Ministr Richard Brabec zpochybňuje rušení samostatného ministerstva životního prostředí

Podmínky ministra naplňuje právě jen zachování samostatného ministerstva

V článku na Aktualne.cz [1] dnes zpochybnil ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec kontroverzní návrh Hnutí ANO na povolební sloučení ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství. Vyjádřil  zásadní podmínku pro případ, že by ke sloučení vláda po volbách skutečně přistoupila:. "Jednou z těch naprosto klíčových podmínek je předpoklad, že význam a důležitost agendy životního prostředí by musel být minimálně naprosto vyrovnaný s agendou zemědělství," odpověděl Brabec na otázky on-line deníku Aktuálně.cz.


Jako argument pro sloučení uvedl: "Jsem přesvědčen, že dobrý sedlák nutně musí hájit zájmy ochrany přírody, ochrany zemědělské půdy, udržení vody v krajině, biodiverzity." Ministr životního prostředí se dle Aktualne.cz dovolává rakouského vzoru, kde podle něj spojení resortů zemědělství a životního prostředí dobře funguje.
Splnění uvedené základní podmínky je ovšem možné právě a jen v případě existence samostatného ministerstva - právě proto vzniklo jako důležitý a nezávislý pilíř státní správy a jeden ze základních výdobytků politické změny po roce 1989. Jeho zrušením bychom se v demokratické správě ČR vrátili o desítky let zpátky.

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:
 „Vítáme zdrženlivost v tomto - pro přírodu i zpraví lidí krajně nebezpečném - záměru, ale podmínka pana ministra je splnitelná právě a jen tím, že bude samostatné ministerstvo životního prostředí zachováno. Jen tak mohou být význam a důležitost vyrovnané. V praxi jsou totiž postoje ministerstev často rozdílné a rozsoudit je musí až vláda - a tak to má být.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Dobrý sedlák jistě má zájem na ochraně přírody. Ale v ČR, kde většinu půdy využívají velké podniky, které hospodaří na pronajatých polích průmyslovým způsobem, tento argument prostě neplatí. Srovnání s Rakouskem také neobstojí, sedláci tam hospodaří na svých malých polích a opravdu je zajímá, zda jejich děti nezdědí poušť. Navíc není jasné, jak by tím byla zajištěna třeba ochrana divoké přírody v národních parcích nebo i mimo ně. Tady by přímý vliv zemědělsko-lesnické části resortu byl velkým ohrožením ochrany přírody."

Další předvolební ekologické sliby - nejen Hnutí ANO, ale všech relevantních kandidujících stran - vyhodnocují experti a expertky Hnutí DUHA a Zeleného kruhu a spolu s hodnocením závazků z minulých voleb zveřejní na snídani pro novináře a novinářky v úterý 12. září v 10:00 v salonku Café Kampus (dříve Krásný ztráty), Náprstkova 10, Praha 1. Těšíme se na setkání a prosíme o potvrzení účasti na email jan.pinos@hnutiduha.cz.


Kontakt:


Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dobry-sedlak-haji-pudu-brani-brabec-ru...

Šítky aktuality: