IPCC: O změně klimatu víme stále více

Tisková zpráva Klimatické koalice.

Vědci mají nyní více jak 95 procentní jistotu, že za většinu probíhající klimatické změny mohou lidé. V případě neodkladného a razantního snížení emisí máme stále možnost udržet globální oteplení pod 2 stupni Celsia, uvedl ve své nejnovější zprávě Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC).

První desetiletí 21. století bylo nejteplejším od roku 1850 a to i přesto, že se rychlost oteplování ovzduší v poslední době mírně zpomalila, zato se více oteplovaly hlubiny oceánů a zrychlovalo se ubývání ledu v Grónsku a Antarktidě [1]. Oceán se nebezpečně okyseluje a jeho hladina stoupá stále rychleji.

„Závěry nové IPCC zprávy se nijak podstatně neliší od předchozích zpráv a nevybočují z jejích předchozích odhadů, což je dobře a svědčí to o robustnosti výsledků, které pro tuto zprávu vznikly za pomoci nové generace přesnějších a podrobnějších globálních klimatických modelů, tzv. modelů Systému Země, zahrnujících nejen atmosféru a oceán, ale i další složky klimatického systému, jako je biosféra, atmosférická chemie a podobně“ vysvětluje docent Tomáš Halenka z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

„IPCC je unikátním spojením mezi politikou a vědou, jeho zprávy jsou nejvíce respektovaným zdrojem informací o změně klimatu po celém světě. Podobně jako v minulosti podnítily uzavření Rámcové úmluvy o změně klimatu a Kjótského protokolu, doufám, že i tato nová vědecká zpráva pobídne politiky k přijetí nové globální dohody v nadcházejících letech.“ řekl profesor Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí UK.

„Prokazatelné navyšování koncentrace CO2 v atmosféře reálně vytváří „nové prostředí“ pro všechny rostliny a další zelené organismy. Doposud nevíme, zda globální ekosystém planety  Země  umí dostatečně rychle a masivně na tyto změny reagovat. Zásah lidstva do globálního uhlíkového cyklu je tedy zřejmý“ doplňuje profesor Michal V. Marek z Centra výzkumu globální změny AV.

„Na úvod Valného shromáždění ve středu upozornil šéf OSN Pan Ki-mun představitele států na jejich závazek uzavřít do roku 2015 globální úmluvu o klimatu a zároveň je pozval na Klimatický summit, který se bude konat v New Yorku v září 2014. Dosažení závazné smlouvy se neobejde bez zřetelné politické akce a odpovědnosti. Klimatická změna je jednou z nejzávažnějších výzev současnosti.“ zdůraznil Michal Broža z Informačního centra OSN.

„Pátá zpráva IPCC opět potvrdila, že se klima mění a že za to může člověk. Kolik dalších zpráv bude muset Panel ještě vydat než přijmou politici potřebná opatření? Ekonomicky i technicky přijatelná řešení existují, řada je na politicích.“ komentuje Barbora Urbanová z Klimatické koalice, platformy nevládních organizací.


POZNÁMKY:
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) dnes zveřejnil shrnutí pro politické představitele (SPM) první části (WG1) páté hodnotící zprávy (AR5) na www.climatechange2013.org. Celý text první části bude zveřejněn v pondělí 30.9.2013 na stejném místě. Druhá a třetí část zprávy a její syntéza budou zveřejněny postupně v průběhu roku 2014.

VYSVĚTLENÍ
[1] Pokud se zaměříme pouze na teplotu atmosféry, je pravda, že se tempo oteplování za posledních 15 let mírně zpomalilo. Pro celkový obrázek je ovšem nutné měřit teplotu vzduchu i oceánu za delší období a vzít v úvahu i další ukazatele oteplování jako jsou stoupající hladinu oceánů a odtávání ledovců. Ty nám ukazují, že oteplování pokračuje.

VÍCE INFORMACÍ
http://www.climatechange2013.org/ (pro zájemce ke stažení anglické shrnutí zprávy)
http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2011/10/modra_planeta_...
http://hanzlova.blog.ihned.cz/c1-60892770-bezprecedentni-experiment-s-pl...

Šítky aktuality: