Eurostat: V recyklaci komunálních odpadů stále kulháme daleko za Evropou

Vláda se zavázala zvýšit recyklaci, chystaný odpadový zákon ministra Brabce však podporuje spalovny<--break->.

Podle nové zprávy Evropského statistického úřadu o nakládání s komunálními odpady za rok 2014 [1] kulhá Česká republika stále v recyklaci a kompostování daleko za evropským průměrem. Podle Eurostatu státy EU v roce 2014 recyklovaly a kompostovaly 44 % svých komunálních odpadů. Míra recyklace a kompostování v Unii trvale roste od roku 1995. Naše země však recykluje pouze 35%, resp. 26% komunálního odpadu.

Na každého Evropana připadá 475 kg komunálního odpadu, což je o 10 % méně než v roce 2002. Důležité je i to, že od roku 2007 množství odpadů z obcí neustále klesá, přestože ekonomika roste.

Za Českou republiku posílá Eurostatu data Český statistický úřad. ČR podle jeho dat produkuje jen 310 kg komunálních odpadů, recyklujeme 23 % a kompostujeme pouze 3 %, celkem 26 %. Ministerstvo životního prostředí však používá svá vlastní data [2], podle kterých produkujeme výrazně více komunálních odpadů než je evropský průměr – až 518 kg a recyklujeme a kompostujeme skoro 35 % odpadů z obcí. Nejednotná metodika sběru dat mezi jednotlivými státy sice na data Eurostatu vrhá jistý stín, ale presto dává jasný obrázek o trendu i nechvalné pozici ČR.

Podle obou zdrojů totiž v recyklaci a kompostování komunálních odpadů kulháme daleko za Evropou. Mezi státy s nejvyšší recyklací a kompostováním patří Německo (64 %), Slovinsko (61  %), Rakousko (58 %) a Belgie (55 %).

Přestože vláda Bohuslava Sobotky v programovém prohlášení slibovala “zvýšit úroveň recyklace odpadů, včetně odpadů biologických, na úroveň vyspělých evropských zemí”, schválila si v Plánu odpadového hospodářství závazný cíl recyklovat pouze cca 38 % komunálních odpadů do roku 2020. Kraje si s odvoláním na vládu stanovily ve svých plánech rovněž stejně nízké cíle recyklace. A ministr Richard Brabec (ANO) se aktuálně v novém návrhu zákona o odpadech snaží prosadit zákaz skládkování spalitelných odpadů s cílem přesunout odpady ze skládek do spaloven [3].

Z východoevropských zemí vsadilo na spalovny například Estonsko a doplatilo na to. V roce 2012 recyklovalo 40 % komunálních odpadů. O rok později zprovoznilo nové spalovny a recyklace poklesla natolik, že původní úrovně dosud nedosáhlo Naopak Slovinci jsou na špici recyklace v EU, aniž by odpady spalovali.“

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Množství komunálních odpadů v EU už devět let klesá, přestože ekonomika roste. Evropa recykluje a kompostuje už v průměru 44 % komunálních odpadů, nejlepší státy přes 60 %. ČR recykluje a kompostuje jen 35, resp. 26%, podle různé metodiky sběru dat.“

„Vláda slíbila v programovém prohlášení zvýšit recyklaci na úroveň vyspělých evropských zemí. Závazné cíle pro recyklaci si však schválila dvakrát menší. Ministr Brabec plánuje v novém odpadovém zákoně zákazem skládkování spalitelných odpadů zvýšit pálení odpadů namísto jejich recyklace.“

„Estonsko sázkou na spalovny výrazně snížilo míru recyklace. Naopak Slovinsko je přeborníkem v recyklaci aniž by spálilo kilo odpadů.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Tisková zpráva Eurostatu: http://bit.ly/1o3MQ4S

[2] Data o komunálních odpadech ve Zprávě o životním prostředí 2014 lze nalézt na straně 153: http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/ZPRAVA_ZPCR_2014.pdf

[3] Návrh nového zákona o odpadech zakazuje od roku 2024 skládkovat odpady s výhřevností nad 4 MJ/kg. Také změna vyhlášky č. 294 o podmínkách ukládání odpadů na skládky obsahuje tento limit pro skládkování předtříděných a upravených směsných odpadů.

Šítky aktuality: