuje strategické zájmy většinově státní firmy a posiluje vliv kontroverzního podnikatele [1]. Prodej jde přímo proti Státní energetické koncepci ČR, která předpokládá výrazný útlum výroby elektřiny v kondenzačních uhelných zdrojích a přednostní využívání uhlí pro účinné kogenerační zdroje. Z tohoto důvodu měla být elektrárna Počerady uzavřena. Místo toho stále spaluje 10 tun uhlí za minutu, z nichž 6,5 proletí bez užitku komínem a chladícími věžemi kvůli nízké účinnosti, a zbytek se vyveze ve formě elektřiny za hranice [2]. 

Na příkladu elektrárny Chvaletice (kterou skupina koupila od ČEZu v roce 2014) Pavel Tykač jasně dokazuje, že ho zdraví lidí či ochrana klimatu nezajímají. Zatímco ČEZ zkoumá možnosti nižšího znečištění ze svých elektráren, Tykačova firma SevEn žádá o nehoráznou výjimku z limitu pro vypouštění toxické rtuti. Chce jí vypouštět více než nyní a 2,5x víc, než stanoví zmíněné limity [3]. Elektrárna Chvaletice také loni zvýšila množství vypouštěného skleníkového plynu oxidu uhličitého o 43 procent oproti roku 2017, tedy na zdaleka nejvyšší hodnotu za posledních 11 let [4].

Přestože proti prodeji elektrárny Počerady bojují i minoritní akcionáři, největší škody hrozí majoritnímu vlastníkovi firmy ČEZ, tedy státu. Stát totiž fakticky platí prostřednictvím nákladů na léčení, pracovní neschopnosti a dalších externalit většinu škod na zdraví a životním prostředí, které elektrárna způsobuje.

K zastavení prodeje Počerad vyzvalo vládu a dozorčí radu společnosti ČEZ víc než padesát osobností z oblasti medicíny, vědy, umění, lokální i celostátní politiky – např. někdejší premiéři Petr Pithart či Vladimír Špidla, mostecká lékařka a senátorka Alena Dernerová, primář dětského oddělení žatecké nemocnice Jiří Biolek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR prof. Michal V. Marek, známá socioložka Jiřina Šiklová či bývalí ministři životního prostředí Bedřich Moldan, Ladislav Miko, Libor Ambrozek a Martin Bursík či přední expertka na hodnocení zdravotních rizik a lékařka Eva Rychlíková. Připojilo s k nim již téměř 5 000 dalších lidí přes web https://smradzpocerad.cz/

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA a akcionář firmy ČEZ, řekl:
“Stát nemůže využít největší příležitosti ke snížení emisí skleníkových plynů, pokud to neudělá většinově státní firma ČEZ. Proto se budu na valné hromadě ptát, zda firma bude společensky odpovědná, nebo prodá největší uhelnou elektrárnu v zemi kontroverznímu podnikateli, který na zdraví lidí, ochranu klimatu ani strategické zájmy státu nedbá a jde přímo proti nim. ČEZ zkoumá, jak srazit znečištění rtutí, zatímco SevEn tvrdě prosazuje, aby mohl emise této vysoce toxické látky zvýšit. Ať má tedy ČEZ stejný přístup k řešení daleko většího problému - změny klimatu - a zavře přebytečnou elektrárnu v Počeradech, dle původních plánů.”

 

 

Kontakt:

Jíří Koželouh, programový ředitel, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cu

Šítky aktuality: