Ministr Nekula: Slušný, ale nedůrazný, nezměnil chování svého aparátu, který blokuje posun v lesích i zemědělství

Ekologická organizace Hnutí DUHA, dlouhodobě usilující o zlepšení českého lesnictví a zemědělství, při příležitosti dnešní tiskové konference KDU-ČSL a pokračujících spekulacích o odvolání ministra zemědělství pana Zdeňka Nekuly [1] komentuje jeho dosavadní působení v úřadu a očekávání od Ministerstva zemědělství v tomto volebním období, které vychází z Programového prohlášení vlády [2].  


Jaromír Bláha, odborník na lesnictví z Hnutí DUHA, říká:

„Především děkujeme ministru Nekulovi za jeho korektní a férové jednání. Přestože jednal slušně, neplnilo Ministerstvo zemědělství dostatečně závazky Programového prohlášení vlády týkající se lesů.“


„Lesní zákon potřebuje skutečně ozelenit, nejen “fíkový list”. Skutečně odstranit zbytečná omezení vlastníků, jako je například tlak na umělé zalesňování a skutečně zpřísnit zásadní ekologické limity hospodaření, jako je používání holosečí a ochrana lesní půdy. V tomto směru je diskuse teprve na začátku a konec volebního období se pomalu blíží.“


„Přestože programové prohlášení vlády obsahuje jasné závazky změnit hospodaření státního podniku Lesy ČR ve prospěch veřejných funkcí lesů, v praxi to zatím nepozorujeme. Klíčové dokumenty jako je zakládací listina a statut s. p. Lesy ČR se nezměnily a samostatný zákon o s .p. Lesy ČR ministerstvo ani nezačalo připravovat.“


„Oproti původním návrhům došlo po společných jednáních v návrhu zákona o myslivosti ke značnému zlepšení, stále je v návrhu ale řada bodů, které je potřeba upravit ve prospěch obnovy lesů a veřejnosti i posílení vlivu zejména malých vlastníků.“


„Od Ministerstva zemědělství nyní očekáváme dále neodkládané předložení mysliveckého i lesního zákona k projednání a schválení Parlamentem ve stavu, který bude naplňovat Programové prohlášení vlády a zajistí obnovu a odolnost našich lesů. Aparát Ministerstva zemědělství se podstatnějším změnám dlouhodobě brání a ohrožuje tak nejen přírodu v lesní a zemědělské krajině, ale i důvěru v to, že rozhoduje ministr a ne nevolení úředníci.“


„Potřebujeme, aby státní lesy plnily své ekologické a společenské funkce nejen na papíře. Očekáváme proto zásadní změny v chování státního podniku Lesy ČR, k jehož výrazné proměně se současná Vláda programovým prohlášením zavázala.“

   

„Jsou potřeba změny zákona o lesích, které zajistí například zmenšení holosečí, ochranu lesní půdy a umožní pestrou obnovu lesů i ochranu biodiverzity zrušením lhůt na zalesňování, což umožní ekologicky odolnější přirozenou obnovu a pestřejší přípravné dřeviny.“


Martin Rexa, odborník na zemědělství z Hnutí DUHA, říká: 

„Ministr Nekula se hned po nástupu do funkce odvážil zasáhnout do nastavení připravovaných zemědělských dotací a prosadil dobré, jakkoliv v celkovém ohledu nedostatečné změny. V průběhu dalších měsíců však byly některé ze změn oslabovány skrze různé výjimky či odklady. Zemědělské dotace tak stále nepodporují hospodaření, které by odolávalo dopadům klimatické změny nebo zastavit alarmující úbytek biodiverzity."


„Za pozitivní považujeme započatou spolupráci Ministerstva zemědělství s Ministerstvem životního prostředí, kterou je nezbytné dále posílit. Ministerstvo zemědělství by se nemělo stavět do opozice vůči ochraně životního prostředí, ale přijmout, že jen s podporou přírody může zemědělství být skutečně dlouhodobě udržitelné.”


„Ministr Nekula sehrál negativní roli v rámci evropských vyjednávání k omezování užívání pesticidů, které jsou nejvýznamnější příčinou úbytku polních ptáků [3] a zhoršují kvalitu půdního života. [4] Za českého předsednictví se zdržel proces přípravy potřebného nařízení k udržitelnému užívání pesticidů, a nyní tak hrozí, že se celý návrh nestihne projednat a spadne pod stůl. To by byla katastrofa a šlo by to i na vrub ministru Nekulovi.”


“Od Ministerstva zemědělství očekáváme v oblasti zemědělství několik věcí. Změnu přístupu k evropským vyjednáváním o omezování pesticidů, protože potřebujeme urgentně řešit úbytek biodiverzity, znečištění vod a pesticidy degradovanou půdy. Zemědělské dotace by měly vést k výrazné obnově mezí, remízků, mokřadů či úhorů i začít spolu s dalšími nástroji efektivně řešit ochranu před větrnou erozí. A v neposlední řadě by mělo s Ministerstvem životního prostředí spolupracovat na budoucí obnově přírody, které by nemělo házet klacky pod nohy.” [5] 

 

 Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-lidovci-chteji-konec-nekuly-na-zemedelstvi-favoritem-je-vyborny-232527

[2]  https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/

[3] https://www.birdlife.cz/kvuli-chemii-v-zemedelstvi-mizeji-ptaci-z-evropy/ 

[4] https://www.lemonde.fr/en/environment/article/2023/06/13/biodiversity-pesticides-have-widespread-harmful-effects-on-soil-fauna_6031146_114.html 

[5] https://hnutiduha.cz/aktualne/klicovy-moment-obnovy-prirody-ochrany-pred-klimatickou-zmenou-podpori-ji-cesti-europoslanci