Lidé se mohou přidat k petici za zákon o Šumavě

Hnutí DUHA požádalo o policejní ochranu stánku.

Hnutí DUHA dnes zahájilo petici za dobrý zákon o národním parku na Šumavě. Podpisová akce požaduje, aby hlavním účelem národního parku nadále zůstala ochrana přírody a pravidla pro nové stavby zajistila, že nebudou ničit šumavskou krajinu.

Petice využívá přestávky v parlamentním projednávání zákona o národním parku, které je přes léto přerušeno.

Podpisová akce také požaduje, aby byla zachována místa, která jsou na Šumavě vyčleněna pouze pro divokou přírodu a turistické stezky, tj. 30 % národního parku, a bylo stanoveno jejich postupné rozšíření alespoň na polovinu parku do konce příštího desetiletí.

Lidé mohou petici podepsat on-line na webových stránkách Hnutí DUHA nebo si na nich stáhnout petiční archy [1].

Petici mohou podepsat také návštěvníci národního parku u pramenů Vltavy a to od neděle až do konce letních prázdnin. Informace jim na místě podávají vyškolení dobrovolníci.

Hnutí DUHA však oficiálně požádalo policii o ochranu výkonu práva petičního. Zároveň dnes dopisem vyzvalo ředitele parku Jiřího Mánka (ODS), aby se zdržel jakéhokoliv šikanózního jednání vůči sběru podpisů pod petici.

Reagovalo tak na Mánkův dopis, který ekologická organizace získala a kde ředitel možnost takového postupu naznačuje.

Hnutí DUHA přitom upozornilo ředitele parku, že ke sběru podpisů na stánku podle petičního zákona není třeba povolení státních úřadů [2].

Zákon o šumavském národním parku, který předložil místopředseda ODS Tomáš Chalupa a jenž nyní projednává Poslanecká sněmovna, otevírá horskou krajinu developerům a velkým stavebním projektům.

Navíc razantně osekává území, které je v parku ponechána pouze divoké přírodě a turistům, ve prospěch těžařských firem. Podle Chalupova návrhu by se mohlo začít kácet například v pralese na Smrčině, v kaňonu divoké řeky Křemelné nebo v oblasti Ptačího potoka v Modravských slatích.

Světový svaz ochrany přírody již dříve varoval, že v případě přijetí takového zákona vyškrtne Šumavu ze seznamu mezinárodně uznávaných národních parků, který vede OSN [3]. Na Chalupu apelovalo také 72 ředitelů evropských národních parků a odborných institucí [4].

Petici připravil tříčlenný výbor ve složení: Jaromír Bláha z Hnutí DUHA, profesor Pavel Kindlmann z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR a herec Petr Vacek.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Místopředseda ODS Tomáš Chalupa připravil zákon, který otevře národní park na Šumavě developerům. Proto jsme připravili petici, která apeluje na poslance a senátory, aby takové návrhy odmítli a zákon opravili. Lidé ji mohou podepsat on-line na našem webu nebo si tam stáhnout petiční archy.“
„Návštěvníci národního parku mají možnost podepsat petici přímo u pramenů Vltavy. Divoká příroda lidi fascinuje a dává nám příležitost se neustále učit. Kvůli ní byl národní park vytvořen. Většina turistů jezdí na Šumavu právě kvůli národnímu parku a vzácné, divoké horské přírodě. Kdo jiný by se jí tedy měl před politiky a developery zastat než právě návštěvníci parku.“    

Poznámky:
[1] www.hnutiduha.cz/petice
[2] § 4 petičního zákona:
 Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
...
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
[3] www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-chalupa-se-musi-rozhodnout-bud-zacne-c...
[4] www.hnutiduha.cz/aktualne/desitky-reditelu-evropskych-narodnich-parku-za...

Přílohy:
Dopis Hnutí DUHA adresovaný Jiřímu Mánkovi
Petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava

Šítky aktuality: