Lidé mohou celý rok s Hnutím DUHA pomáhat přírodě

Sedm týdenních pracovních akcí pro dobrovolníky z řad veřejnosti, kteří chtějí pomoci s obnovou zdravých lesů a zeleně v krajině, pořádá letos Hnutí DUHA. Zájemci se mohou přihlásit on-line. První turnus začne už zítra v Jindřichovicích pod Smrkem.

Další akce proběhnou na Svitavsku, v Jeseníkách, Beskydech nebo v Moravském krasu [1].

Dobrovolníci budou pomáhat s ochranou stromků před spasením zvěří, pečovat o remízky a meze ve volné krajině, kosit louky, mapovat staré krajové odrůdy ovocných stromů či ošetřovat obecní zeleň. Součástí každé akce jsou i zajímavé večerní přednášky a také exkurze s odborným výkladem. Zájemci o účast se mohou hlásit on-line na www.hnutiduha.cz.

Týdny pro les pořádá Hnutí DUHA v rámci své práce na ochraně a obnově zdravých lesů a krajiny. Ta pak bude lépe zachycovat dešťovou vodu, a tím snižovat sílu a velikost povodní. V předchozích čtrnácti letech se uskutečnilo přes devadesát turnusů. Zúčastnily se jich stovky lidí, kteří odpracovali přes 50 tisíc dobrovolnických hodin a vedle další práce také vysadili více než dvě stě tisíc stromů.

Ekologická organizace také prosazuje reformu lesního zákona, která zajistí zdravější hospodaření v lesích. Bude vyžadovat větší výsadbu listnáčů či smíšených porostů a kácení po jednotlivých stromech namísto plošné, holosečné těžby.

Letošní Týdny pro les se konají díky podpoře z veřejné sbírky Obchodů Nadace Veronica, Ministerstva vnitra ČR a především díky dárcům Hnutí DUHA.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Přijet může kdokoli, komu se chce strávit příjemný týden v lese – pomoci přírodě vlastníma rukama, provětrat si plíce, potkat zajímavé lidi a něco nového se dozvědět. Součástí programu je vždy také celodenní odborná exkurze. Během předchozích deseti let už stovky účastníků odpracovaly na padesát tisíc dobrovolnických hodin a vysázely přes dvě stě tisíc stromů.“

Poznámky:

[1] Harmonogram letošních Týdnů pro les:

1. – 10. června: Jizerské hory, Jindřichovice pod Smrkem

1. – 8. července: Moravský kras, Josefov

1. – 8. července: Strakonicko, Radomyšl

8. – 15. července: Svitavsko, Květná

20. – 29. července: Jizerské hory, Jindřichovice pod Smrkem

1. – 7. srpna: Beskydy, Smrk

24. srpna – 2. září: Jeseníky, Osoblažsko, Slezské Rudoltice

Podrobné informace k jednotlivým turnusům jsou dostupné na webu Hnutí DUHA www.hnutiduha.cz/tpl

Ilustrační foto: Samphoto

Šítky aktuality: