Dobrovolníci se po roce opět vracejí pomáhat do horských lesů na Králický Sněžník

Od zítřka bude pomáhat při obnově cenného horského lesa v našem třetím nejvyšším a zároveň nejmenším pohoří dvanáct dobrovolníků. V rámci tradičních Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA budou natírat mladé stromky proti okusu přemnožené zvěře a čistit potoky v pramenné oblasti řeky Moravy, jež pramení přímo pod vrcholem Sněžníku.

Ten je totiž významným evropským rozvodím, odkud odtékají vody do tří moří - Černého, Baltského i Severního. Péče o zdravý horský les a tím o zadržování vody v krajině i o malé vodní toky v pramenné oblasti největší moravské řeky je zvlášť významná v době rostoucího sucha a dalších projevů klimatických změn, jež způsobují zejména na Moravě masivní hynutí smrkových monokultur.

Dobrovolníci budou pracovat na obnově vysokohorského lesa podle odborného plánu péče o toto území. Bydlí v horské chatě bez elektřiny a signálu. Práce v krajině horských kamenných moří s prožitkem divočiny dodává pobytu punc romantické exotiky. Právě tento Týden pro divočinu je kvůli relativně drsným podmínkám nejdobrodružnější ze všech, které ekologická organizace pořádá v létě po celé naší zemi.

Masiv Králického Sněžníku představuje unikátní přírodní lokalitu. Předmětem ochrany jsou především přirozené ekosystémy, vzácné rostliny a zvířata a zajímavé geologické jevy. Návštěvníci zde mohou vidět původní horské smrčiny, rašeliniště, arkto-alpínské trávníky, kamenné sutě nebo i lavinovou dráhu.

Cílem ochránců přírody je vytvořit v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník přírodě blízký les, který bude za několik generací schopen samostatné vitální obnovy bez zásahů člověka. Přirozená obnova lesa ze semen místních stromů je ale velmi pomalý proces, který narušují časté polomy na exponovaných svazích a přemnožená zvěř. Proto se chrání semenáčky stromů, které často okusuje zvěř, speciálním nátěrem a opravují se pobořené oplocenky.

Týdny jsou součástí kampaně Zachraňme lesy [1], která mimo jiné prosazuje systematickou přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Jen v letošním roce bude podle ministra životního prostředí Richarda Brabce rozpadem ohrožena až polovina všech smrkových porostů [2]. I proto budou letos Týdny pro divočinu zaměřeny z velké části na pomoc během krize českých lesů.

Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku je letošním druhým z celkem osmi, které Hnutí DUHA pořádá během léta od Bílých Karpat až po Šumavu. Jedná se již o 22. ročník tohoto týdenního pracovně-vzdělávacího programu. Každý Týden v sobě kombinuje prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s praktickou prací pro konkrétní lokalitu podle odborných podkladů místní státní ochrany přírody.

Stále víc lidí dává přednost před zahraniční dovolenou právě pobytu v naší divoké přírodě. Podle výzkumu Masarykovy univerzity vyráží do české přírody čtyři miliony lidí každý víkend.

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu, řekla:
„Na Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku se účastníci rádi vracejí i opakovaně. Vědí, že práce v horských lesích je zde stále hodně a má smysl. Během pobytu v přírodě si odpočinou, seznámí se s novými lidmi a zároveň pomohou i ochraně tamější vzácné přírody.“

Radislava Nožířová ze Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky řekla:
„Tato akce se uskuteční již pošesté. I letos se spolu s pracovníky Lesní správy Hanušovice těšíme na pomoc dobrovolníků při nátěrech přirozeného náletu listnatých dřevin a opravách oplocenek v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník. Po celý týden budeme vysvětlovat principy péče v Národní přírodní rezervaci, některé si každý vyzkouší i v praxi. Jako každý rok i letos jsme připravili výstup na vrchol Králického Sněžníku s výkladem o přírodě a historii.  Vždy mě překvapí profesní složení dobrovolníků. Byli mezi nimi např. analytici, architekti, studenti, vychovatelka z dětského domova, učitelé. Prostě lidé, kteří si jedou odpočinout od civilizace a ještě pomáhají. Mají můj upřímný obdiv a dík.“


Kontakt:

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu, 778 703 735, tydnyprodivocinu@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Více informací o výzvě Zachraňme lesy na www.zachranmelesy.cz
[2] http://www.silvarium.cz/lesnictvi/podle-brabce-muze-byt-letos-napadeno-k...

Týdny pro les a divočinu jsou v roce 2019 podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, MInisterstvem vnitra ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Pardubickým krajem a dárci Hnutí DUHA.

Šítky aktuality: