MŽP schválilo Plán péče o NP Šumava. Nezajišťuje ale dostatečnou ochranu nejcennějších částí Šumavy

Ministr Brabec však odmítl ředitelem Mánkem navržené vyřazení Šumavy z mezinárodního seznamu národních parků

Ministerstvo životního prostředí dnes schválilo plán péče o Národní park Šumava, základní odborný dokument, který slouží jako podklad pro rozhodování správy NP i pro další plánovací činnosti.  Plán péče je po schválení pro správu parku závazný. Území ponechané přírodě se podle něj bude sice rozšiřovat, ale jeho současná, výchozí rozloha má být pouhých 23%. Přitom před nástupem vlády ODS to bylo více než 30% rozlohy parku. Rozhodnutí bývalého ministra Martina Bursíka, která to umožnila, opakovaně potvrdil soud jako správná.   

Ministerstvo ovšem odmítlo návrh ředitele Jiřího Mánka, aby byla Šumava vyřazena ze seznamu mezinárodně uznávaných národních parků. Mánek chtěl Šumavu přeřadit z kategorie II (národní parky) do kategorie IV (tzv. chráněná území se speciální péčí) [1].

Ministerstvo také odmítlo nejspornější projekt z Mánkem předloženého plánu péče, a to návrhvyčlenit koridor pro stavbu lanovky a sjezdovky v oblasti Hraničníku a Smrčiny, kde žijí tetřevi a rysi a jež patří k přírodně nejcennějším územím Šumavy. Studie, kterou si ministerstvo objednalo, výstavbu nedoporučila.

Ačkoli dosud bylo jako území ponechané přírodě chráněno 30%  NP [2], ministr Brabec odsouhlasil jen 23% jako výchozí rozlohu pro další rozšiřování. Hrozí tak, že by dřevorubci mohli začít kácet v některých dosud chráněných, nejcennějších částech Šumavy, kde už teď vzniká divočina.

Vědci a Hnutí DUHA na základě odborných podkladů navrhují, aby divoké přírodě a turistům byla ponechána polovina parku. Druhá polovina by měla být určena pro šetrné lesní hospodaření a rozumný rozvoj obcí. Návrh vychází z nezávislého, podrobného mapování dochované přírody, které stát nechal přichystat pro vyhlášení evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Zabezpečí ochranu šumavské krajiny před developery i ničivým kácením a zároveň umožní turistiku i rozvoj obcí [3].

Ekonomické zájmy šumavských obcí jsou naprosto v souladu se zájmy ochrany divočiny, jak nedávno doložila nová socioekonomická studie britských expertů. Podle ní kvalitnější ochrana divoké přírody, rozšíření bezzásahových území a rozvoj turistiky zaměřené na divokou přírodu podpoří místní ekonomický rozvoj, zatímco prosazování developerských projektů na úkor vzácné přírody vyvolá jen krátkodobé zisky, z nichž navíc nebudou profitovat obce a místní obyvatelé [4].

Plán péče je výchozím odborným dokumentem ochrany přírody a běžně uniká pozornosti politiků i médií. Je podkladem pro plánování na území oblasti a pro správu parku je závazný. Obsahuje ochranný režim jednotlivých částí národního parku, podmínky péče o les, chráněné rostliny a zvířata i pro rozvoj turistiky.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů z Hnutí DUHA, řekl:

„Vítáme, že ministerstvo jasně odmítlo pokus bývalého ředitele parku Jiřího Mánka vyřadit Šumavu ze seznamu mezinárodně uznávaných národních parků. I v řadě dalších bodů se ministerstvu podařilo plán péče opravit, nepočítá například s nejspornějším projektem, s lanovkou a sjezdovkou na Hraničník.“

„Šokem a obrovským zklamáním je pro nás ale skutečnost, že aktuální plocha národního parku ponechaná přírodě se zmenšila z 30% na pouhých 23% jeho rozlohy. Ministr tedy připouští snížení ochrany oproti stavu, který tu byl před nástupem vlády ODS. Přitom jsme odbornými podklady doložili, že je potřeba ponechat nejméně polovinu národního parku přírodě. Je to dobré nejen pro její nerušený vývoj, ale i pro místní ekonomiku, protože právě divoká příroda láká nejvíc turisty. Budeme chtít, aby ministerstvo zdůvodnilo, proč tak velké oblasti zachovalé přírody nechce přísně chránit.“   

„Budeme pečlivě hlídat, zda se nezačne znovu kácet v nejcennějších oblastech národního parku, kde se o to vedení parku dosazené předchozí vládou ODS pokoušelo. Zároveň doufáme, že ministerstvo dodrží svá slova, kterými označuje tento plán péče za přechodný, a oblasti ponechané přírodě rozšíří tak, aby nemohlo docházet k ničení vzácné šumavské přírody.“ 

Kontakty:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] Návrh plánu péče bývalého ředitele Jiřího Mánka obsahoval přeřazení Šumavy z kategorie II. National Parks (národní parky) klasifikace IUCN (Světový svaz ochrany přírody) do kategorie IV.  Habitat/Species Management Area (obhospodařované chráněné plochy)

[2] Tvrzení bývalého ředitele Mánka, že zvětšuje rozlohu I. zóny, je zavádějící, ve skutečnosti tak činí jen na papíře. Před jeho nástupem bylo chráněno jako divočina 30% šumavského území (první.zóna a část druhé), kdežto  „plán péče“ snižuje tento podíl na pouhých pouhých 23%.       

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/kvalitni-zakon-o-sumave-50-uzemi-np-pro-prirodu-turisty-50-pro-setrne-hospodareni

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-ekonomicke-dopady-rozdilne-pece-o-np-sumava

Šítky aktuality: