Evropská komise: Česko musí zvýšit recyklaci a řešit smog

Evropská komise zveřejnila zprávy hodnotící ekologickou legislativu v jednotlivých členských zemích [1].

Chválí Česko za dobře fungující systém zpětného odběru obalů (Eko-kom), za velmi aktivní mezinárodní spolupráci v ochraně biologických druhů (CITES) a dobře fungující monitorování přírodních stanovišť a druhů rostlin a živočichů. Naopak velké rezervy máme zejména v recyklaci a ochraně před znečištěním ovzduší.

Ve zprávě Evropská komise České republice doporučuje pro zlepšení recyklace zvýšit poplatky za skládkování a zavést daň za spalování odpadů. Je to způsob, jak zajistit, aby se odpady nepřesouvaly ze skládek do spaloven a nevzniklo u nás víc spaloven, než potřebujeme. Domácnostem je pak třeba usnadnit třídění odpadů vhodnou finanční motivací, a zajistit, aby byly kontejnery na jednotlivé druhy odpadů přímo u domů. Pro vykazování a vzájemné porovnání informaci o odpadovém hospodářství pak Evropská komise doporučuje používat data, která jsou v souladu s údaji Eurostatu.

Pro omezení smogu doporučuje Komise prosadit soubor účinných opatření pro zlepšení kvality ovzduší v kritických oblastech země, zejména v městských oblastech. Nutné je zejména snížit emise oxidů dusíku (NOx) a emise polétavého prachu (PM10), které souvisejí jak s výrobou tepla a elektřiny, tak  zemědělstvím a dopravou

V boji proti suchu by měla Česká republika posuzovat také různé možnosti, například suché poldry či podobná opatření, nejen plánovat přehrady. Nevládním ekologickým organizacím by pak měl stát zajistit takové postavení, aby mohly účinně uplatňovat námitky v případech, kdy se jedná o životní prostředí.

Hnutí DUHA dlouhodobě navrhuje pro zvýšení recyklace stejná opatření, jaká navrhuje Evropská komise. Proti smogu navrhují Hnutí DUHA a další ekologické organizace soubor účinných opatření [2].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„V Bruselu to ví. My to musíme dýchat. Evropská komise vidí smog jako jednu z hlavních výzev pro Česko a vládě doporučuje, aby kvůli zdraví občanů prosadila soubor účinných opatření. Vítáme aktuální slib ministra Brabce, že stát přestane dotovat nové kotle na špinavé uhlí. Ale je potřeba prosadit další opatření, jinak se smogu nezbavíme. Uhlí musí z domácích kotlů a kamen zmizet úplně. Je třeba odstavit zastaralé a zbytečné uhelné elektrárny a rozumně regulovat dopravu. Prosazování dílčích opatření by pomohl antifosilní zákon, který by tlačil na odstraňování příčiny, tedy závislosti na fosilních palivech.“

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Evropská komise znovu varuje vládu před přesunem odpadů ze skládek do drahých a veřejností odmítaných spaloven. Hrozí, že vystavíme větší množství spaloven, než ve skutečnosti potřebujeme. Pro zlepšení současného stavu bychom měli zvýšit nízké skládkovací poplatky a zavést poplatky za spalování odpadků. Domácnosti potřebují lepší recyklační služby a měly by být finančně motivovány k třídění odpadů, a k tomu bychom měli použít evropské fondy. Ministrem Richardem Brabcem připravený zákon o odpadech však neodpovídá ani návrhům Evropské komise, ani zadání z programového prohlášení vlády.“

Poznámky:
[1] http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
[2] http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/01/opatreni_proti...

Šítky aktuality: