Hnutí DUHA dostalo za pravdu ve všech bodech soudu o blokádu na Šumavě

Hnutí DUHA dnes ve všech bodech vyhrálo soud se současným vedením národního parku na Šumavě.

Okresní soud v Klatovech hodil do koše žalobu správy národního parku. Ta se snažila obhájit svůj loňský návrh na předběžné opatření, jež mělo ekologické organizaci zabránit, aby pomáhala lidem, kteří bránili zbytky horských pralesů v národním parku před ilegálním kácením.

Až rozsudek nabude právní moci, předběžné opatření přestane platit, takže Hnutí DUHA by mohlo – pokud by došlo k dalšímu nelegálnímu kácení v místech ponechaných přírodě – opět podporovat případnou blokádu.

Hnutí DUHA předběžného opatření loni v létě plně uposlechlo, stáhlo své pracovníky z blokády a přestalo se podílet na její organizaci [1]. Současně však podalo proti předběžnému opatření odvolání s námitkou, že vedení národního parku ve své žádosti o předběžné opatření mystifikovalo soud, aby dostalo volnou ruku k vykácení tisíců stromů ve vzácných horských lesích u Ptačího potoka. Krajský soud tehdy odvolání zamítl jako předčasné a současným šéfům parku nařídil, aby své argumenty dokázali podáním žaloby na Hnutí DUHA. Správa parku však nyní u soudu neobhájila ani jediný z bodů, o které loňskou žádost o předběžné opatření opírala.

Krajský soud v Plzni a ombudsmanský úřad už dříve potvrdily, že nasazení policie proti lidem, kteří hájili vzácné horské lesy – jež obdivují turisté a kde mají domov vzácné druhy zvířat – před kácením, bylo protiprávní a porážení stromů nelegální.

Česká inspekce životního prostředí v srpnu udělila správě národního parku za nezákonné kácení pokutu.

Hnutí DUHA ve sporu zastupovala Advokátní kancelář Šikola a partneři.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Samozřejmě nás těší, že nám soud dal v takhle důležité věci za pravdu. Rozsudek je naprosté fiasko současných šéfů národního parku, kteří nejenže káceli vzácné horské lesy, jež dostali od státu do správy, ale ještě poslali policii na lidi, kteří chtěli divokou přírodu chránit.“

„Ředitel Mánek by měl skončit se zbytečnými soudy za státní peníze a raději chránit vzácnou šumavskou přírodu tak, aby národní park sloužil ochraně divočiny a turistům.“

„Až tento rozsudek vstoupí v platnost, prakticky tím přestane platit předběžné opatření, podle něhož jsme nemohli pomáhat lidem, kteří mírumilovně hájili zbytky horských pralesů na Šumavě před ilegálním kácením.“

„Soud rozhodl, že nám správci parku musí uhradit naše soudní výlohy. Jsme nezisková organizace a nemáme peníze na rozhazování, natož pak advokátům ve zbytečném soudním sporu, který jenom potvrdil, že jsme měli pravdu. Proto bohužel budeme muset své výlohy na současných šéfech parku vymáhat.“

Poznámky:

[1] www.hnutiduha.cz/aktualne/prohlaseni-hnuti-duha-k-soudnimu-opatreni-v-na...

[2] www.hnutiduha.cz/aktualne/hnuti-duha-se-odvolalo-proti-rozhodnuti-soudu

Šítky aktuality: