Kácení u Ptačího potoka – vedení parku pokračuje v porušování zákonů

Vedení šumavského národního parku dnes začalo porážet stromy v oblasti Ptačího potoka. Hnutí DUHA podalo okamžitě podnět České inspekci životního prostředí, aby kácení okamžitě zastavila [1]. Ta již vede se správou parku řízení o udělení pokuty za loňské kácení.

Oblast Ptačího potoka, jejíž součástí je lokalita Na Ztraceném, je část Národního parku Šumava, která byla ponechána přírodě. Nachází se tu mozaika cenných rašelinných a podmáčených lesů i přirozeně obnovených lesů, kde se dříve hospodařilo. Žije zde množství vzácných a chráněných druhů živočichů a rostlin [2]. Ředitel parku Jan Stráský a jeho náměstek Jiří Mánek se snaží toto území vrátit dřevorubcům. K tomu ale potřebují posouzení, že kácení nebude mít negativní vliv ekosystémy a druhy chráněné evropskou legislativou (tzv. naturové posouzení) a výjimky, které jim umožní porušovat český zákon o ochraně přírody.

Závěrečná zpráva ombudsmana konstatovala, že kácení bez těchto výjimek a posudku v loňském roce bylo nezákonné. Ombudsman zároveň vyzval, aby Správa národního parku napříště dodržovala zákon. Kritizoval také Českou inspekci životního prostředí, že kácení nezakázala a řízení o udělení pokuty zahájila pozdě, i ministerstvo životního prostředí za selhání kontrolních funkcí [3].

Eurokomisař Janez Potočnik již varoval ministra Tomáše Chalupu, že České republice za kácení na Šumavě hrozí finanční sankce a pozastavení dotací. Hnutí DUHA zatím nebude podávat další stížnost na porušení evropského práva k Evropské komisi a vyčká, zda kácení zastaví Česká inspekce životního prostředí.

Kácení ani loupání stromů na stojato přitom v oblasti Ptačího potoka a zejména v lokalitě Na Ztraceném nemá vliv na šíření kůrovce, protože „fronta“ hlavního napadení lesů již toto území přešla. Hnutí DUHA upozornilo, že veškeré zásahy proti kůrovci jsou tu nejen v rozporu s posláním národního parku, ale také zbytečným vyhazováním peněz.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Postup ředitele parku Jana Stráského a jeho náměstka Jiřího Mánka, kteří dál kácí a loupou stromy nastojato v oblasti ponechané přírodě kolem Ptačího potoka, je výsměch českým zákonům, inspekci životního prostředí i účelu za kterým byl národní park zřízený. Teď by měly ukázat úřady, které jsou tu od toho, aby kontrolovaly dodržování zákonů, že nejsou zbytečné. Pozitivní oproti loňsku ale je, že zatím nevznikají kácením holiny. Blokáda kácení byla loni krajním řešením, ke kterému jsme přistoupili, až když byly ke kácení vyznačené tisícovky stromů ve velkých skupinách a začalo docházet k devastaci vzácného území.“


Poznámky:

[1] Podnět Hnutí DUHA zaslaný ČIŽP je v příloze

[2] Z ptáků tetřev hlušec (Tetrao urogallus), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), datel černý (Dryocopus martius), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), sýc rousný (Aegolius funereus), naše nejmenší sova kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), dále rys ostrovid (Lynx lynx), či kriticky ohrožená rostlina bradáček srdčitý (Listera cordata).

[3] aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml, celé znění závěrečné zprávy ombudsmana na požádání zašleme

Ilustrační foto: Samphoto

Šítky aktuality: