Hnutí DUHA žádá inspekci o prošetření devastující těžby a odvozu dřeva v srdci NP Šumava

Vedení parku narychlo před volbami odváží stromy z bezzásahového území u Ptačího potoka.

>> podívejte se na fotogalerii

Hnutí DUHA podalo žádost České inspekci životního prostředí k prošetření nelegálního závažného poškozování přírody v centrální, nejcennější části NP Šumava. Těžké lesní stroje zde při vyvážení již dříve pokácených stromů zničily turisticky značenou cestu a poškodily půdu i okolní stromy. Došlo k  nevratnému poškození lesní půdy těžkou technikou a k erozi.

Na situaci upozornili Hnutí DUHA nejprve turisté, kteří se na rozježděné cestě od Modravského potoka k Černohorskému močálu doslova brodili po kolena bahnem. Dobrovolníci lesních hlídek Hnutí DUHA pak potvrdili, že těžké stroje při vytahování dřeva z podmáčených porostů zničily značenou turistickou cestu, rozjezdily také lesní půdu v okolních porostech a poškodily tam i zdravé stojící stromy. Stroje nakonec samy zapadly do hlubokých kolejí. (Fotodokumentaci najdete v příloze, některé fotografie můžeme zaslat v lepším rozlišení [1]).

Správa NP Šumava rovněž náhle začala odvážet dřevo z cenného území ponechaného přírodnímu vývoji kolem Ptačího potoka.

Používání intenzivních technologií, mezi něž patří i používání těžkých strojů zcela nevhodných pro cenná podmáčená přírodní území, je v národním parku zákonem zakázáno. Hnutí DUHA upozornilo, že devastující těžbou byl porušen zákon i vládní nařízení o zřízení NP Šumava.

Lesní hlídky Hnutí DUHA zjistily, že správa parku odváží dřevo také z oblasti kolem Ptačího potoka ve druhé zóně, která je součástí bezzásahového území [2]. Kácení cenného horského lesa tu v roce 2011 bránili občané nenásilnou blokádou. Většina pokácených stromů byla ponechána na místě k zetlení, ale nyní je vedení parku začalo narychlo odvážet.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA, řekl:
„Taková ničivá těžba a odvážení dřeva těžkou mechanizací je v naprostém rozporu se statutem národního parku. Zničenou lesní půdu nikdo nenahradí. Národní park tu není pro těžařské firmy, ale pro přírodu a turisty, kteří sem kvůli ní jezdí. Nyní se na turistických cestách brodí po kolena bahnem a místo divoké přírody pozorují v rozježděné lesní půdě zapadlé traktory a vyvážecí soupravy naložené dřívím.“

„Politicky dosazené vedení parku tím jasně dokazuje, že je tu víc pro zajišťování zakázek těžebním firmám než pro ochranu přírody.  Zdá se, že se teď před parlamentními volbami snaží vytěžit a prodat, co se dá. Jinak si nesmyslné horečné vytahování i starého dřeva z oblastí ponechaných přírodnímu vývoji neumím vysvětlit.“

Poznámky:

[1] Jména autorů fotografií (v příloze) jsou uvedena v názvu fotografie.

[2] Oblast kolem Ptačího potoka byla po roce 2007 na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí a tehdejšího vedení Správy NP a CHKO Šumava ponechána jsou součást tzv. bezzásahového území, kde se neprovádějí těžební zásahy. V roce 2011 ministerstvo a správa parku začaly prosazovat změnu režimu - kácení kůrovcem napadených stromů a nyní i odvážení dřeva. K tomu ale chybí potřebné zákonné procedury, zejména posouzení vlivu na předměty ochrany evropské soustavy chráněných území  Natura 2000.

Šítky aktuality: