Moderní technologie i tradiční odrůdy poznají návštěvníci v Hostětíně

Jak skloubit nejmodernější technologie, přírodu a staré, tradiční místní odrůdy ovoce, se o víkendu přijede inspirovat asi dvacítka zájemců z české i slovenské strany hranice do Hostětína.

V centru Moravských Kopanic se zapotí při přípravách na jablečnou slavnost nebo při plení bylinkových záhonků, ale poznají i to, jak funguje pasivní dům nebo kořenová čistička. Zjistí také, jak aktivně chránit vzácnou přírodu a čeho si všímat při toulkách krajinou.

Akce probíhá od pátku 19. do neděle 21. září v EkoPenzionu Hostětín.

Mezi lektory pracovně-vzdělávacího víkendu bude například Jana Urbančíková ze Vzdělávacího a informační střediska Bílých Karpat, která nabídne zkušenosti a postřehy, jež načerpala při své průvodcovské práci v jedinečné krajině. Akci navštíví i Lubomír Pospěch s besedou, proč je důležité o přírodu aktivně pečovat a jak založit soukromou rezervaci. U zrodu jedné takové, Vlčích pramenů, totiž stál.

Ing. Eliška Kvitová, organizátorka víkendu z Hnutí DUHA, říká:
„Moravské Kopanice jsou krajem, kde lidé žili po staletí v souladu s přírodou. Přírodní zákony tady hrají prim a lidem v těch nejtvrdších podmínkách pomáhala přežít moudrost předků. Dnes tady, v Hostětíně, stojí jedinečné centrum progresivních technologií, které berou zejména ohled na přírodu. V ekologickém centru je například sad místních ovocných odrůd, bylinková zahrada a hlavně řada lidí, kteří jsou přímo při práci schopni nadchnout ostatní a vysvětlit, proč je dobré se o přírodu starat.“

Více informací o akci je na http://hnutiduha.cz/nase-akce/moravske-kopanice

Kontakty:

Ing. Eliška Kvitová, tel.: +420 608 283 530, e-mail: eliska.kvitova@hnutiduha.cz


Akce se konají díky podpoře Fondu mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty v rámci projektu „Ochrana mizející krajinné rozmanitosti“.

Trojlogo Bílé Karpaty

www.regionbilekarpaty.cz  FOND MIKROPROJEKTŮ

Šítky aktuality: