Emisní limity pro uhelné elektrárny srazí jejich znečištění na čtvrtinu. Zhatit to mohou výjimky

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Greenpeace ČR


O 56-82 % prachu, o 51-79 % oxidů dusíku a o 66-91 % oxidu siřičitého méně budou na vypouštět do ovzduší uhelné elektrárny, pokud splní nové evropské emisní limity. Zveřejnila to nová studie Evropské agentury pro životní prostředí [1]. Hlavní zodpovědnost za to, aby české uhelné elektrárny neunikly pomocí výjimek, nese ministr životního prostředí Richard Brabec. I proto, že na jaře nepodpořil poslanecký návrh k novele zákona o ochraně ovzduší, která udělování těchto výjimek vylučovala.

Znečištění ovzduší v ČR překračuje zákonem dané koncentrace [2] a způsobuje 11 tisíc předčasných úmrtí ročně [3]. Naše země je zároveň jedním z rekordmanů v emisích skleníkových plynů na osobu. O jejich snížení se nyní jedná na globálním klimatickém summitu v polských Katovicích.

Na nových limitech (resp. nejlepších dostupných technikách) pro velké spalovací zdroje se domluvily státy EU v roce 2017. Musí být splněny nejpozději v srpnu 2021 [4]. Zdravější vzduch, který mají přinést, však stále jistý není - uhelné elektrárny mohou získat od krajských úřadů   výjimky a limity nesplnit. Případná odvolání proti rozhodnutí krajských úřadů a celkové metodické vedení řeší Ministerstvo životního prostředí. Žádosti elektráren o všemožné úlevy i jejich schvalování jsou zatím v ČR běžnou praxí, ať už se jedná o odklad emisních limitů či zdarma přidělované povolenky na emise skleníkových plynů.

Hnutí DUHA a Greenpeace varují, že případné výjimky by ohrozily nejen naše zdraví, ale také energetickou bezpečnost státu a naplňování cílů Státní energetické koncepce ČR. Ta předpokládá pokles spotřeby hnědého uhlí o 73 %, a to zejména na úkor uhelných elektráren [5].

Uhelné elektrárny totiž mohou na nové limity reagovat několika způsoby: 1) modernizací filtrů a technologií na snižování zplodin, 2) ukončením provozu od srpna 2021 nebo 3) omezením provozu na maximálně 60 dní v roce (v takovém případě limity splnit nemusí) [6]. Tím dojde k žádoucímu snížení spotřeby uhlí (a tedy i emisí skleníkových plynů). Také to zajistí  preferenci dodávek uhlí pro efektivní teplárny, u nichž zároveň časově omezené výjimky z limitů v opravdu nutných případech smysl dávat mohou.

Vzhledem k tomu, že je je ČR sedmým největším světovým vývozcem elektřiny [7], je možné první část uhelných elektráren bez problémů zavřít již nyní a do roku 2030 lze zavřít všechny. Uhlí by pak spalovaly po nějakou dobu jen některé teplárny. Ukázalo to nedávné podrobné modelování naší přenosové soustavy [8]. Tím by se v roce 2030 snížilo znečištění i skleníkové exhalace ještě víc, než spočetla studie.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Česká republika - a zodpovědný ministr životního prostředí Richard Brabec - může stále ještě ukázat, že to se snižováním znečištění ovzduší i emisí skleníkových plynů myslí opravdu vážně. Nesytémové výjimky pro uhelné elektrárny by naopak byly další dírou do naší klimatické a ekologické politiky. Velká výroba elektřiny na vývoz, směšně nízká daň z uhlí pro lokální topeniště nemotivujicí ke změně paliva či snaha většinově státního ČEZu o rozšíření velkolomu Bílina ukazují, že jsme zatím od adekvátní reakce na změnu klimatu ještě zatraceně daleko. Doplatí na to každoročně například 11 tisíc lidí, kteří předčasně zemřou na špinavý vzduch.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, řekl:
“Nedávno byla zveřejněna studie Poslední nádech, která jasně ukazuje, že české firmy EPH a ČEZ jsou v první pětce největších znečišťovatelů ovzduší v celé Evropě. Firma EPH, která vlastní uhelné elektrárny v Německu, je na druhé a polostátní gigant ČEZ na čtvrté příčce. Pokud bude Česká republika narozdíl od svých západních sousedů udělovat uhelným elektrárnám výjimky, ČEZ by se velmi snadno mohl v hodnocení posunout vzhůru až na pomyslné stupně vítězů v závodech o to, kdo nejvíce znečišťuje. Poraženými v takovém případě budeme my všichni.” [9]


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1]https://www.eea.europa.eu/themes/industry/industrial-pollution-in-europe...

[2] Nové limity jsou uvedeny v technickém dokumentu Závěry o BAT (Best Available Techniques), který pro modernizaci elektráren bere v potaz nejlepší současně dostupné technologie. Protože uhelné firmy hlasitě promlouvaly už do rozhodování o tomto dokumentu, výsledná verze je kompromisní a k provozovatelům elektráren mírná. Máme tak například mnohem benevolentnější pravidla pro vypouštění škodlivin, než jaké si na ochranu zdraví svých občanů schválila Čína. České uhelné elektrárny nesplňují nové limity především u oxidů dusíku, kde došlo k mírnému snížení z původních 200 na nynějších 175 mg/Nm3. Pro srovnání - v Číně, která je dnes největším znečišťovatelem na světě, platí 100 mg/Nm3. (Podrobnosti v angličitně: https://unearthed.greenpeace.org/2015/03/05/bref-european-air-standards-...)

[3] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2018/11/znecisteni...

[4] https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/potreba-hnedeho-uhli-se-dle-energeticke...

[6] Analýza dopadů zavedení nových limitů pro uhelné elektrárny v ČR, která vznikla v reakci na návrh omezit výjimky z nových limitů přímo v zákoně o ochraně ovzduší: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2018/06/infolist_vyjim...

[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/uhli-z-biliny-neni-potreba-tezba-poskodila-...

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/uhelne-elektrarny-vevodi-znecistovatelu...

[6] https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX01aUDQ3MV9kb2t1bWVudGFjZURP... (str. 126-132)

[7] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/loni-vyrazne-vzrostl-vyvoz-elektriny

[8] http://glopolis.org/wp-content/uploads/Czech-Grid-Without-Coal-By-2030_f...

[9] act.gp/last-gasp

Šítky aktuality: