Ministerstvo průmyslu chce, aby vláda schválila plýtvání uhlím a porušila Státní energetickou koncepci

Řídí ministerstvo Marta Nováková, nebo Pavel Tykač?

Vláda v pondělí 4. února projedná návrh novely zákona o hospodaření energií, v němž chce Ministerstvo průmyslu a obchodu umožnit uhelným elektrárnám obcházet při modernizaci povinnost zvyšovat účinnost výroby energie [1]. Zatímco Ministerstvo průmyslu záměrně brání většímu rozvoji obnovitelných zdrojů, tímto způsobem by umožnilo prodloužit provozování zastaralých, špinavých a plýtvavých uhelných elektráren, které se podle platné Státní energetické koncepce mají odstavovat.

Zamezit plýtvání uhlím v nízkoúčinné výrobě elektřiny je totiž jedním z pilířů Státní energetické koncepce ČR, která dokonce uložila zavedení penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny z uhlí [2]. Nerespektování tohoto přístupu ohrožuje do budoucna dodávky uhlí do tepláren. Za energetiku zodpovědný náměstek ministryně průmyslu René Neděla přitom veřejně deklaroval, že: „Pokud se pálí nějaké uhlí, tak by se mělo pálit s maximální účinnosti“ [3]. Na problém v novele upozornila i Legislativní rada vlády [4].

Tah Ministerstva průmyslu, který umetá cestu k pokračování zastaralých a plýtvavých uhelných elektráren, probíhá souběžně se snahou co nejvíc brzdit výrobu elektřiny z čistých obnovitelných zdrojů. Tento přístup prosazuje ministerstvo v návrhu Národního energetického a klimatického plánu (NEKP). Vláda jej vzala na vědomí na minulém zasedání a nyní bude následovat jeho projednávání s Evropskou komisí [5]. Podpora plýtvání uhlím se také doplňuje s podporou výjimek z limitů pro znečištění z uhelných elektráren. Aktuálně výjimku vypouštět nadlimitní množství oxidů dusíku a rtuti žádá elektrárna Chvaletice [6].

Požadavek na zvýšení účinnosti se elektráren dotkne až v momentě, kdy provádějí rekonstrukci. Nyní platí, že když se rekonstruují a tím prodlužují svou životnost, musí také zlepšit účinnost. Trik nové formulace je v tom, že požaduje dosažení minimální povolené účinnosti jen v případě změny instalovaného výkonu příslušného bloku elektrárny. Pokud by tedy změna prošla, pak bude možné bez porušení zákona uskutečnit rekonstrukci, jaká proběhla v případě tří bloků uhelné elektrárny Chvaletice. Tato elektrárna Pavla Tykače přitom obešla současné znění zákona a  úřady, které jí to povolily, nyní čelí žalobě [7]. Novela by se Pavlu Tykačovi velmi hodila pro “modernizaci” zbývajícího bloku ve Chvaleticích. Také by hrozilo, že by tímto způsobem - který nebere ohled na energetickou koncepci státu ani na životní prostředí - došlo k prodloužení životnosti uhelné elektrárny Počerady, kterou chce koupit opět Pavel Tykač.

Paradoxní je, že Státní energetická koncepce ČR obsahuje stále nesplněný a ignorovaný úkol (s termínem 31.12.2015) zavést finanční penalizaci (tzv. malusy) pro nízkoúčinnou výrobu elektřiny z uhlí [2]. Nic takového MPO přitom nenavrhuje a jde přesně opačným směrem - nízkoúčinnou výrobu chce podpořit.

Cílem zákona o hospodaření energií bylo původně mimo jiné snížit energetickou náročnost ekonomiky v ČR na průměr Evropské unie. Tohoto cíle se však nedaří dosáhnout, ČR má stále třetí nejvyšší energetickou náročnost ekonomiky v Evropské unii [8] a dosahuje více než dvojnásobku evropského průměru [9].

Celá novela vznikla kvůli nápravě problémů v transpozici evropské směrnice o energetické náročnosti budov, na které naši zemi už dřív upozornila Evropská komise a nedávno poslala ČR k unijnímu soudu [10]. Změny v požadavcích na energetickou účinnost výroben elektřiny však s těmito evropskými předpisy nijak nesouvisí.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:
“Jako by nestačilo, že uhelné elektrárny mohou dostávat výjimky, aby mohly prodlužovat svůj provoz bez nutnosti instalovat lepší filtry a snižovat znečištění ovzduší. Po schválení plánů Ministerstva průmyslu a obchodu by mohly rekonstruované elektrárny také svým palivem plýtvat, aniž by jim za to hrozil jakýkoli postih. Ministryně Marta Nováková svým návrhem nepokrytě a dost nevhodným způsobem podkuřuje uhlobaronům Pavlu Tykačovi a Danielu Křetínskému či manažerům uhelné sekce ČEZu.”

