Ministerstvo životního prostředí v přípravě odpadového zákona odmítá zlepšit recyklaci. Zato chce spalovat i nehořlavé materiály

Dnes začíná vypořádávat připomínky k novému zákonu

Na tisíc připomínek dostalo ministerstvo životního prostředí k nově připravovanému zákonu o odpadech. Návrhy na začlenění tzv. recyklační slevy motivující k vyššímu třídění odpadů zaslal například Úřad vlády premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) či ministerstvo zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Obecnou podporu recyklaci před spalováním vyjádřil také Nejvyšší kontrolní úřad. MŽP, které by správně mělo prosazovat recyklaci samo, naopak návrhy v písemném vypořádání odmítá. 

Od dnes do středy se úřadu ministra Brabce  zabývá došlými připomínkami. Největší zastánci recyklace však přizváni nebyli. Přitom koncem května chce MŽP již hotový zákon poslat k projednání vládě. 

Pozváni nebyli zástupci ekologických organizací ani Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin zastupující více než osmdesát recyklačních firem nebo Spolek veřejně prospěšných služeb reprezentující přes sto městských firem provádějících například svoz a tříděný sběr odpadů v obcích. 

Ministr Richard Brabec (ANO) od počátku mění postoj ministerstva k odpadovému hospodářství. V novém Plánu odpadového hospodářství České republiky nejprve snížil do té doby platný cíl recyklovat 50 % všech komunálních odpadů na pouhých cca 38 % do roku 2020, přestože odborná prognóza jeho vlastního úřadu s padesátiprocentní recyklací počítá. Snížení Richard Brabec přitom prosadil ve chvíli, kdy Evropská komise navrhla zvýšit evropskou míru recyklace komunálních odpadů z tehdejších 43 % na 60 % do roku 2025 a na 65 % do roku 2030. 

Ruku v ruce se škrtáním recyklačních cílů prosazuje úřad pod vedením ministra Brabce výrazný přesun odpadů do drahých a veřejností odmítaných spaloven odpadů, které mohou rozvoj recyklace na dlouhou dobu zablokovat. Vrcholem ministerských snah je požadavek nového zákona spalovat i nehořlavé odpady (prach z cest, popel a podobně). Sypat do kotlů nehořlavé odpady je podle Brabcových úředníků prý dokonce ekologické.

Povinnost pálit nehořlavé odpady odmítá vedle ekologických organizací také Úřad vlády, Sdružení místních samospráv (zastupující 1100 měst a obcí) i ministerstvo průmyslu a obchodu a další. Zákaz skládkování a výrazné zdražení skládkování nehořlavých odpadů přesunuje zbytečně odpady do spaloven a extrémně prodražuje odpadové hospodářství pro obce i domácnosti. Hnutí DUHA proto navrhuje, aby se zákaz skládkování měřil pouze kritériem biologické rozložitelnosti. To nasměruje odpady ze skládek do recyklace a kompostování namísto do spaloven. 

Naopak v navrhovaném novém zákonu o odpadech zcela chybí jakákoli ekonomická motivace pro obce, aby zlepšily recyklační služby a motivovaly domácnosti ke zvýšení recyklace nebo ke snížení produkce odpadů. Programové prohlášení vlády požaduje omezit skládkování a zvýšit recyklaci na úroveň úspěšných evropských zemí. Hnutí DUHA navrhuje takzvanou recyklační slevu, podle níž by obce s vysokou mírou recyklace platily státu za skládkování zbytkového odpadu méně než ostatní.  

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Vláda slíbila, že nový zákon o odpadech přesune odpady ze skládek do recyklace. Ministr Brabec však předkládá zákon, který přesunuje odpady ze skládek do spaloven. A dokonce šmahem zamítá návrhy, které by recyklaci zvýšily. S částí zastánců recyklace dokonce jeho úředníci návrhy odmítají diskutovat. Recyklace přitom šetří druhotné suroviny, znečištění životního prostředí, rozpočty měst i domácností a vytváří nová pracovní místa.”

Richard Blahut, vedoucí sekce odpadového hospodářství Spolku veřejně prospěšných služeb, řekl:

“Máme vážné obavy z toho, že návrh zákona o odpadech, tak jak ho předkládá MŽP, směřuje jednoznačně k podpoře drahých spaloven namísto potřebného zvýšení třídění a recyklace odpadů. Je to jasně patrné z konstrukce poplatku za uložení odpadů na skládky. Nejenže MŽP navrhuje příliš vysoký poplatek za uložení odpadů na skládky, na který budou doplácet naše města a obce, ale zároveň požaduje zpoplatnění zbytkových odpadů, tedy odpadů, které nelze jinak využít než je uložit na skládku.“

„Pouhou separací skla, papíru, plastů, kovů a odděleným sběrem bioodpadů do barevných nádob umístěných v obcích a městech nedosáhneme požadované míry recyklace. Proto náš spolek dlouhodobě navrhuje, aby se směsný odpad z popelnic a kontejnerů dále dotřiďoval a maximálně využíval, poté až předával k energetickému využití a zbytkový odpad, který již není výhřevný, ukládal na skládky. Tento funkční model, který je podstatně lacinější než stavět velké spalovny, MŽP svými postoji odsuzuje.”

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


 

 

 

Šítky aktuality: