Ministr Chalupa předložil vládě zákon o Šumavě, který je dle právníků UK věcně i právně zcela vadný

Vláda schválila Chalupův návrh na faktickou likvidaci národního parku na Šumavě. Nic však není ztraceno. O zákonu bude rozhodovat Parlament. Pište poslancům, aby odmítli jak Chalupův, tak plzeňský návrh zákona, který jde na ruku developerům a těžařům. Jak na to najdete na www.sumavazije.cz

Ministr Tomáš Chalupa (ODS) oslavil Den Země osobitým způsobem: předložil vládě zákon o Šumavě, který v podstatě národní park ruší. Ministr nedodržel ani zákonem daná pravidla a dává jej vládě, aniž by jej řádným způsobem projednala její legislativní rada. Přitom zákon je po odborné i právní stránce tak nekvalitní, že jej Právnická fakulta Univerzity Karlovy označila za „zcela nezpůsobilý dalšího projednání v legislativním procesu.“

Hnutí DUHA upozornilo, že zákon, který ministr Chalupa předkládá vládě, neslouží ochraně přírody, ale ochraně developerů a těžařských firem. Projekty, jako jsou například rekreační střediska či sjezdovky, mají mít v národním parku stejnou důležitost jako ochrana přírody [1]. Ministr chce zmenšit území nyní ponechané přírodě o 5 500 hektarů a do budoucna plánované bezzásahové území dokonce o 10 000 hektarů. Přijetí zákona by znamenalo zničení některých nejcennějších částí Šumavy, které jsou perlami národního parku - např. pralesa na Smrčině, kaňonu Křemelné či oblasti kolem Ptačího potoka v Modravských slatích. Kácení v těchto místech bylo dosud nelegální.

Stanovisko podepsané proděkanem fakulty a vedoucím katedry práva životního prostředí profesorem JUDr. Milanem Damohorským, DrSc., uvádí: „Návrh zákona je utilitárně pojatý, je jednostranně zaměřený na rozvoj podnikatelských aktivit, je v rozporu se zásadami ochrany přírody, krajiny a biodiverzity i s mezinárodními standardy ochrany přírody. Četné paragrafy jsou i v rozporu s ustanoveními českého ústavního práva, práva unijního či dále i s ustanoveními práva správního a životního prostředí. Návrh zákona trpí četnými závažnými právními nedostatky a je nezpůsobilý pro další projednávání v legislativním procesu. Naše katedra navrhuje jeho stažení a zásadní přepracování…“  Celé znění zasíláme v příloze.

Aby ministr Chalupa mohl svůj návrh ve vládě prosadit, obešel standardní proces jeho posouzení v Legislativní radě vlády. Získal sice doporučení jejího předsedy, ministra Petra Mlsny, avšak i to je vydáno v rozporu se Statutem rady. Návrh zákona o NP Šumava není případem, který by ministr Mlsna mohl vyjmout z řádného posouzení radou [2]. Ministr navíc předkládá zákon do vlády se zásadními námitkami některých ministerstev, která se mu nepodařilo v mezirezortním řízení odstranit.

Světový svaz ochrany přírody (IUCN) již loni varoval, že v případě přijetí takových pravidel by Šumava přišla o mezinárodně uznávaný statut národního parku a byla by vyškrtnuta ze světového seznamu národních parků, který vede OSN [3]. Za zachování Národního parku Šumava a zajištění ochrany unikátní přírody apelovalo na ministra Chalupu a poslance také 72 ředitelů evropských národních parků a předních evropských odborných institucí  [4].

Ministr Tomáš Chalupa chce projednáním svého návrhu zákona ve vládě zavázat poslance koaličních partnerů k jeho podpoře. Očekává se, že jej ministr poté předloží poslanecké sněmovně jako takzvaný komplexni pozměňovací návrh a bude usilovat o jeho schválení místo návrhu, který připravil Plzeňský kraj a který již poslanci projednávají.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Zákon předložený ministrem Chalupou otevírá dveře národního parku těžařům a developerům na úkor chráněné přírody a turistů. Umožní nové developerské projekty a zástavbu v srdci národního parku. Možná by bylo poctivější, kdyby ministr Chalupa rovnou navrhl park zrušit, když vzácná příroda kmotrům ODS tolik překáží.“

„Tomáš Chalupa se snaží likvidační zákon prosadit nepoctivým způsobem – moc dobře ví, že jeho návrh je úplný paskvil, a proto se domluvil s ministrem Mlsnou na tom, že obejdou standardní proces posouzení v Legislativní radě vlády.”


Přílohy: stanovisko Právnické fakulty UK

Poznámky:

[1] Jde o právní kličku: §1 odst. 5 návrhu zákona nepodřizuje rozvoj – na rozdíl od jiných činností – podmínce zachovat zároveň ochranu přírody v národním parku. Další informace k návrhu zákona ministra Chalupy viz
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/chalupa-navrhuje-vpustit-na-sumavu-deve...

[2] Podle čl. 4 odst. 3 Statutu Legislativní rady vlády je možné z projednání zákona vynechat Legislativní radu vlády z rozhodnutí jejího předsedy, pokud novela:
a) nemá, v případě věcného záměru zákona nebude mít, formu komplexního zákona (nikoliv novely zákona),
b) neobsahuje zásadní legislativní problémy ani nedostatky v hodnocení dopadů regulace, jejichž řešení si vyžaduje projednání návrhu Legislativní radou,
nebo
c) je časově naléhavá.
Ani jedna z těchto podmínek není v případě návrhu zákona o NP Šumava splněna. V praxi se neupouští od řádného projednaní v Legislativní radě vlády, jde-li o nový zákon. Ministr navíc předkládá zákon do vlády se zásadními námitkami některých ministerstev, která se mu nepodařilo v mezirezortním řízení odstranit.

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-chalupa-se-musi-rozhodnout-bud-...

[4] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/desitky-reditelu-evropskych-narodnich-p...

Šítky aktuality: