Na pomoc krajině a poškozeným lesům se letos vydalo přes sto dobrovolníků

Během 25. ročníku programu Týdny pro krajinu [1] odpracovali při devíti týdenních turnusech dobrovolníci pro dobro krajiny přes 700 hodin.


Obdobně jako v předešlých ročnících se práce, které se dobrovolníci a dobrovolnice věnovali, odvíjela od charakteristiky konkrétního území, kam se vypravili. V Národním parku Šumava budovali hrázky pro zastavení odtoku vody z rašelinišť, pod Králickým Sněžníkem chránili mladé stromky proti okusu, na statku Doubravský dvůr pečovali o krajinotvorné prvky. 


Týdny pro krajinu podpořily výzvu Hnutí DUHA Zachraňme lesy [2], která nyní spojuje více než 82 000 lidí v apelu na poslance a poslankyně, aby připravili lepší zákon o myslivosti a kampaň Tohle žeru [3] s téměř 21 000 podpisy, která prosazuje systémové změny na podporu šetrných zemědělců a zdravé krajiny. Aktuálně jde zejména o nastavení zemědělských dotací ze Společné zemědělské politiky, kde má ministryně životního prostředí Anna Hubáčková poslední možnost podpořit lepší adaptaci krajiny na klimatickou změnu včetně tvorby a obnovy ploch pro přírodu v rámci zemědělských polí. [4]

 

25. ročník Týdnů pro krajinu se uskutečnil díky finanční podpoře desítek individuálních dárkyň a dárců. Kromě veřejnosti projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska a Evropské asociace pro ochranu přírody (EOCA). Za podporu děkujeme i NaMysli, z.ú.

 

Kateřina Stonová, koordinátorka dobrovolnic a dobrovolníků z Hnutí DUHA řekla:

„Prací na letošních Týdnech pro krajinu se celkem účastnila přibližně stovka lidí. Většina z nich byla na této akci poprvé, ale asi pětina zúčastněných přijela už podruhé a další pětinu tvořily účastnice a účastníci, které jezdí již řadu let.

 

Jiří Beneš, vedoucí Týdnů pro krajinu Hnutí DUHA řekl:

„28 opečovaných hektarů lesů, luk a zemedělské půdy, 3210 ochráněných stromů, 7 hrází  v odvodňovacích kanálech a 15 pytlů odpadu. To je výsledek úžasné práce dobrovolnic a dobrovolníků, kteří během letošního léta věnovali svůj volný čas pomoci a ochraně naší krajiny. Velký zájem o Týdny pro krajinu je pro nás závazkem k rozvoji této platformy při organizaci dalších ročníků.

 

Poznámky:

[1] Fotogalerie z letošních Týdnů pro krajinu: https://drive.google.com/drive/folders/1-Kl7MybqnTm1glYjA9TL8nNKLb61gBbp?usp=sharing
[2] Více o výzvě Zachraňme lesy: https://zachranmelesy.hnutiduha.cz/cs
[3] Více o kampani Tohle žeru: https://tohlezeru.hnutiduha.cz/
[4] Více na: https://hnutiduha.cz/aktualne/nezavisle-hodnoceni-potvrzuje-statni-navrh-na-zmenu-zemedelskych-dotaci-je-nedostatecny