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“MPO - Ministerstvo Plýtvání a Obcházení Státní energetické koncepce nebo také Ministerstvo Podceňování Obnovitelných zdrojů. Na minulé jednání vlády předložila Marta Nováková plán, jak dusit rozvoj obnovitelných zdrojů, na to nadcházející předkládá novelu zákona, jak pomoci uhelným elektrárnám plýtvat uhlím kvůli byznysu s vývozem elektřiny. Paní ministryně razí nejlepší způsob, jak poslat naši zemi do smogem zamořeného a klimaticky nezodpovědného energetického skanzenu. Vláda by to měla odmítnout. Prvním krokem je upravit v pondělí novelu zákona o hospodaření energií.”

Laura Haiselová, právnička Frank Bold, řekla:
“Ministerstvo průmyslu a obchodu je vázáno Státní energetickou koncepcí, je proto alarmující, že postupuje přesně opačným způsobem, než který tento strategický dokument vyžaduje. Vláda bude mít v pondělí poslední příležitost bod týkající se energetické účinnosti elektráren, který navíc se zbytkem novely věcně nesouvisí, z návrhu vyřadit.”


Kontakt:


Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Konkrétně se jedná o změnu § 6 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který v současnosti stanoví povinnost plnit minimální standard energetické účinnosti při každé změně stavby (prodloužení životnosti) výrobny elektřiny nebo tepla. Nově má být povinnost plnit tento standard pouze při modernizaci, která bude mít dopad na instalovaný výkon (tj. pokud při prodloužení životnosti zůstane výkon elektrárny stejný, není třeba zvyšovat energetickou účinnost na minimální úroveň stanovenou v právních předpisech). To znamená, že se významně zúží počet případů, kdy bude zákon vyžadovat, aby elektrárny při prodloužení životnosti zvyšovaly svou energetickou účinnost. Návrh zákona je dostupný zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAX2LB5VD, program pondělního zasedání vlády je zde: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-02-04

[2] V platné SEK se hned na šesti místech (Viz str. 46, 49, 60, 67 a 2 x 68) píše, že stát má znevýhodnit samostatnou výrobu elektřiny z hnědého uhlí v elektrárnách (s obvyklou účinností 30 - 40 %) a přednost ve využívání uhlí má dostat kombinovaná výroba elektřiny a tepla v teplárnách (s obvyklou účinností přes 60 %). MPO mělo prosadit novelu zákona o hospodaření energií, která měla "Zajistit co nejrychlejší zavedení malusů pro nízkoúčinně kondenzačně vyrobenou elektřinu z uhlí" (úkol 6.1.c, termín 31.12.2015). MPO s návrhem novely narazilo v roce 2016 v Poslanecké sněmovně PČR a od té doby se plnění úkolu nepohnulo.

[3] Řekl to na panelové debatě v rámci tzv. Clean Air Dialogue mezi ČR a Evropskou komisí v listopadu 2018: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/dotace-nestaci-znecistovatele-ovzdusi-m...
 
[4] Zvolené znění novely vyvolalo v LRV pochybnosti o tom, že se jedná pouze o upřesnění daného ustanovení (jak uvádí důvodová zpráva) - i dle názoru LRV může novela vést k zúžení okruhu případů, kdy budou elektrárny muset plnit minimální energetickou účinnost. Zpravodajská zpráva LRV k návrhu zákona říká: “Jde o pouhé zpřesnění (jak by vyplývalo z důvodové zprávy), nebo o věcnou změnu, která zužuje dopad tohoto ustanovení? Otázku vyvolávají slova „s dopadem na instalovaný výkon výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie.”

[5] http://hnutiduha.cz/aktualne/ministerstvo-prumyslu-omezuje-ochranu-klima...

[6] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/2446/hanba-elektrarna-ch...

[7] Modernizace bloků B3 a B4 Elektrárny Chvaletice proběhla jak bez splnění standardů minimální energetické účinnosti, tak bez posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) a účasti okolních obcí a veřejnosti. O žalobě rozhoduje Městský soud v Praze poté, co Nejvyšší správní soud vyhověl spolku Frank Bold Society a první rozsudek Městského soudu v Praze zrušil. Více např. zde: http://oenergetice.cz/elektrina/prazsky-soud-bude-znova-resit-stavebni-p...

[8] Zdroj: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:...

[9] Viz Národní akční plán energetické účinnosti, str. 3 a graf na str. 6, https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/strategicke...

[10] https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2714606-evropska-komise-poslala-ces...

Šítky aktuality: