Dobrovolníci pomohou pralesu v Bílých Karpatech

V neděli začne další Týden pro divočinu na Ščúrnici. Patří k němu práce i prožitek – malování, focení i meditace

Čištění studánek a pramenišť, ochrana semenáčků proti okusu zvěře i vzácných stromů, oprava přístupových chodníků, sledování vývoje přírody i další práce ve prospěch nově se rodícího pralesa na Ščúrnici. A k tomu zajímavé prožitkové příležitosti v karpatské divočině, jako jsou meditace na zvlášť vyhlédnutých místech, výtvarný kurz či focení pro výstavu o pralese. Účastníci se také mohou těšit na přírodovědnou exkurzi po vzácných loukách či setkání s místními osobnostmi.  


Tak bude vypadat letošní Týden pro divočinu v Bílých Karpatech. Začne v neděli 20. srpna pro asi patnáctku dobrovolníků Hnutí DUHA, kteří se rozhodli strávit volný čas aktivní prací i prožitkem v divoké přírodě. Pomohou tak místnímu ČSOP Kosenka s návratem divoké přírody do jedlo-bukového pralesa i návštěvníkům, kteří chtějí soužití divočiny, okolní kulturní krajiny a lidí poznávat na vlastní nejen oči. Dobrovolníci tak navážou na práci, kterou jejich předchůdci vykonali už loni.  


Na Ščúrnici je možné zažít mnohé formy a stádia lesa včetně 120 let starých jedlí či mrtvých stromů. Český svaz ochránců přírody Kosenka vykoupil tento unikátní kousek přírody před několika lety a zachránil tak místo před těžbou. Kosenka i další milovníci přírody chtějí, aby byl zhruba třicetihektarový prales územím svobodného, nerušeného vývoje přírody. Domovem tak může být nejen pro orchideje, jako jsou kruštík širolistý či vemeník dvoulistý, ale i pro vzácné druhy ptáků, například strakapouda bělohřbetého nebo lejska malého.


Týdny pro divočinu jsou součástí kampaně Hnutí DUHA, která usiluje o víc svobodného prostoru pro naši divočinu a její lepší poznání. Představuje lidem českou divočinu a její význam pro zachování přírodní rozmanitosti i zdraví. Prvním krokem je získat nové území o rozloze min. 10 km2, které bude ponecháno přírodě bez zásahů člověka. Divočina, tedy území svobodného vývoje přírody, zaujímá totiž jen 0,3 % celkové plochy naší země, zatímco zastavěná zabírá 11 % a stále roste. Hnutí DUHA navrhuje, aby se rozloha divočiny výhledově zdesetinásobila [1]. Zájem o divokou přírodu roste v celé Evropě, u nás ji chce chránit 71 % lidí [2].


Hnutí DUHA nabízí výlety do divokých míst naší krajiny v průvodci „Poznejte ostrovy české divočiny“ všem ohleduplným turistů. Zájemci si jej mohou objednat na adrese www.ostrovydivociny.cz a je nabízen zdarma.


Naši divokou přírodu podporují lidé nejen v krajině. Hnutí DUHA spustilo na internetu i ve městech výzvu, které má politiky motivovat k lepší ochraně divoké přírody u nás. Divočina totiž umožňuje svobodný život vzácným zvířatům a rostlinám, tvoří nenahraditelné přírodní dědictví, ochraňuje nás před suchem a povodněmi, podporuje šetrnou turistiku i místní rozvoj, nabízí možnosti pro vzdělávání a výzkum a vzbuzuje odpovědnost za sebe, naše děti a vnoučata. A zachovává pestrou, reprezentativní mozaiku lesů typických pro naši krajinu. Ke sběru podpisů se připojují dobrovolníci v celé zemi a od počátku srpna výzvu podpořilo už téměř devět tisíc lidí. Elektronická výzvy a návod, jak se zapojit, je na adrese www.ceskadivocina.cz/vyzva

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu, řekla:

„O Týden pro divočinu na Ščúrnici byl od začátku obrovský zájem. Registrovali jsme i řadu náhradníků. Důvodem je specifické zaměření Týdne  - práce pro prales v kombinaci s meditativními prožitkovými prvky a výtvarným kurzem.“


Mirek Janík, znalec místní přírody z ČSOP Kosenka, řekl:

„Ščúrnica je les, kde necháváme volnou ruku přírodním procesům. Proto budeme pracovat v jejím okolí, kde chceme opravit některé prameny a studánky. Přímo ve Ščúrnici i v jejím okolí budeme hledat i meditační místa, aby se lidé, kteří ščúrnickou divočinou budou procházet, mohli na takových místech zastavit, aby je sama místa vybídla k usednutí a aspoň krátkému prožívání divočiny nebo chcete-li k meditaci. Pomáhat budeme na pokusných plochách i jedli bělokoré, abychom získali data o obnově jedliček v místech, kde jsou chráněné před zvěří a kde ne. Chceme také poukázat na to, že je v Bílých Karpatech místo jak pro divočinu, tak tradiční kulturní krajinu, v níž je nutné třeba kosit nebo díky ovcím obhospodařovat louky.“


Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:
[1] V loňském roce vydalo Hnutí DUHA studii, která slouží  jako podklad k vyhlášení nových území o rozloze nejméně tisíc hektarů, kde by se mohla příroda svobodně vyvíjet. Z 25 lokalit v devíti oblastech vybrali odborníci podle řady kritérií pět nejpříhodnějších: Makyta v Javorníkách, Litovelské luhy v Litovelském Pomoraví, Jezeří v Krušných horách, Salaš v Chřibech a okolí pramene Odry na Libavé. Právě tato místa mají velký potenciál pro úplné ponechání přírodním procesům. Více ve studii http://www.hnutiduha.cz/publikace/ceska-divocina


[2]  http://www.hnutiduha.cz/aktualne/71-cechu-chce-chranit-divocinu

Týdny pro divočinu v roce 2017 jsou podpořeny grantem z Ministerstva vnitra ČR.  
 


Šítky aktuality: