Mýty a fakta o zlepšování recyklace v ČR

Reakce na informace MŽP o přípravě nového odpadového zákona<--break->.

Ministerstvo životního prostředí odmítá kritiku ekologických organizací a tvrdí, že cílem nově připravovaného zákona o odpadech je skutečně zvýšit recyklaci. Jaká je ale skutečnost? 

Základním problémem je, že zákon má naplňovat cíle Plánu odpadového hospodářství ČR, který stanovuje jako cíl recyklaci ve výši pouze 38%. Zároveň sám nepřináší dostatek účinných opatření pro motivaci k třídění ale naopak ke spalování odpadů.

Plán odpadového hospodářství České republiky na léta 2004 až 2014 obsahoval závazný cíl recyklovat 50 % všech komunálních odpadů do roku 2010 [1]. Toho se nepodařilo dosáhnout, mimo jiné proto, že jej ignorovali a vědomě odmítali někteří vysocí úředníci MŽP. Ukázala to analýza Hnutí DUHA [2]. Česká republika tak nyní dosahuje jen 35 % recyklace všech komunálních odpadů [3], hodnotu pod evropským průměrem a daleko za nejlepšími zeměmi Evropy.

Ministr Richard Brabec (ANO) připravil nový desetiletý národní plán odpadového hospodářství, který vláda schválila 22. 12. 2014. Cíl pro recyklaci komunálních odpadů v novém Plánu však výrazně snížil, požaduje do roku 2020 závazně recyklovat jen 50 % plastů, papíru, skla a kovů z komunálních odpadů [4]. To ale  v přepočtu jen 38 % všech komunálních odpadů. Cíl je tedy ve skutečnosti 38 % a nikoli 50 %.

Přitom prognóza samotného ministerstva říká, že v roce 2024 můžeme recyklovat až 60 % všech komunálních odpadů [5]. Závazný cíl je ovšem jen 38 %. MŽP proto nic nenamítalo, když kraje předkládaly své vlastní plány odpadového hospodářství, kde počítaly právě jen s tímto tak nízkým cílem recyklace všech komunálních odpadů v roce 2020 [6].

Úředníci MŽP ignorovali připomínky stovek občanů a řady neziskových organizací a nechali kraje stanovit nízké závazné cíle recyklace. Stalo se tak přesto, že stejní úředníci MŽP v téže době jednali v Bruselu o nových, pro členské státy závazných směrnicích, podle kterých bude ČR muset zvýšit recyklaci všech komunálních odpadů na 60 % do roku 2025 a 65 % do roku 2030. Tyto směrnice budou v ČR platné asi od roku 2019, přičemž nově připravovaný zákon o odpadech má platit od roku 2018.

Ekologické organizace nikdy nezpochybňovaly potřebu zvýšit nízký skládkovací poplatek, naopak po jeho zvýšení dlouhodobě volají. V souladu s návrhy Evropské komise požadují ekologické organizace také zavedení poplatku ze spalování neupravených směsných komunálních odpadů. S ohledem na výdaje obcí a domácností však Hnutí DUHA navrhuje zavedení recyklační slevy. Znamená, že obce s velmi nízkou produkcí směsných komunálních odpadů nebo s velmi vysokou mírou recyklace by dostaly část zvýšeného skládkovacího poplatku zpět. Toto opatření je ekonomickou motivací pro obce, aby výrazně zvýšily recyklaci a zlepšily recyklační služby pro domácnosti. Recyklační slevu požaduje zavést do zákona Úřad vlády premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) i Ministerstvo zemědělství ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Návrh zákona však žádnou přímou ekonomickou motivaci k recyklaci neobsahuje.

Ekologické organizace dále varují před zavedením kritéria výhřevnosti pro zákaz skládkování. Ve všech zemích, které jej zavedly, to totiž vedlo k výrazně vyššímu spalování odpadů, k výstavbě nadbytečných kapacit spaloven a dovozu odpadů ze zahraničí. Namísto toho Hnutí DUHA navrhuje zákaz skládkování biologicky rozložitelných odpadů, které vede ke zvýšení kompostování a recyklace [7].

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

“Stejní úředníci ministerstva životního prostředí, kteří před několika měsíci snížili závazný cíl recyklace pro všechny komunální odpady v plánu odpadového hospodářství, najednou tvrdí, že chtějí zvýšit recyklaci. Do nového odpadového zákona, který připravují, nyní odmítají napsat konkrétní ekonomickou motivaci pro zvýšení recyklace - recyklační slevu. Prosazují ji nejen ekologické organizace, ale také úřad vlády a ministerstvo zemědělství. ”

Kontakt: 

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz 

 

Poznámky:

[1] Strana 50 Vyhodnocení POH ČR 2004-2014: http://bit.ly/1T4uOOt

[2] Tisková zpráva Hnutí DUHA z 2.9. 2005 a dokuemnt zde: http://www.hnutiduha.cz/publikace/papirova-recyklace-ministerstvo-zivotniho-prostredi-dva-roky-sabotuje-vladni-politiku

[3] Konkrétně 34,8 % uvádí MŽP http://www.mzp.cz/cz/news_160505_zakon_odpady

[4] Cíl 3.1.1.1. Plánu odpadového hospodářství ČR na straně 98. http://bit.ly/24Banup

[5] Strana 62 Plánu odpadového hospodářství ČR. http://bit.ly/24Banup Recyklací rozumíme součet materiálového využití a kompostování.

[6] Například Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina http://bit.ly/21D0vi4 jež počítá v tabulce 92 na straně 151 analytické části pouze 37 % míru recyklace v roce 2025. Viz podíl odděleného sběru na celkové produkci v roce 2025.

[7] Viz tisková zpráva Hnutí DUHA z 26.4.2016 http://hnutiduha.cz/aktualne/zakaz-skladkovani-spalitelnych-odpadu-nevede-k-vyssi-recyklaci-ale-vetsimu-spalovani

Šítky aktuality: