Kraje plánují nízkou recyklaci a pálení odpadů

Hnutí DUHA připravilo nový web ke snadnému připomínkování krajských odpadových plánů. Další šanci ovlivnit je budou mít lidé až za deset let<--break->.

Kraje potichu dokončují své oficiální plány jak nakládat s odpady po dalších deset let. Vyznačují se především velmi nízkými cíli pro recyklaci komunálních odpadů a snahou odpady spalovat. Občané mohou krajské odpadové plány snadno připomínkovat na webové stránce www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat.

Do oficiálních koncepčních dokumentů krajů se tak znovu dostávají plány na výstavbu surovinami a energií plýtvajících a veřejností odmítaných spaloven odpadů. Hrozí jejich výstavba v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji nebo rozšíření kapacity brněnské spalovny apod. Naopak recyklace komunálních odpadů (plán ve výši cca 35-38%) [1] nemá ani v roce 2020 dosáhnout současné průměrné hodnoty v Evropské unii (40 %) [2].

Kraje musí přípravu svých odpadových plánů dokončit do přelomu tohoto a příštího roku [3]. Krajské plány i národní plán budou podkladem Evropské komisi pro zvážení, zda České republice umožní čerpat evropské dotace z Operačního programu životní prostředí na spalování odpadů. Evropská komise dosud všechny snahy ČR o získání eurodotací na výstavbu spaloven odmítala s tím, že naše země nerespektuje evropská pravidla pro hospodaření s odpady. Právě snaha spalovat odpady je důvodem proč si národní i krajské plány stanovují minimální cíle pro zvýšení recyklace komunálních odpadů (ze současných 31% na jen 35-38 % v roce 2020). 

Hnutí DUHA v projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů vytvořilo webovou stránku www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat , který usnadní zapojování občanů do připomínkování veřejných politik. Samotné Hnutí DUHA bude do připomínkování nadále aktivně vstupovat.

Veřejnost může plány krajů připomínkovat dvakrát. Nejprve podle zákona o odpadech [4] a podruhé při posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA) [5].

Připomínkování návrhů odpadových plánů podle zákona o odpadech však kraje veřejnosti velmi komplikují. Do desítek stran textu je možné nahlédnout pouze osobně na krajských úřadech, nikoli elektronicky s dálkovým přístupem. Výjimkou je pouze Plzeňský kraj a kraj Vysočina [6]. Možnost připomínkovat takto plán Karlovarského a Pardubického kraje již vypršela. Naopak právě nyní je možnost připomínkovat odpadové plány krajů Vysočina (do dneška),  hlavního města Prahy (do 28.8.) a Plzeňského kraje (do 30.9.).

Hnutí DUHA vyzývá občany, aby se zúčastnili především snazšího připomínkování krajských odpadových plánů v rámci procesu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.

Pro snazší připomínkování desetiletých krajských plánů připravila ekologická organizace internetovou stránku www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat, kde mohou lidé snadno požadovat zlepšení recyklačních služeb a dosažení úrovně recyklace běžné ve vyspělých evropských státech. Zároveň mohou odmítnout, aby hlavním cílem plánu bylo odpady pálit. Naopak mohou chtít, aby kraj maximálně snižoval produkci odpadů. Možnost takto připomínkovat odpadový plán Jihomoravského kraje je pouze do 3. září, kdy proběhne první veřejné projednání krajského odpadového plánu v ČR [7].

Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA, řekl:
„Krajští hejtmani plánují v dalších deseti letech odpady především spalovat, přičemž v recyklaci máme nadále zaostávat za vyspělými evropskými státy. Občané a domácnosti mají právě nyní jedinečnou šanci říci krajským politikům, že odpady jsou především cenné suroviny, které by měli třídit a recyklovat, ne je prohánět komínem drahých a toxické látky produkujících spaloven. Další možnost ozvat se k této věci budou mít lidé až za deset let. Pro snazší uplatnění připomínek ve složitém úředním procesu připravilo Hnutí DUHA lidem novou webovou stránku www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat.“

 
Kontakty:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Cíle krajů pro recyklaci komunálních odpadů zní: „Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.“ Dle takto formulovaného cíle recyklace ČR již v roce 2010 dosáhla míry 45,5 % a má tedy deset let na zvýšení o pouhých 4,5 procentních bodů. Naopak míra recyklace všech komunálních odpadů byla v roce 2010 ve výši 24,3 % a v roce 2012 dosahovala již 31 %. Předchozí prognózy MŽP předpokládaly, že zvýšení recyklace papíru, plastů, skla a kovů na 50 % neznamená ve skutečnosti vyšší míru recyklace, než cca 35 - 38 %.
[2] viz data Eurostatu
[3] Podle zákona mají své plány připravit do 18 měsíců od schválení národního Plánu odpadového hospodářství (schválen vládou 22.12.2014). Ministr Richard Brabec (ANO) však však krajům na vypracování jejich plánů nabídl dotaci s podmínkou, že je připraví do roka.
[4] Viz ustanovení §43 odstavec 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
[5] Proces SEA lze sledovat zde:

kraj Jihomoravský:              http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP212K

kraj Olomoucký:                   http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP219K

kraj Zlínský:                          http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP224K

kraj Moravskoslezský:        http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP220K

kraj Vysočina:                      http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP213K

hl.m. Praha:                         http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP225K

kraj Královehradecký:         http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP218K

kraj Plzeňský:                      http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP217K

kraj Karlovarský:                  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP210K

kraj Středočeský:                 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP205K

kraj Liberecký:                      http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP211K

kraj Jihočeský:                     http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP215K

kraj Ústecký:                         http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP214K

kraj Pardubický:                   http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP216K

[6] Kraj Vysočina:

http://www.kr-vysocina.cz/pripominkove-rizeni-k-navrhu-planu-odpadoveho-hospodarstvi-kraje-vysocina-pro-obdobi-2016-az-2025/d-4067603

     Plzeňský kraj:

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/system/files/users/u1005186/poh_plzensky_kraj.pdf

[7] Viz http://bit.ly/1Py8gzf

 


 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

fondnno.cz  · eeagrants.cz 

 

Tato tisková zpráva byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR  ve splupráci s MŽP .

Šítky aktuality: