Nemocné lesy, slabá recyklace odpadů, špinavý vzduch a plýtvavá energetika

Vláda zítra projedná Zprávu o životním prostředí ČR<--break->.

Podle Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2014, kterou zítra projedná vláda, je stav našeho životního prostředí nevyhovující a pozitivní trend předchozích let se zastavil. Zpráva zároveň konstatuje, že roste průmyslová výroba, aniž by se tím zvýšilo znečištění.

Hnutí DUHA vybralo šest nejpalčivějších ekologických problémů a navrhlo, jak je může vláda Bohuslava Sobotky řešit (a jací ministři jsou za to zodpovědní).

LESY

Zdravotní stav našich lesů je špatný a od roku 2000 se opět zhoršuje. Stále neúměrně převažují umělé smrkové porosty. Obnovu zdravých lesů limituje další nevhodná výsadba smrků a vysoké stavy zvěře. Spolu se zvyšováním teploty změnou klimatu se může zdraví lesů dále dramaticky zhoršovat. Hnutí DUHA prosazuje, aby nová výsadba respektovala přirozenou (tedy odolnou) druhovou skladbu lesů a zároveň takové lesní hospodaření, které je šetrné k přírodě a zajišťuje dlouhodobě udržitelnou produkci dřeva.

DIVOČINA

Pro divokou nespoutanou přírodu je v ČR vyčleněno pouze 0,3 procenta území. Pokračuje zábor krajiny novou zástavbou a její kouskování zejména silnicemi, čímž vznikají bariéry pro pohyb velkých šelem krajinou. Hnutí DUHA navrhuje vyčlenit několik větších území o rozloze minimálně deset čtverečních kilometrů, kde by se mohla divočina vyvíjet bez lidských zásahů, ale otevřeně obdivu vnímavých návštěvníků. Tato území také pomohou sledovat vliv změny klimatu, přizpůsobit tomu hospodaření v lesích a vyhnout se tak ekonomickým ztrátám.

ODPADY

Zpráva o životním prostředí potvrzuje, že ČR stále hluboko zaostává za vyspělými evropskými státy v recyklaci odpadů. Pouze třicet procent cenných surovin je znovu využito, zbytek bez užitku skončí na skládkách nebo shoří ve spalovnách. Přitom dle prognózy ministerstva životního prostředí můžeme dosáhnout dvojnásobné recyklace už do deseti let [1]. Ministr Richard Brabec však stále nenavrhl změnu zákona, která by to zajistila, ačkoli se k tomu vláda zavázala v programovém prohlášení. Obce tak nejsou motivovány, aby recyklaci rozvíjely a ušetřily svým občanům peníze za zbytečně velké poplatky.

OVZDUŠÍ

Obrovským problémem je znečištění ovzduší. Čtvrtina obyvatel dýchá vzduch s nadlimitní koncentrací prachu a téměř šest tisíc lidí ročně následkem toho zemře. Dokonce víc než polovina z nás je vystavena nepřípustně vysokým koncentracím rakovinotvorných látek v ovzduší. Zdrojem znečištění je na většině území automobilová doprava, domácí kotle a kamna na hnědé uhlí. Přidává se znečištění z průmyslové výroby a zejména z hnědouhelných elektráren.

ENERGETIKA

Ekologické organizace a obce dosáhly zachování limitů těžby na velkolomu ČSA. Vláda však prolomila limity na velkolomu Bílina a umožnila budoucí těžbu desítek milionů tun uhlí. Nepochopitelně také otálí s odepsáním zásob hnědého uhlí pod zastavěným územím obcí – přestože jí to doporučil Výbor pro udržitelnou energetiku [2].

Vláda má v programu i stále nesplněný bod „předložení antifosilního zákona“, který by – dle zahraničních zkušeností – rozhýbal zateplování domů a výměny nevyhovujícího topení, stejně jako odstavování nepotřebných uhelných elektráren. Navíc by posílil pozitivní trend oddělování průmyslové výroby a růstu znečištění, které Zpráva také zaznamenala.

Zpráva dokazuje, že lidé chtějí být energeticky soběstační. Počet domácností se solárními panely na ohřev vody nebo tepelným čerpadlem se za rok 2014 zvýšil o dalších devět procent, v roce 2013 vzrostl dokonce o čtvrtinu.

Je tedy zřetelné, že konkrétní, dobře nastavené programy jsou účinné. Podobně žádaná by byla i výroba domácí čisté elektřiny ve střešních fotovoltaických elektrárnách a ve větrných elektrárnách vlastněných či spoluvlastněných obcemi a jejich obyvateli. Hnutí DUHA prosazuje opatření pro rozumný rozvoj těchto zdrojů, který zvýší energetickou soběstačnost obcí a nezávislost domácností na velkých elektrárenských firmách. 

ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA

Vlivem převažujícího průmyslového  zemědělství - tedy využíváním pesticidů, velkých ploch s malým výskytem rozptýlené zeleně i nešetrným kosením luk  - dlouhodobě ubývají i běžné druhů ptáků. Čtvrtina orné půdy je ohrožena erozí a tedy i ztrátou plodnosti. Hnutí DUHA opakovaně upozorňuje na opatření k nápravě krajiny a její schopnosti zadržovat povodně a odolávat suchům [3]. Takovými pravidly se řídí ekologičtí zemědělci, kteří však hospodaří stále pouze na dvanácti procentech půdy. Hnutí DUHA včera upozornilo, že nový Akční plán pro ekologické zemědělství nepřinese potřebné zlepšení, pokud se nezmění dotační politika [4].

Pokračují ničivé zábory zemědělské půdy zástavbou. V roce 2014 zastavěné a jinak zabrané plochy dosáhly již 10,7 procent ČR, narůstají naštěstí menším tempem než v předchozích letech. Poslanci však nyní projednávají novelu zákona o ochraně půdy, která směřuje k oslabení regulačních poplatků za její ničení. Pokud by prošla, developeři dostanou impulz pro další zábory cenné zemědělské půdy.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Zpráva o stavu našeho životního prostředí je neradostná. Lesy jsou nemocné, cenné suroviny končí zbytečně na skládkách nebo ve spalovnách a polovinu z nás dlouhodobě zatěžuje smog. Zpráva však zároveň ukazuje, že příčinou jsou spíš zastaralé zákony a technologie než prosperující průmysl.  V lesích je potřeba popustit uzdu přírodě a učit se od ní. Chytré recyklační projekty mohou nahradit skládky lépe než drahé spalovny. Antifosilní zákon pomůže vyčistit smog a srazí naši závislosti na dovozu ropy a plynu.“

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_20150113.pdf (str. 61)
[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/uhli-pod-obcemi-je-potreba-odepsat-shodli-se-energeticti-experti-radici-vlade
[3] http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/03/krajina_potrebuje_napravu.pdf
[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-zemedelstvi-zbytecne-stagnuje

Foto: Občanská demokratická strana

Šítky aktuality: