MŽP: Opožděné povolení pesticidů nezákonné

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo další nezákonný postup správy NP Šumava. Dalo za pravdu Hnutí DUHA, které se odvolalo proti opožděnému udělení dvouleté výjimky ze zákona k použití chemie proti kůrovci na území parku [1].

Jedovaté pesticidy totiž hubí zároveň s kůrovcem i ostatní hmyz a působí i v nepatrných množstvích smrt vodním živočichům [2].
Ředitel parku Jan Stráský nařídil ilegální použití chemie proti kůrovci nejprve letos v dubnu [3]. Česká inspekce životního prostředí proto na základě podnětu Hnutí DUHA vede se správou národního parku řízení o udělení pokuty.

Teprve v červnu si pak správa parku udělila k použití chemie výjimku, Hnutí DUHA se proti jejímu udělení odvolalo. Ministerstvo výjimku k použití chemie zrušilo, protože správa parku nedodržela zákonný postup při jejím udělení. Odbornou argumentaci Hnutí DUHA pak již neposuzovalo.

Podle Aktuálně.cz [4] ovšem ředitel parku Jan Stráský chce znovu zkusit prosadit používání jedovatých pesticidů a plánuje zahájit nové řízení o udělení výjimky na příští roky. Hnutí DUHA se tomu opět pokusí právní cestou zabránit.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Nezákonné kácení na územích ponechaných přírodě, nezákonné kácení stromů kolem turistických cest, nezákonné stříkání jedů v národním parku a nyní je potvrzeno, že i opožděné povolení použití chemie bylo vydáno nezákonným postupem. Nejenže to křeslem kmotry jištěného ředitele parku v naší banánové republice ani nehne, ale Jan Stráský klidně říká, že chce toxické pesticidy používat příští rok znova. Hnutí DUHA se opět pokusí tomuto travičství v národním parku, při kterém hyne všechen hmyz a vodní živočichové, zabránit.“

Poznámky:
[1] Speciální výjimka: ta pro použití chemie ruší platnost zákona, podle kterého se v národním parku nesmí používat technologie, které například ničí přírodní ekosystémy či narušují biologickou rozmanitost
(§16, odstavec 1, písmeno a) zákona o ochraně přírody a krajiny)
[2] Více o možných rizikách použití pesticidů v tiskové zprávě „Inspekce: použití chemie v NP bylo protizákonné“:
hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/browse/2/select_category/76/article/inspekce-pouziti-chemie-v-np-bylo-protizakonne/
[3] Více v tiskové zprávě „Ilegální chemické postřiky v NP Šumava“: hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/browse/2/select_category/76/article/ilegalni-chemicke-postriky-v-np-sumava/
[4] aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml

Šítky aktuality: