Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR

Spoluzavinily těžařské firmy kůrovcovou kalamitu?

Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR, v níž se domáhá poskytnutí informací o pokutách, které státní podnik udělil těžařským firmám za to, že umožnily rozšíření kůrovce. Ten teď masivně napadá nevhodné smrkové monokultury oslabené loňským suchem [1]. Na některých místech mohly však ke kůrovcové kalamitě přispět také těžařské firmy, jež získaly na prodej dřeva a hospodaření ve státních lesích pětileté smlouvy. Čím více bude kůrovce, tím více mohou těžit a tím více získají dřeva z veřejných lesů. Hnutí DUHA vedlo proti nevýhodným megatendrům ve státních lesích veřejnou kampaň již v letech 2009 až 2011.

Ekologická organizace požádala postupem podle zákona o svobodném přístupu k informacím už loni v listopadu státní podnik Lesy ČR, aby sdělil, jakým těžařským firmám, kde a v jaké výši udělil pokuty za to, že nechaly šířit kůrovce. Správci veřejných lesů se ale rozhodli požadované informace utajit. Generální ředitel Daniel Szórád je opakovaně odmítl poskytnout, a to i po odvoláních podaných Hnutím DUHA. Argumentuje tím, že informace nemá v  požadované struktuře.

Ekologická organizace proto nyní přistoupila k soudnímu vymáhání. Poslala také Lesům ČR další žádost, ve které požaduje poskytnout kopie rozhodnutí a dalších listin, jimiž státní podnik zaplacení pokut těžařskými firmami uplatňoval. Lesy ČR je rovněž odmítly poskytnout s odvoláním na obchodní tajemství.

Hnutí DUHA dlouhodobě kritizuje systém zadávání veřejných zakázek ve státních lesích, který k takovému chování těžařských firem vytváří prostředí. Veřejné lesy mají nyní po velkých územích rozparcelované velké firmy. Ty mají smlouvami zajištěno, že na nich pět let provádějí veškeré těžby a získávají tak i většinu vytěženého dřeva. Logicky se těmto těžebním firmám v době dostatečné poptávky vyplatí stromy napadené kůrovcem včas nezpracovávat a zaplatit raději Lesům ČR pokutu za nedodržení termínu. Nechají-li kůrovce rozšířit tak, aby objem kůrovcové těžby narostl, získají mnohem více dřeva a mohou pak na těžbu nasadit harvestory. Nemohly ale v předchozích letech počítat s tím, že dojde k tak velkému suchu a následné masivní expanzi kůrovce do té míry, že dojde k poklesu ceny dřeva.

Hnutí DUHA respektuje zásadní rozdíl mezi národními parky a přírodními rezervacemi na straně jedné a hospodářskými lesy. V národních parcích a rezervacích je cílem umožnit nerušený vývoj přírody včetně toho, že smrky může napadnout kůrovec. Rozloha území ponechaných přírodě je ovšem u nás velmi malá - je to pouhých 0,3% rozlohy republiky. Abychom měli informace o vývoji přírody, mělo by to být nejméně desetkrát tolik. V hospodářských lesích je ale cílem mimo jiné také získávat dřevo. Tam je proti kůrovci potřeba zasahovat. 

 Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:

„Hnutí DUHA po léta kritizuje zadávání veřejných zakázek ve státních lesích, které vede k jejich poškozování. Veřejné lesy mají nyní po velkých územích rozparcelované velké firmy. Ty mají smlouvami zajištěno tam pět let provádět veškeré těžby a získávat tak i většinu vytěženého dřeva. Firmám se vyplatí v době dostatečné poptávky kůrovcové stromy včas nezpracovávat a zaplatit raději Lesům ČR pokutu za nedodržení termínu. Když kůrovce nechají rozšířit tak, aby objem kůrovcové těžby narostl, mohou pak masivně použít harvestory. Firmám se vyplatí nechat kůrovce šířit i za cenu pokut.“

“Nechápu ale, proč Lesy ČR zatajují informace o tom, kterým těžařským firmám udělily pokuty za šíření kůrovce a jak byly vysoké.  Jestli se tak dělo ve větším měřítku a Lesy ČR takovým firmám nevypověděly smlouvy, tak za tento příspěvek ke kůrovcové kalamitě přebírají plnou odpovědnost. Pravdu se dozvíme, až zatajované informace vymůžeme od státního podniku prostřednictvím exekutora.“

 

Kontakty

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] http://www.silvarium.cz/lesnictvi/podle-lesu-cr-hrozi-letos-velka-kurovcova-kalamita

nebo http://www.denik.cz/z_domova/vedci-zkoumaji-jak-v-lesich-cr-zlikvidovat-novy-druh-kurovce-20160307.html

Žalobu, příp. další podklady k procesu vymáhání informací dle zákona od Lesů ČR, obdržíte na vyžádání.

Podpořeno nadací Euronatur. www.euronatur.org

Šítky aktuality: